Vlastnictví: Porovnání verzí

Odebráno 285 bajtů ,  před 4 lety
→‎Nabytí vlastnického práva: Oprava chyb, wikifikace
(Omezení vlastnického práva - přesun umístění nadpisu, odstranění repetitivních pasáží)
(→‎Nabytí vlastnického práva: Oprava chyb, wikifikace)
== Nabytí vlastnického práva ==
K nabytí vlastnického práva může dojít několika způsoby, kterými jsou:
* '''Přírůstky''' '''neboli akcese''' - představuje originární způsob nabytí vlastnického práva.  Přírůstky můžeme rozdělit na přírůstky k movité a nemovité věci. Dále, dle povahy věci, je rozlišujeme na přírůstky přirozené (plody, stromy, naplaveniny, strže), umělé (např. [[stavba]] jako přírůstek pozemku) a smíšené. 
* '''Vydržení''' – je též jedním originárních způsobů nabytí vlastnického práva a to na základě kvalifikované [[držba|držby]] trvající po zákonem stanovenou dobu. Věc do vlastnictví tedy nabude osoba, která věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že mu náleží právo, které vykonává.  Nepoctivost předchůdce nebrání poctivému nástupci, aby počal vydržení dnem, kdy nabyl držby.<ref>§ 1089 zákonaobčanského čzákoníku. 89/2012 Sb., občanský zákoník</ref> Společná držba více osob k téže věci vylučuje nabytí vydržením do výlučného vlastnictví jen jednoho ze společných oprávněných držitelů.<ref>{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie|periodikumpříjmení = AplikaceChalupa|jméno práva= Luboš|titul = Vlastnická a nevlastnická držba|url = http://www.aplikaceprava.cz/files/2015/aplikace-prava-2-2015-ff.pdf|dostupnostvydavatel = Aplikace práva|místo = Praha|datum vydání = http://www.aplikaceprava.cz/files/2015/aplikace-prava06-216|strany = 13-2015-ff.pdf15}}</ref>
* '''Přivlastnění věci opuštěné a nález věci ztracené či skryté -''' věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. [[Movitá věc]], kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.<ref>§ 1045 zákonaobčanského čzákoníku. 89/2012 Sb., občanský zákoník</ref> Každý si může přivlastnit věc, která nikomu nepatří a to za podmínek, že tomu nebrání zákon, a že někdo jiný nemá na přivlastnění věci přednostní právo. Movitá věc se považuje za opuštěnou v případě, že její vlastník své vlastnické právo nevykoná tři roky. Pokud by někdo opustil [[Nemovitá věc|nemovitou věc]], platí zde lhůta 10 let a po jejím uplynutí připadá nemovitost do vlastnictví státu. Dle občanského zákoníku nemůže vydržet vlastnické právo nástupce předchůdce, který byl nepravým držitelem a ve vzájemných vztazích zákonný [[zástupce]] a zastoupený, [[opatrovník]] a [[opatrovanec]], [[poručník]] a [[poručenec]]. Zvláštním případem jsou nalezená zvířata, kdy nálezce k nim nabude vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se o zvíře nikdo nepřihlásil. Pokud nálezce o zvíře nemá zájem, může je obec svěřit provozovateli útulku pro zvířata. Pokud se ani po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásil, může provozovatel útulku se zvířetem volně nakládat.<ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení = Varvařovský|jméno = Pavel|příjmení2 = |jméno2 = |titul = Základy práva. O právu, státě a moci|vydání = 3|vydavatel = Wolters Kluwer|místo = Praha|rok = 2015|počet stran = |strany = |isbn = }}</ref>
* '''Převodem vlastnického práva.'''
* '''Nabytí vlastnického práva převodem''' ''-'' je jedním z originárních způsobů nabytí vlastnictví k věci, která dosud neměla vlastníka, nebo k nabytí dojde nezávisle na vlastnictví dosavadního vlastníka. Vlastnické právo lze také nabýt uzavřením účinné smlouvy bez potřeby fyzického předávání nabyvateli. <ref name=":1" />
* '''Nabytí vlastnictví od neoprávněného''' – dle nového občanského zákoníku jsou chráněni ti, kteří si pořídí za úplatu věc v dobré víře, že ji kupují od oprávněného. Naopak ochrany nepožívá ten, kdo nabyl movitou věc s vědomím, že ji nabývá od [[Neoprávněný majetkový prospěch|neoprávněného]] (s výjimkou investičních nástrojů, [[Cenný papír|cenných papírů]], listin vystavených na doručitele nebo věcí nabytých ve [[Veřejná dražba|veřejné dražbě]] při výkonu rozhodnutí). Ochrana je poskytována skutečnému vlastníkovi věci ve veřejném seznamu a samozřejmě nabyvateli, který nabyl věc nezapisovanou do veřejného seznamu, byl v [[Dobrá víra|dobré víře]] v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu a věc nabyl způsoby uvedenými v občanském zákoníku. <ref name=":1" /> Chráněny jsou též osoby, kterým byla věc [[Krádež|odcizena]].
* '''Nabytí vlastnického práva rozhodnutímRozhodnutím orgánu veřejné moci -''' Rozhodnutímrozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci se vlastnického práva nabývá dnem, který je v něm určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se vlastnického práva dnem [[právní moc|právní moci]] rozhodnutí.<ref>§ 1114 zákonaobčanského čzákoníku. 89/2012 Sb., občanský zákoník</ref>
 
== Zánik vlastnického práva ==