Hmotná odpovědnost: Porovnání verzí

Přidáno 24 bajtů ,  před 6 lety
Wikifikace
(Kategorie:Pracovní právo + základní úpravy)
(Wikifikace)
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
| vydání = 2006
}}</ref>
odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, který je [[zaměstnanec]] povinen vyúčtovat. Jsou to například [[hotovost]], ceniny, zboží nebo zásoby materiálu.<ref name='rk'>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Roušarová
| jméno = Kristýna
| datum_vydání = 8.8.2014
}}</ref>
Dohoda o odpovědnosti se v praxi používá velmi často zejména na pozici pokladního, kdy [[pokladní]] odpovídá za vzniklé [[manko]] v pokladně, skladníka či v jiných obdobných případech, kdy zaměstnanec má svěřené do své dispozice tzv. hodnoty svěřené k vyúčtování.
Dohoda o hmotné odpovědnosti se stvrzuje písemnou smlouvou, jinak je neplatná. Tato smlouva může být uzavřena nejdříve v době, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let.<ref name='rk'/> V případě, že je zaměstnanec nesvéprávný, jeho zástupce za něho tento typ dohody podepsat nemůže. Pokud je tato dohoda podepsána, zaměstnanec přebírá odpovědnost právě za svěřené ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, a odpovídá za vzniklý schodek. Ve smlouvě by mělo být uvedeno, o jaké prostředky ve vlastnictví zaměstnavatele se jedná a kdy proběhla inventura.<ref name='trisul'>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Trisul s.r.o.
}}</ref>
 
[[Zaměstnanec]] má povinnost uhradit škodu v plném rozsahu. V tomto případě neplatí omezení, podle něhož může být výše náhrady maximálně trojnásobek průměrného měsíčního platu. Zaměstnanec je tedy povinen nahradit škodu v plném rozsahu. V případě, že vznikne schodek, za který odpovídá zaměstnanec, vychází se z předpokladu, že vinu nese zaměstnanec. Zjistí-li [[zaměstnavatel]] schodek na svěřených hodnotách, je povinen seznámit s touto skutečností zaměstnance a umožnit mu, aby se k věci vyjádřil. Zaměstnanec však není povinen prokazovat vinu zaměstnance na schodku ve svěřených hodnotách. Ke zproštění jeho odpovědnosti dojde jen v takovém případě, že zaměstnanec prokáže, že schodek vznikl bez jeho úplného nebo částečného zavinění. Pokud na stejném pracovišti pracuje více zaměstnanců, kteří mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti, vinu za schodek nesou všichni, pokud se neprokáže vina konkrétního zaměstnance (zaměstnanců).<ref name='trisul'/>
 
Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti musí proběhnout inventarizace. Je to především v zájmu samotných zaměstnanců. Stejně tak se inventarizace provádí při ukončení dohody (převedení na jiné pracoviště, ukončení pracovního poměru), ať už ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. Ta by měla proběhnout zároveň i při zániku dohody - převedení zaměstnance na jinou práci či pracoviště a při skončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec o inventarizaci při své odchodu nepožádá a ta neproběhne, odpovídá zaměstnanec za případně vzniklý schodek, na který se přijde při nejbližší inventarizaci na jeho původním pracovišti.<ref name='trisul'/>