Wikipedie:Encyklopedický styl: Porovnání verzí

→‎Příklady: + oblíbené momentálně https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD%3AHled%C3%A1n%C3%AD&profile=advanced&search=moment%C3%A1ln%C4%9B&fulltext=Search&ns0=1&profile=advanced
(→‎Příklady: edituji s odvahou a přidávám příklad: viz můj 5 let starý návrh na diskusní stránce - doufám že tak to je myšleno, bod 5 hned za bod 3 - odkazuje se na něj a ne na předchozí bod 4)
(→‎Příklady: + oblíbené momentálně https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD%3AHled%C3%A1n%C3%AD&profile=advanced&search=moment%C3%A1ln%C4%9B&fulltext=Search&ns0=1&profile=advanced)
# je nevhodné čtenáře přímo oslovovat, tzv. ''[[Čtvrtá stěna|bořit čtvrtou stěnu]]'', jak je zvykem v populární literatuře a v žurnalistice (nikoliv ''„nejspíš si to uvědomíte, pokud…“'' nýbrž ''„nejzřetelnější to je z…“'')
# je nevhodné používat v líčení minulosti přítomný čas, tzv. [[Přítomný čas|prézens historický]] (i když je to často v literatuře zvykem), tedy nikoliv ''„Beethoven dokončuje svoji 5. symfonii v roce 1808, v témže roce je uvedena…“'', nýbrž ''„Beethoven dokončil svou 5. symfonii v roce 1808, v témže roce byla uvedena“''
# při psaní o aktuálních událostech je vhodné volit takové formulace, aby zůstaly aktuální a přesné po co nejdelší dobu (nikoliv ''„nejzazší lhůta pro podání kandidátních listin letos vyprší 12. března“'' nýbrž ''„nejzazší lhůta pro podání kandidátních listin byla pro rok {{CURRENTYEAR}} stanovena na 12. března“''. Vyhněte se vágním formulacím jako „v současnosti“, „momentálně“ nebo „poslední dobou“: text může být čten dlouhou dobu poté, co byl napsán. Vždy přesně určete dobu, k níž se informace vztahuje: ''„v říjnu {{CURRENTYEAR}} existovalo 44 nezávislých…“''
# v seznamech (událostí, děl, sportovních výsledků aj.) dodržujte chronologické pořadí (od nejstaršího k nejmladšímu)