Digitální ekonomika: Porovnání verzí

Přidáno 3 768 bajtů ,  před 4 lety
(externi odkazy - pridani)
Termín digitální ekonomika poprvé použil [[Don Tapscott]] v roce 1995 ve své knize ''Digitální ekonomika: naděje a hrozby věku informační společnosti''. Digitální ekonomika byla jednou z prvních knih, jež dokázala v počátcích internetu odhadnout jeho budoucí význam pro celou ekonomiku. Na toto dílo Tapscott navazuje v roce 2006 knihou [[Wikinomie]], jejímž cílem je ukázat firmám a jednotlivcům cestu nových přístupů a inovací k rozvoji a konkurenceschnopnosti. Podle Tapscotta žijeme v revoluční době, kdy dochází k rozvoji kolaborativní ekonomiky, v níž: ,,''(...) firmy mohou existovat vedle sebe s miliony samostatných tvůrců, kteří se mohou propojovat a společně vytvářet hodnoty (prostřednictvím děl, obsahů aj.) ve volně propojených sítích."''<ref>TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D. Wikinomie : Jak masová spolupráce mění svět a obchod. 1. Vyd. Praha : Fragment, 2010. Jak uspět ve světě wikinomie, s. 41</ref>
 
== DefiniceVymezení a definice ==
Známí futurologové Heidi a Alvin [[Alvin Toffler|Tofflerovi]] používají pro popis změn a procesů, které v západní společnosti začaly ve druhé polovině dvacátého století, označení třetí vlna (první vlnou byla revoluce zemědělská, druhou industriální).<ref><nowiki>http://wiki.knihovna.cz/index.php/T%C5%99et%C3%AD_vlna</nowiki></ref> Albert Gore poukázal již v roce 1995 na nutnost propojení telokomunikačních technologií a udržitelného rozvoje: '',,Telekomunikace a vytváření globální informační infrastruktury je vstupním předpokladem pro udržitelný rozvoj, ekonomický růst bez poškozování životního prostředí a pro podporu demokracie ve světě.”''
Digitální ekonomika není totéž, co přístup k internetu. V první fázi se digitální ekonomika zaměřovala zejména na digitalizaci obchodních transakcí. Poté, co byla vybudována digitální infrastruktura, přišel na řadu koncept e-business, což je soubor procesů, jež umožňují obchodování na internetu. Jeho důležitou součástí je zabezpečení převodů peněz a opatření proti falšování elektronických podpisů.
 
Současný proces digitální transformace se nyní rapidně zrychluje, je všudypřítomný a všeprostupující. Proniká nejen do stávajících oblastí lidského života ale vytváří i oblasti nové. Hovoří se proto také o čtvrté průmyslové revoluci (viz článek [http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/clanky/prumysl-40-dalsi-prumyslova-revoluce-na-obzoru Průmysl 4.0: Další průmyslová revoluce na obzoru]). Je pravděpodobné, že většina stávajících povolání časem zanikne a lidé budou pracovat v oborech, které ještě neexistují. Digitální ekonomika bude hrát zásadní roli. Celoživotní učení, vyhledávání a osvojování nových informací a znalostí<ref><nowiki>http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/odborne-clanky/autorske-clanky/matula-j-vztah-pojmu-znalostni-ekonomika-a-znalostni-spolecnost-k-pojmum-informacni-ekonomika-a-informacni-spolecnost</nowiki></ref>, se stane základní podmínkou nejen pro konkurenceschopnost jedince a společnosti v tržním prostředí, ale i pro další oblasti jejich životů.<ref><nowiki>http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=f&f=-&x=131144</nowiki></ref>
Jedním z konkrétních projevů e-businessu je elektronické obchodování (e-komerce): e-shopy a s nimi související e-služby jako možnost platit [[platební karta|platební kartou]], přes [[PayPal]], Q&A či online reklamace.
 
Digitální ekonomika není totéž, co přístup k internetu. V první fázi se digitální ekonomika zaměřovala zejména na digitalizaci obchodních transakcí. Poté, co byla vybudována digitální infrastruktura, přišel na řadu koncept označovaný jako e-business, což je soubor procesů, jež umožňují různé formy obchodování a podnikání na internetu. Jeho důležitou součástí je zabezpečení převodů peněz, ochrany informací a opatření proti falšování elektronických podpisů.
V současnosti je digitální ekonomika vnímána spíše jako odstraňování hmotných statků a nahrazování je těmi virtuálními. Hovoříme o ekonomii s nulovými [[mezní náklady|mezními náklady]], protože díky automatizaci výroby, decentralizaci energetiky a přechodu na obnovitelné zdroje by i náklady na výrobu věcí, které nelze digitalizovat měly klesnout blízko k nule. Příkladem digitalizovaných odvětví je třeba výroba knih nebo digitální vzdělávání.
 
Jedním z konkrétních projevů e-businessu je elektronické obchodování (tzv. e-komerce):, e-shopy a s nimi související e-služby jako možnost platit [[platební karta|platební kartou]], přes [[PayPal]], Q&A či online reklamace.
 
V současnosti je digitální ekonomika vnímána spíše jako odstraňování hmotných statků a nahrazování je těmi virtuálními. Hovoříme o ekonomii s minimálními či nulovými [[mezní náklady|mezními náklady]], protože díky automatizaci výroby, decentralizaci energetiky a přechodu na obnovitelné zdroje by i náklady na výrobu věcí, které nelze digitalizovat měly klesnout blízko k nule. Příkladem digitalizovaných odvětví je třeba výroba knih, distribuce hudby nebo digitální vzdělávání.
 
Do budoucna je výzvou integrovat digitální ekonomiku s dalšími novými technologiemi a trendy jako je nástup [[průmysl 4.0|průmyslu 4.0]] a masové rozšíření [[3D tisk|3D tiskáren]].
 
== Rozvoj digitální ekonomiky ==
V současnosti byse mělouvádí, býtže internet na světěplanetě přesvyužívá více než 3.1 miliardy uživatelů internetu.<ref><nowiki>http://www.internetlivestats.com/internet-users/</nowiki></ref> Relativně nejvíce je jich v [[Severní Amerika|Severní Americe]], a to přes 85%. Nejvíce dynamické trhy jsou naopak ty africké a asijské, kde má přístup k internetu asi pouze 28%, respektive 35% lidí (2014). Mezi ekonomikami, které se nacházejí mimo Evropu a Severní Ameriku, můžeme najít některé z těch, které jsou v oblasti digitálních inovací zažívají nejprudší rozvoj. Jsou to [[Mexiko]], [[Chile]], [[Thajsko]], [[Malajsie]], [[Jihoafrická republika]] a [[Čínská lidová republika|Čína]].
 
Digitální ekonomika postihuje všechny oblasti lidské činnosti - ovšem ne všechny rovným dílem. Některá odvětví se transformují rychleji, jiná pomaleji. Zásadní roli v digitalizaci jednotlivých odvětví hraje nejen lokalita a její připravenost na změnu ale i konkrétní aktéři, kteří se podílí na rozhodovacích procesech (příkladem může být masivní rozvoj digitalizace ekonomiky a státní správy v Estonku<ref><nowiki>http://www.penize.cz/zamestnani/254846-v-estonsku-lze-zalozit-firmu-pres-mobil-trva-to-minutu</nowiki></ref>, kde hlavní roli sehrála příznivá politická situace).
 
V současné době je ústředním tématem digitální ekonomiky několik oblastí. Jednou z nich je oblast státní správy a egovernmentu. V Estonsku se pomocí kvalitní digitalizace dosáhlo značné úspory státních prostředků. Estonský úřad pro informační technologie odhaduje, že se takto daří ušetřit až dvě procenta HDP ročně.<ref><nowiki>http://www.penize.cz/zamestnani/254846-v-estonsku-lze-zalozit-firmu-pres-mobil-trva-to-minutu</nowiki></ref> Je možno říci, že s Estonsku již '',,vedle fyzického státu vyrostl stát druhý – digitální“'' (slova konzultantka neziskové organizace e-Governance Academy Mari Pedakové).<ref><nowiki>http://www.penize.cz/zamestnani/254846-v-estonsku-lze-zalozit-firmu-pres-mobil-trva-to-minutu</nowiki></ref> Další oblastí, která je možné zefektivnit je oblast zdravotnictví,<ref><nowiki>http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Digitalizace-zdravotnictvi-je-dnes-nutnost-rika-odbornik-236912</nowiki></ref> vzdělávání a přenosu informací.<ref><nowiki>http://otevrenevzdelavani.cz/</nowiki></ref>
 
== Evaluace ==