Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 1 995 bajtů ,  před 4 lety
'''Darování''' (lat. ''dare'') je bezúplatný převod [[dar]]u, tedy [[věc (právo)|věci]] nebo práva, případně i slib něčeho. Právně je realizováno darovací [[Smlouva|smlouvou]] mezi dárcem a obdarovaným, která je upravena v § 628–630 [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|občanského zákoníku]].
 
Darování je vždy dobrovolné, proto jím nikdy není plnění právní povinnosti, např. placení [[výživné]]ho. Také jím např. nejsou veřejné sbírky, protože ty se řídí vlastním zvláštním zákonem.<ref>Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách</ref> Ale plnění mravní či společenské povinnosti už darování je. Jsou to například dárky k vánocům apod.<ref>{{Citace monografie|příjmení = |jméno = |příjmení2 = |jméno2 = |titul = Základy práva pro střední a vyšší odborné školy|vydání = |vydavatel = |místo = |rok = |počet stran = |strany = |isbn = 80-7179-089-2}}</ref>
 
Jedná se o přenechání věci či něčeho, aniž by dárce dostal nějakou protihodnotu. Jinak řečeno "bezplatné přenechání věci".<ref>{{Citace monografie|příjmení = |jméno = |příjmení2 = |jméno2 = |titul = Základy práva pro střední a vyšší odborné školy|vydání = |vydavatel = |místo = |rok = |počet stran = |strany = |isbn = 80-7179-098-2}}</ref>
 
"Obecně lze říci, že k darování také dochází v případě, že účastníci si poskytují dar navzájem (v tomto případě jsou obě strany jak dárcem, tak i obdarovaným)."<ref>{{Citace monografie|příjmení = Mácha|jméno = Pavel|příjmení2 = |jméno2 = |titul = Dědění, darování a převádění nemovitostí v praxi|vydání = |vydavatel = |místo = |rok = |počet stran = |strany = |isbn = 80-85985-41-1}}</ref>
 
== Darovací smlouva ==
K uzavření smlouvy dochází tehdy, když ''dárce'' něco ''obdarovanému'' přenechá nebo mu něco slíbí a když obdarovaný takový dar či slib přijme. Základní podmínkou pro to, aby šlo o smlouvu darovací, je však vždy bezúplatnost tohoto převodu či slibu. U darování [[nemovitá věc|věci nemovité]] navíc musí být smlouva uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná, a k přechodu vlastnictví dojde až vkladem do [[Katastr nemovitostí České republiky|katastru nemovitostí]]. Písemná forma je požadována i pro darování věcí movitých, pokud nedojde k jejich současnému předání obdarovanému. Z důvodu neobcházení dědického práva je dále stanoveno, že pokud by mělo být plněno až po smrti dárce, byla by darovací smlouva také neplatná.
 
Důležitý je souhlas obou stran, aby mohla darovací smlouva vzniknout. Darovací smlouvu můžeme uzavřít písemně, ale i ústně či konkludentně. Smlouvu lze uzavřít pouze jen mezi živými (inter vivos), jinak je neplatná. Dárce se také může domáhat vrácení daru a to pouze za určitých podmínek. A to například: obdarovaný má hrubé chování proti dobrým mravům vůči dárci či jeho rodině ( odmítnutí potřebné pomoci ve stáří či nemoci, hrubé fyzické i psychické násilí,...) Pokud darovaný nechce dar vrátit, může dárce podat žalobu.<ref>{{Citace monografie|příjmení = |jméno = |příjmení2 = |jméno2 = |titul = Základy práva pro střední a vyšší odborné školy|vydání = |vydavatel = |místo = |rok = |počet stran = |strany = |isbn = 80-7179-098-2}}</ref>
 
== Darování a daně ==