2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: Porovnání verzí

Studijní programy, Významné osobnosti fakulty
m (-odkaz)
(Studijní programy, Významné osobnosti fakulty)
 
'''2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze''' pokračuje ve více než 665 let trvající historii lékařské fakulty Univerzity Karlovy a navazuje na šedesátiletou tradici ''Fakulty dětského lékařství''. Fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve speciálních oborech dětského lékařství. Při výuce se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Propojení fakulty s [[Fakultní nemocnice v Motole|Fakultní nemocnicí Motol]], největší fakultní nemocnicí [[Česko|České republiky]], usnadňuje komplexní moderní výuku medicíny.
 
== Studijní programy ==
; Bakalářské studium
* Fyzioterapie
* Ošetřovatelství - Všeobecná sestra
 
; Navazující magisterské studium
* Fyzioterapie
 
; Magisterské studium
* Všeobecné lékařství
 
; Doktorské studium
* Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
* Biologie a patologie buňky
* Antropologie
* Biochemie a patobiochemie
* Fyziologie a patofyziologie člověka
* Imunologie
* Mikrobiologie
* Neurovědy
* Farmakologie a toxikologie
* Experimentální chirurgie
* Preventivní medicína
* Biomedicínská informatika
* Gerontologie
* Lékařská biofyzika
* Zobrazovací metody v lékařství
* Biomechanika
 
; Univerzita třetího věku
 
== Významné osobnosti fakulty ==
* [[Josef Koutecký|prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.]] - dětská onkologie
* [[Václav Hampl|prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.]] - fyziologie
* [[Pavel Kolář (fyzioterapeut)|prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.]] - fyzioterapie
* [[Josef Veselka (lékař)|prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.]] - kardiologie
* [[Rastislav Druga|prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.]] - anatomie
* [[Zdeněk Kabelka|doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.]] (1951-2014) - otorinolaryngologie
* [[Petr Příhoda|MUDr. Petr Příhoda]] (1939-2014) - lékařská etika
 
 
== Odkazy ==
Neregistrovaný uživatel