Hmotná odpovědnost: Porovnání verzí

Přidáno 150 bajtů ,  před 6 lety
bez shrnutí editace
Zaměstnanec má povinnost uhradit škodu v plném rozsahu. V tomto případě neplatí omezení, podle něhož může být výše náhrady maximálně trojnásobek průměrného měsíčního platu. Zaměstnanec je tedy povinen nahradit škodu v plném rozsahu. V případě, že vznikne schodek, za který odpovídá zaměstnanec, vychází se z předpokladu, že vinu nese zaměstnanec. Zjistí-li zaměstnavatel schodek na svěřených hodnotách, je povinen seznámit s touto skutečností zaměstnance a umožnit mu, aby se k věci vyjádřil. Zaměstnanec však není povinen prokazovat vinu zaměstnance na schodku ve svěřených hodnotách. Ke zproštění jeho odpovědnosti dojde jen v takovém případě, že zaměstnanec prokáže, že schodek vznikl bez jeho úplného nebo částečného zavinění. Pokud na stejném pracovišti pracuje více zaměstnanců, kteří mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti, vinu za schodek nesou všichni, pokud se neprokáže vina konkrétního zaměstnance (zaměstnanců).(2)
 
Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti musí proběhnout inventarizace. Je to především v zájmu samotných zaměstnanců. Stejně tak se inventarizace provádí při ukončení dohody (převedení na jiné pracoviště, ukončení pracovního poměru), ať už ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. Ta by měla proběhnout zároveň i při zániku dohody - převedení zaměstnance na jinou práci či pracoviště a při skončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec o inventarizaci při své odchodu nepožádá a ta neproběhne, odpovídá zaměstnanec za případně vzniklý schodek, na který se přijde při nejbližší inventarizaci na jeho původním pracovišti.(2)<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Trisul s.r.o.
| periodikum = http://www.vyplata.cz/zamestnanec/hmotnazodpovednost.php
}}</ref>
 
Zaměstnanec může od dohody o hmotné odpovědnosti odstoupit podle §253 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v případě, že je převáděn na jiný druh práce, zařazen na jiné pracoviště, nebo pokud zaměstnavatel do 15 dnů neodstraní závady, na které byl písemně upozorněn a které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Pokud je hmotná odpovědnost společná pro více zaměstnanců, může zaměstnanec od dohody také odstoupit, pokud je na pracoviště zařazen nový zaměstnanec nebo určený jiný člověk na vedoucí pozici, popřípadě jeho zástupce. Odstup od dohody musí být zaměstnavateli oznámeno písemně. Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká v den skončení pracovního poměru, nebo v den odstoupení od této dohody, není-li v odstoupení od této dohody uvedeno jinak.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Trisul s.r.o.
7

editací