Chotárny potok (přítok Turně, Zádiel): Porovnání verzí