Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Přidáno 73 bajtů ,  před 4 lety
(první část aktualizace a mírného přepracování)
 
== V OZ uvedené skutkové podstaty nekalé soutěže ==
# [[Klamavá reklama]] – reklama, která klame nebo je způsobilá klamat (tedy je způsobilá ovlivňovat hospodářské chování osob na základě mylněmylných uváděnýchnebo zavádějících informací, resp. prezentování faktů)
# Klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z určité oblasti, místa, od určitého výrobce nebo že má určité vlastnosti, popř. jakkostjakost
# Srovnávací reklama — je přípustná, pokud není klamavá, srovnává jen zboží nebo služby určené ke stejnému účelu a uváděné informace jsou fakticky správné a ověřitelné
# Vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
# Parazitování na pověsti [[podnik]]u, výrobků či služeb jiného soutěžitele
# [[Podplácení]] — nabízení „úplatku“ členům statutárních orgánů nebo zaměstnancům „konkurence“ za účelem, aby se sami dopustili nekalosoutěžního jednání
# [[Podplácení]]
# [[Zlehčování]] – rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele, které je způsobilé mu přivodit újmu
# PorušováníPorušení [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# [[Srovnávací reklama]] – je výjimečně povolena, pokud srovnává stejné výrobky a změřitelné a prokazatelné údaje
# Porušování [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# Dotěrné obtěžování
# OhrožováníOhrožovení zdraví anebo [[životní prostředí|životního prostředí]] – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí
Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku [[platnost|neplatná]].