Determinátory v angličtině: Porovnání verzí

m
wikify
(Wikifikace)
m (wikify)
{{Upravit|prohloubit encyklopedický styl}}
Jako v mnoha jiných jazycích i v [[Angličtina|angličtině]] rozlišujeme [[slovní druhy]], mezi něž můžeme zařadit jeden, který však například v češtině neexistuje a tím jsou právě determinátory (''Determiners'').
{{Wikifikovat}}
 
Jako v mnoha jiných jazycích i v [[Angličtina|angličtině]] rozlišujeme [[slovní druhy]], mezi něž můžeme zařadit jeden, který však například v češtině neexistuje a tím jsou právě determinátory (Determiners).
Determinátory jsou slova či fráze, které stojí před [[Podstatné jméno|podstatným jménem]] nebo [[Fráze (syntax)|jmennou frází]]. Jejich funkcí je pak blíže určit funkci těchto jmen či frází v celkovém kontextu, tedy zda se jedná o informaci již dříve zmíněnou, tedy blíže určenou, o které soudíme, že ji posluchač či čtenář zná, nebo zda se jedná o informaci zcela novou, a tudíž obecnou a nespecifikovanou, o které si nejsme jisti, že ji posluchač dobře zná, a že z předchozího kontextu ví, o čem hovořící mluví.
 
Determinátory se dělí na několik skupin. Můžeme říci, že hlavními dvěma, potažmo třemi, skupinami jsou determinátory '''určité''', '''neurčité''' či '''obecné''' a tzv. '''[[nulový''' člen]]. Existují i další skupiny determinátorů, o kterých je v tomto článku také zmínka, avšak zabývat se podrobně všemi determinátory by zabralo mnoho času a takovýto výzkum by byl vhodný spíše pro akademické účely. Smyslem tohoto [[Článek|článku]], je seznámit čtenáře se základním dělením determinátorů, které jsou nejčastěji užívány.
 
== Determinátory určité (definite) ==
* [[určitý člen]] - '''the'''
* [[Ukazovací zájmeno|ukazovací zájmena]] - '''this''', '''that''', '''these''' a '''those'''
* [[přivlastňovací zájmeno|přivlastňovací zájmena]] - '''my''', '''your''', '''his''', '''her''', '''its''', '''our''', '''their'''
* [[podstatná jména]] v přivlastňovacím pádu - '''Peter's'''...
* [[tázací zájmena]] - '''which''' a '''what'''
* [[vztažné zájmeno]] - '''which'''
 
Tyto determinátory tedy užíváme v případě, že jsme přesvědčeni o tom, že posluchač/čtenář ví z předchozího kontextu, o čem se mluví.
* výraz '''any'''
 
Co se týče výrazu ''some'', můžeme se s ním setkat ve dvou různých podobách. V první zastupuje '''[[neurčitý člen''']] při výrazech uvedených v množném čísle, či při nepočitatelných podstatných jménech. V případě druhém jej pak můžeme nalézt ve spojení s podstatnými jmény v jednotném čísle, kdy vyjadřuje neurčitost v podobě ''nějaký'' či ''někteří'' apod.
Výraz ''any'' je pak ekvivalentem determinátoru ''some'', avšak ''any'' se užívá v otázkách, či záporném kontextu.
 
== Nulový člen (zero article) ==
Tento zvláštní druh determinátoru se vyskytuje ve frázích, které jsou v množném čísle a popisují nějaký '''obecný''' fakt, či odkazují například k obecné skupině věcí. Využívá se tak například k vyjádření:
* obecných podstatných jmen hromadných
* obecných podstatných jmen a v [[množné číslo|množném čísle]]
* neurčitých podstatných jmen hromadných
* neurčitých podstatných jmen v množném čísle
* vlastních jmen
 
== Číslovky (''Quantifiers'') ==
[[Číslovka|Číslovky]] tvoří významnou část determinátorů a jejich funkcí je určit množství u daného jména či [[Fráze (syntax)|jmenné fráze]]. Řadíme sem:
* výrazy vyjadřující velké či malé množství - ''many'', ''much'', ''few'', ''little'' apod. a jejich komparativní a superlativní podoby