Predator: Concrete Jungle: Porovnání verzí

značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
Doletí do výskumné zóny, kde jej překvapí celé vojsko bojových androidů. Ti jej zraní a zajmou. Při převozu do laboratoří se probudí a slyší rozhovor Lucretie a Huntera. Ukáže se, že Lucretie je Hunterova dcera a Brunova vnučka. Predátor je vězněn v laborce, odkud samozřejmě unikne a začne se znovuzískáváním svého vybavení. Přijde na to, že společnost zde podniká odporné experimenty na lidech i na unesených predátorech. Obě skupiny nakonec uvolní. Lidští mutanti jsou, ale pobiti androidy a predátoři jsou již moc divocí aby byli schopni komunikace. Venku se střetne se zmutovaným Bio-Lovcem predátorem a s několika jakuzáky. Lucretie mluví se zvláštní bytostí v ochraném obleku a v kyslíkové akvární komoře, které říká "MATKA". Ukáže se, že Matka je Borgiova žena, která na začátku skoro zabila predátora. Jeho zelená krev jí před 100 lety dala dlouhověkost a Huntera geneticky "pozměnila". Objeví se Predátor, Lucretia uteče, zatímco Matka se snaží se "Scarfacem", jak jej nazvala, konverzovat. Matka povolá další bod programu výskumu, Scarfacovy staré přátele, Vetřelce (jenž byli od začátku cílem Weyland-Yutani). I když jej pronásledují vetřelci, musí se Predátor proplazit šachtami a zničit energetické generátory a pak porazit vetřelce, přičemž je zase napaden dalším, ještě větším Bio-Predátorem. Na konec dojde až k Matce, kterou po marném smlouvání probodne. Lucretie hledá otce, který zatím v generátoru DNA dokončil svoji proměnu. Před 100 lety totiž predátorova krev změnila Huntera v hybrida. Nyní je z něj Predhuman, napůl člověk, napůl predátor. Neovládá se a svou dceru zabije. Poté se na obří soše Abrahama Lincolna, Predátor utká s Predhumanem. Jeho úkol je po hybridově smrti dokončen. Pak už jen namaluje jeho zelenou krví na tvář sochy, runu kolonizace a odletí.
 
Na konci se při rokování vědců ukáže že technologie Prometheus postoupila na další stupeň. Lucretiino tělo bylo vzato a oživeno. Pak je zachycen záběr jak jsou na staveništi vráběnyvyráběny první lidské kosmické lodě.
{{endspoiler}}
 
342

editací