Lineární přenos energie: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
LET představuje přechodovou veličinu mezi dozimetrií a mikrodozimetrií. Zároveň je to nestochastická veličina jako třeba dávka, na druhé straně ale díky omezení předávané energie zohledňuje lokální depozici energie - čím nižší je <math>\Delta</math>, tím blíže k místu primární interakce je energie nakonec deponována.
 
Při <math>\Delta \longrightarrowrightarrow \infty</math> je LET číselně roven brzdné schopnosti nabité částice pro nepružné srážky.
 
Koncept LET byl zaveden v padesátých letech minulého století.
5

editací