Nápověda:Mezijazykové odkazy: Porovnání verzí

m
typo, odkaz na nápovědu, udělátko je jedna možnost
(→‎Sledování změn: jen velmi stručně, ostatní na nápovědě Wikidat; jak to bývalo dřív už není podstatné)
m (typo, odkaz na nápovědu, udělátko je jedna možnost)
[[Soubor:Článek v jiných jazycích.png|náhled|250px|Nabídka „v jiných jazycích“ na stránce článku]]
 
'''Mezijazykové odkazy''' neboli tzv. '''interwiki''' jsou odkazy u článku, které odkazují na cizojazyčné články o stejném tématu na [[Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie|ostatních Wikipediích]]. Zobrazují se v levém panelu pod nadpisem '''V jiných jazycích'''. Mezijazykové odkazy umožňují čtenáři přečíst článek i v jiných jemu srozumitelných jazycích a zároveň usnadňují překlad a přejímání informací, obrázků apod. mezi jednotlivými jazykovými verzemi článku.
 
Mezijazykové odkazy se doplňují a upravují v levém panelu možností ''Upravit odkazy'' pod nadpisem ''V jiných jazycích'', resp. na konci seznamu jazyků. Pokud článek dosud žádné interwiki nemá, zobrazí se možnost vybrat libovolný cizí jazyk a název odpovídajícího (existujícího) článku. Pokud již propojení existuje, zobrazí se připojená položka [[Wikipedie:Wikidata|Wikidat]], kde je v rámečku ''Wikipedie'' seznam jazyků, který se objevuje v levém panelu u článku. Při úpravě seznamů je potřeba nejdříve zrušit spojení článku s původní položkou a pak teprve jej lze propojit s novou.
 
Pro speciální účely lze použít odkaz na cizojazyčný článek přímo v textu ve tvaru <ttcode><nowiki>[[:kód jazyka:Název článku]]</nowiki></ttcode>, jeho používání v článcích je však nežádoucí. Odkazy v tomto tvaru bez počáteční dvojtečky byly před zřízením Wikidat používány pro mezijazykové odkazy.
 
== Propojení pomocí Wikidat ==
}}
 
Každý článek by měl mít svoji položku na sesterském projektu [[Wikipedie:Wikidata|Wikidata]], například článek [[Aristotelés]] má položku [[d:Q868|Q868]]. Tato položka obsahuje pod nadpisem ''Wikipedie'' seznam článků na stejné téma na různých jazykových verzích Wikipedie. Tento seznam je přebírán jako seznam mezijazykových odkazů všemi články uvedenými v seznamu. Jeden centrální seznam zajišťuje, že mezijazykové odkazy jsou aktuální ve všech jazykových verzích článku, že se v nich projeví každé doplnění či úprava seznamu.
 
Stejně jako články jsou propojeny i další stránky ve většině ostatních [[Nápověda:Jmenný prostor|jmenných prostorů]] Wikipedie. Propojení mezijazykovými odkazy se však nepoužívá pro [[Wikipedie:Diskusní stránka|diskusní stránky]]. Také [[Wikipedie:Uživatelská stránka|uživatelské stránky]] (jmenný prostor ''Wikipedista'') se nepropojují přes Wikidata, ale lze je propojit starým způsobem přímo pomocí odkazů.
* Pokud ještě nebyly přiřazeny žádné mezijazykové odkazy, otevře se dialogové okno, do nějž lze zadat název článku na stejné téma z libovolné jinojazyčné Wikipedie, s nímž má být český článek propojen.
* Pokud již jsou mezijazykové odkazy přiřazeny (odkaz je až pod nimi), otevře se stránka položky Wikidat se seznamem cizojazyčných článků.
Vhodný článek můžete vyhledat na libovolné jinojazyčné Wikipedii. Tam také můžete přidat český článek s chybějícími odkazy stejným způsobem v levém panelu (např. „Languages“>„Edit links“ ap.). K datové položce (pokud již existuje) také můžete přistupovat přes levý panel, ''NástorojeNástroje>Položka Wikidat''. Všechny způsoby slouží k úpravě položky Wikidat, nezáleží proto, zda přiřazujete k českému článku cizojazyčný nebo naopak.
 
=== Editace položky na Wikidatech ===
Zejména u teoretických, abstraktnějších pojmů nebo u obsahově blízkých témat se stává, že jejich významy nejsou zcela totožné, ale mohou se více či méně lišit (například český pojem „drážní doprava“ zahrnuje též dopravu trolejbusy a visutými dráhami, zatímco v jiných jazycích se obvykle používá ekvivalent jen ve významu „kolejová doprava“). Složitější vztah může být např. mezi pojmy [[Leváctví]] (nezahrnujícím praváctví) a [[:en:Handedness]] (které oproti českým termínům nezahrnuje lateralitu nohou či očí), ač fakticky oba články pojednávají převážně o témž tématu. V mnoha případech jednomu pojmu v jednom jazyce odpovídají dva různé pojmy v jiném jazyce, popřípadě článek v některé jazykové verzi společně pojednává více blízkých témat, která v jiné jazykové verzi mají samostatné články. V některých případech, je-li možné různá pojetí či významy pojmu odlišit, postačí rozdělit odkazy z jedné položky (stránky) Wikidat do dvou či více položek tak, by v každé položce zůstaly jen články, které si vymezením tématu přesně odpovídají (k tomu mohou přihlášení uživatelé použít [[d:Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets|udělátko]] ''Move''). Ve složitějších případech (nebo netroufáte-li si sami na řešení) lze problém nahlásit na stránce [[d:Wikidata:Interwiki conflicts|Wikidata:Interwiki conflicts]]. V hlášení uvedeme kódy položek (ve tvaru Q''číslo''), kterých se problém týká.
 
V případě, že existují dvě položky, které pojednávají o stejném tématu a nemají žádný společný odkaz na některý z jazyků, mohou je přihlášení uživatelé [[d:Help:Merge/cs|sloučit]], např. pomocí udělátka ''Merge''.
 
Starý formát mezijazykových odkazů umožňoval též jednosměrné propojení do šířeji vymezeného článku v jiném jazyce na oddíl (kapitolu, nadpis) věnovaný danému užšímu tématu pomocí kotvy (#). Pokud by například v jedné jazykové verzi byl článek [[Svatý Cyril]] a v jiné jazykové verzi jen širší článek, např. [[:en:Saints Cyril and Methodius]], bylo možno použít odkazu ve formátu <nowiki>[[en:Saints Cyril and Methodius#Saint Cyril]]</nowiki>, aby uživatel nenabyl dojmu, že na anglické Wikipedii téma zpracováno není. Nový formát odkazů tuto formu odkazů nepodporuje. Podobně problematické je odkazovat prostřednictvím přesměrování (např. z českého článku [[Androfilie]] na anglické přesměrování [[:en:Androphilia]]) nebo propojovat [[Wikipedie:Článek|článek]] v jednom jazyce s [[Wikipedie:Rozcestník|rozcestníkem]] v jiném jazyce.
<pre>
[[eo:Esperanto]]
</pre>
S těmito odkazy zachází software zvláštně, neboť se ve vlastním výsledném textu nezobrazují. Mohou být kdekoliv ve zdrojovém textu článku, ale z historických a technických důvodů se umísťují na úplný konec stránky, obvykle po odkazech do [[Wikipedie:Kategorie|kategorií]]. Toto umístění žádným způsobem nezmění vzhled odkazů zobrazované strany.
 
 
=== Kombinování starých a nových odkazů ===
Ve výjimečných případech je nutné v článku mít jiné odkazy, než nabízejí Wikidata.
* Uvedete-li přímo v článku mezijazykový odkaz do jazyku, na který položka Wikidat neodkazuje, zobrazí se tento odkaz u článku společně s odkazy z Wikidat
* Příkaz <code><nowiki>{{noexternallanglinks}}</nowiki></code> potlačí všechny odkazy z Wikidat a zobrazí pouze ty, které jsou přímo v článku.
 
'''Příklad 1:'''
Pokud byste potřebovali udělat přímo v textu článku mezijazykový odkaz na článek v jiné Wikipedii, vložte před jazykový kód dvojtečku, takto:
<code><nowiki>[[:de:Konstanz]]</nowiki></code> dá [[:de:Konstanz]]. Pro změnu zobrazeného popisu odkazu se dá použít znak | jako při normálních odkazech uvnitř jedné Wikipedie: <code><nowiki>[[:de:Konstanz|německý článek o Kostnici]]</nowiki></code> dá [[:de:Konstanz|německý článek o Kostnici]]. Pouhé svislítko na konci odkazu potlačí zobrazení jazykového prefixu, případně názvu jmenného prostoru či rozlišovače. <code><nowiki>[[:de:Konstanz (Stadt)|]]</nowiki></code> se zobrazí jako [[:de:Konstanz (Stadt)|Konstanz]].
 
</pre>
 
Takové interwiki ale někteří wikipedisté považují za nežádoucí. Fungují pouze jednosměrně (neexistuje k nim párový odkaz z odkazovaného článku zpět do odkazujícího článku), kotva může snadno ztratit přesný cíl sebemenší změnou nadpisu oddílu v cílovém článku, někteří údržboví boti je zcela ignorují. Jako textový odkaz například v aktuálních diskusích však mohou být mezijazykové odkazy s kotvou stejně užitečné jako interní odkazy s kotvou.
 
Nový systém (Wikidata) interwiki s kotvou nepodporuje.