Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 217 bajtů ,  před 4 lety
-opakované a nerelevantní odkazy podle Nápověda:Vnitřní odkazy
{{Různé významy|tento=křesťanském pojmu}}
 
'''Kmotr''' či '''kmotra''' (původně praslovanský ženský tvar ''kmotra'' je odvozen z latinského ''commater'' = spolumatka, mužský tvar ''kmotr'' vznikl [[Přechylování|přechýlením]]) je [[osoba]], která podle tradičního pojetí převzala za [[dítě]] záruku
* že o ně bude pečovat, kdyby ztratilo [[rodičovství|rodiče]],
* že bude [[rodičovství|rodičům]] pomáhat při jeho [[výchova|výchově]],
* že se bude s [[dítě]]temdítětem stýkat, aby se spřátelili, aby mu mohl být důvěrníkem a rádcem,
* že bude spolu s [[rodičovství|rodiči]] pečovat o nedělní účast na [[bohoslužba|bohoslužbách]], o náležitou přípravu [[dítě]]te na [[první svaté přijímání]] a na [[biřmování]].
 
Pro kmotra nebo kmotru je toto [[dítě|Dítě]] '''kmotřenec''', resp. '''kmotřenka'''. Kmotr by měl být zhruba stejně starý jako [[rodičovství|rodiče]] kmotřence, popřípadě o něco málo mladší. Vztah mezi kmotrem (kmotrou) a kmotřencem (kmotřenkou) se také označuje jako '''duchovní [[příbuzenství]]'''.
 
Zhruba v 1.  polovině [[20.  století]] se '''kmotrovství''' v [[Česko|českých zemích]] stalo vztahem ryze formálním, považovalo se pouze za čestnou funkci při [[křest|křtu]] (říkalo se, že kmotr [[dítě]] při [[křest|křtu]] ''podrží na rukou''). Pokud [[rodičovství|rodiče]] neměli koho požádat o to, aby šel jejich [[dítě]]tidítěti za kmotra, stávalo se (zejména v chudých [[farnost]]ech), že kmotrem se stal v řadě případů [[kostelník]] nebo [[farář]]ova hospodyně.
 
V současné době je snaha o návrat k původnímu chápání s tím, že se již nepředpokládá péče kmotra (kmotry) o [[dítě]] v případě ztráty [[rodičovství|rodičů]].
 
Slovo má i několik přenesených významů – v některých nářečích se používá i jako obecné označení souseda z vesnice, v prostředí organizovaného zločinu označuje šéfa [[mafie]] nebo obdobné zločinné struktury.
Podle [[kánon]]u 872 [[kodex kanonického práva|kodexu kanonického práva]] má kmotr pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života a má se snažit o to, aby pokřtěný vedl křesťanský život odpovídající přijaté svátosti a plnil si věrně s přijetím křtu spojené povinnosti.
 
Za kmotra je třeba vybrat buď jednoho muže nebo jednu ženu nebo také dvojici - muže a ženu ([[kánon]] 873 [[kodex kanonického práva|CIC]]). Podle [[kánon]]ukánonu 874 [[kodex kanonického práva|CIC]] může být za kmotra připuštěn ten, kdo:
* je označen křtěncem nebo jeho [[rodičovství|rodiči]] či zástupci [[rodičovství|rodičů]], nebo pokud nejsou, [[farář]]emfarářem nebo udělovatelem [[křest|křtu]],
* splňuje požadavky stanovené pro kmotra a má úmysl tento úkol zastávat,
* dovršil 16 let věku, ledaže [[diecéze|diecézní]] [[biskup]] nestanovil jinou věkovou hranici nebo pokud by [[farář]] nebo udělovatel [[křest|křtu]] byl mínění, že se ze spravedlivé [[kauzalita|příčiny]] má učinit [[pravidlo|výjimka]],
* je [[katolictví|katolíkem]], [[biřmování|biřmovaným]], přijal tedy již [[Nejsvětější svátost]] neboli [[eucharistie|eucharistii]] (jinými slovy absolvoval [[první svaté přijímání]]) a také vede [[život]] v souladu s [[víra|vírou]] a službou, kterou přijímá,
* není postižen žádným uloženým nebo vyhlášeným kanonickým [[trest]]em,
* není [[otec|otcem]] ani [[matka|matkou]] křtěného.