Padělek: Porovnání verzí

Přidáno 44 bajtů ,  před 7 lety
revert, typografie
Bez shrnutí editace
(revert, typografie)
'''Padělek''', '''falzifikát''' nebo '''falzum''' je předmět, který se vydává za jiný, obvykle cennější předmět. Jeho původce je '''padělatel''' nebo '''falzátor'''. Padělky se vyskytují v mnoha oblastech, počínaje [[Platidlo|platidly]] ([[penězokazectví]]), listinami a dokumenty, přes [[Umění|umělecké předměty]], [[starožitnost]] i až po [[průmysl]]ové [[zboží]], zejména značkové. [[Padělání peněz]], výtvarných děl, veřejných listin a ochranných značek jsou samostatné [[Trestný čin|trestné činy]], ostatní se mohou trestat jako [[podvod]]. Odhaduje se, že komerční ztráty způsobené paděláním v současnosti dosahují asi 500 miliard [[Americký dolar|USD]].<ref>Naím, M., ''Černá kniha globalizace''. Praha: Nakladatelství Vyšehrad 2008, str. 107.</ref>
 
== Padělání peněz ==
Padělání peněz (neboli penězokazectví) je [[Zákon|nezákonné]] reprodukování [[Platidlo|platidel]], přičemž jsou tyto reprodukce vydávány za pravé. Padělání peněz je téměř v každém státě [[Trestný čin|trestným činem]], v některých zemích je dokonce [[Trest smrti|trestán smrtí]]. V [[Česko|ČRČeské republice]] má právo vydávat peníze pouze [[Česká národní banka]], která je jediným [[emitent]]em [[Bankovka|bankovek]] a [[Mince|mincí]] v ČR. [[Česká národní banka]] také sleduje výskyt padělků mincí a bankovek v oběhu. Počet případů padělání bankovek je výrazně snížen ochrannými prvky a náročnějšími technikami tisku originálních bankovek.
 
Padělky bankovek se hodnotí podle pětibodové stupnice:
* 5 -# '''neumělý padělek''' - kvalita je opravdu bídná a padělek lehce rozeznatelný
* 4 -# '''méně zdařilý padělek'''
* 3 -# '''zdařilý padělek'''
* 2 -# '''nebezpečný padělek'''
* 1 -# '''velmi nebezpečný padělek''' - téměř se neliší od originálu.
 
=== Padělání peněz a české zákony ===
Nový [[Trestní zákoník (Česko, 2009)|trestní zákoník]] jedná o padělání peněz v paragrafech 233 až 238 a zakazuje nejen samo padělání, ale i držení a používání padělaných peněz, držení padělatelského náčiní a materiálu, a to nejen vzhledem k české, ale i jakékoli jiné měně, k platebním kartám a [[šek]]ům. O významu padělání svědčí i to, že těmito paragrafy začíná celá Hlava 6 o hospodářské trestné činnosti a že trestná je už i příprava k němu. Skutečnost, že trestné může být placení padělanými penězi, i když je člověk přijal jako pravé (§ &nbsp;235 Trtr. &nbsp;zák.), je argument pro bezhotovostní placení.
 
== Padělání a pozměňování veřejných listin ==
Také padělání listin má dlouhou historii a ve starších dobách sloužilo hlavně k dokládání majetkových práv. Trestní zákon výslovně zmiňuje celní a daňové nálepky či pásky (§ &nbsp;245 tr.&nbsp;zák.), veřejné listiny včetně osobních dokladů (§ &nbsp;348 trestního zákonatr.&nbsp;zák.), úřední razítka, lékařské zprávy a posudky (§ &nbsp;350 tr.&nbsp;zák.) a poštovní známky. Podobnou povahu má padělání [[ryzost|puncovních]] značek na předmětech z drahých kovů.
 
[[Falzum (diplomatika)|Padělání listin]] se objevuje i v historii. [[Habsburkové]] padělají [[Privilegium maius]], ale i [[Oldřich II. z Rožmberka]] takto získává větší moc.
 
== Padělání uměleckých děl ==
Padělkem je například obraz namalovaný tak, aby vypadal jako dílo známého mistra nebo dokument, který předstírá jiného autora nebo stáří. Padělatel je tedy v jistém smyslu protikladem [[plagiát]]ora, který cizí dílo vydává za své, kdežto padělatel vydává vlastní dílo za cizí. Za jakéhosi krále padělatelů lze považovat holandského malíře [[Han van Meegeren|van Meegerena]], který napodoboval obrazy [[Jan Vermeer|Vermeera]] a dalších s takovým úspěchem, že je nejen prodával sběratelům, ale oklamal i několik znalců. Člověk, který by výtvarné dílo napodobil v úmyslu, aby bylo považováno za dílo jiného autora, může být podle § &nbsp;271 Trtr. &nbsp;zák. potrestán až tříletým vězením, pokud by tím získal velký prospěch, až do deseti let.
 
Z české historie jsou známé i padělky literární, například falešné Rukopisy [[Rukopis královédvorský|královédvorský]] a [[Rukopis zelenohorský|zelenohorský]] nebo [[Velesova kniha]]. Naopak se nepodařilo dokázat padělání [[Píseň Vyšehradská|Písně Vyšehradské]].
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />
 
=== Literatura ===
 
* ''Ottův slovník naučný'', heslo Falšování. Sv. 8, str. 1039
* ''Ottův slovník naučný nové doby'', heslo Padělání. Sv. 8, str. 831
* POLSKOJ, Georgij Nikolajevič. ''Z penězokazeckých dílen''. Praha : Lidové nakladatelství, 1987.
 
=== Reference ===
<references />
 
=== Související články ===