Determinátory v angličtině: Porovnání verzí

Wikifikace
m (Zencyklopedičnit, wikifikovat)
(Wikifikace)
{{Upravit|prohloubit encyklopedický styl}}
{{Wikifikovat}}
Jako v mnoha jiných jazycích i v [[Angličtina|angličtině]] rozlišujeme [[slovní druhy]], mezi něž můžeme zařadit jeden, který však například v češtině neexistuje a tím jsou právě Determinátorydeterminátory (Determiners).
Determinátory jsou slova či fráze, které stojí před [[Podstatné jméno|podstatným jménem]] nebo [[Fráze (syntax)|jmennou frází]]. Jejich funkcí je pak blíže určit funkci těchto jmen či frází v celkovém kontextu, tedy zda se jedná o informaci již dříve zmíněnou, tedy blíže určenou, o které soudíme, že ji posluchač či čtenář zná, nebo zda se jedná o informaci zcela novou, a tudíž obecnou a nespecifikovanou, o které si nejsme jisti, že ji posluchač dobře zná, a že z předchozího kontextu ví, o čem hovořící mluví.
 
Determinátory se dělí na několik skupin. Můžeme říci, že hlavními dvěma, potažmo třemi, skupinami jsou determinátory '''určité''', '''neurčité''' či '''obecné''' a tzv. '''nulový''' člen. Existují i další skupiny determinátorů, o kterých je v tomto článku také zmínka, avšak zabývat se podrobně všemi determinátory by zabralo mnoho času a takovýto výzkum by byl vhodný spíše pro akademické účely. Smyslem tohoto [[Článek|článku]], je seznámit čtenáře se základním dělením determinátorů, které jsou nejčastěji užívány.
 
== Determinátory určité (Definitedefinite) ==
Tyto determinátory, jak už z názvu vyplývá, určují, či nějak specifikují podstatné jméno nebo jmennou frázi. Mezi tyto determinátory řadíme:
* [[určitý člen]] - '''the'''
* [[Ukazovací zájmeno|ukazovací zájmena]] - '''this''', '''that''', '''these''' a '''those'''
* přivlastňovací zájmena - '''my''', '''your''', '''his''', '''her''', '''its''', '''our''', '''their'''
* podstatná jména v přivlastňovacím pádu - '''Peter's'''...
Tyto determinátory tedy užíváme v případě, že jsme přesvědčeni o tom, že posluchač/čtenář ví z předchozího kontextu, o čem se mluví.
 
== Determinátory obecné (Generalgeneral) ==
Tato druhá kategorie determinátorů se užívá v případě, že o dané věci hovoříme v širším, blíže nespecifikovaném kontextu. Mezi tyto patří:
* člen [[neurčitý člen]] - '''a'''/'''an'''
* výraz '''some'''
* výraz '''any'''
Výraz ''any'' je pak ekvivalentem determinátoru ''some'', avšak ''any'' se užívá v otázkách, či záporném kontextu.
 
== Nulový člen (Zerozero article) ==
Tento zvláštní druh determinátoru se vyskytuje ve frázích, které jsou v množném čísle a popisují nějaký '''obecný''' fakt, či odkazují například k obecné skupině věcí. Využívá se tak například k vyjádření:
* obecných podstatných jmen hromadných
 
== Determinátory a přídavná jména ==
Před podstatným jménem či jmennou frází nemusí stát pouze samotný determinátor, ale může mu přecházet také přídavné jméno. Pokud se takový případ objeví, je stanovený slovosled, který nelze měnit: ''determinátor'' + '''příd. jméno''' + podstatné jméno/fráze. (Apříklad: "a red apple.").
 
== Kombinace determinátorů ==
 
== Shrnutí ==
V tomto článku lze tedy vidět základní dělení determinátorů, tedy výrazů, které blíže specifikují podstatná jména, či jmenné fráze. Je zde uvedeno, ve kterých případech se užívá jaký determinátor, jaká je jejich funkce v kontextu, jejich pozice a možnosti jejich kombinování. Toto dělení je pouze extrakcí nejpodstatnějších a základních informací, které nemohou sloužit detailnímu studiu z hlediska [[morfologie]], či [[Syntax|syntaxe]].
 
== Zdroje ==