Kirill (patriarcha moskevský): Porovnání verzí

m
Odstraňuji šablonu {{link GA}} (vkládanou Wikidaty - skript od Amira); kosmetické úpravy
(Doplnění infoboxu)
m (Odstraňuji šablonu {{link GA}} (vkládanou Wikidaty - skript od Amira); kosmetické úpravy)
27. ledna 2009 byl Místním sněmem [[Ruská pravoslavná církev|Ruské pravoslavné církve]] zvolen za patriarchu moskevského a veškeré Rusi.
 
== Původ a vzdělání ==
Patriarcha Kirill se narodil 20. listopadu 1946 v [[Petrohrad|Leningradě]] v rodině hlavního mechanika leningradského závodu M. I. Kalinina (později pravoslavného kněze).
Podle některých údajů je etnický Mordvinec. Je známo, že Kirillovi předci z otcovy strany pocházeli ze vsi Obročnoje (dnes Ičalkovský okres) a příjmení Gunďajev je mordvinského původu – kromě toho patriarcha ve svých rozhovorech často nazýval [[Mordvinsko]] svou malou vlastí.
Otec byl kněz Michail Vasiljevič Gunďajev (18. ledna 1907 – 13. října 1974). Roku 1926 nastoupil na Vyšší teologické kurzy v [[Petrohrad|Leningradě]], po jejichž absolvování se „dostal do hledáčku orgánů státní bezpečnosti“, sloužil dva roky v Rudé armádě, roku 1933 absolvoval strojní průmyslovku a nastoupil na Leningradskou průmyslovou vysokou školu. Brzy však byl zatčen, obviněn z politické neloajality a 25. února 1934 odsouzen na tři roky do nápravných pracovních táborů na [[Kolyma|Kolymě]]. 9. března 1947 byl vysvěcen na diákona, 16. března téhož roku pak byl metropolitou leningradským Grigorijem (Čukovem) vysvěcen na jereje chrámu Smolenské ikony Bohorodičky na Vasiljevském ostrově. Od roku 1951 působil při chrámu Proměnění Páně, kde záhy začal plnit povinnosti pomocníka představeného pro bohoslužby. Roku 1960 byl ustanoven představeným chrámu [[Alexandr Něvský|Alexandra Něvského]] v Krasném Sele, poté Serafimovského chrámu a roku 1972 představeného chrámu sv. Mikuláše na Velké Ochtě.
 
Matka Raisa Vladimirovna Gunďajevová (7. listopadu 1909 – 2. listopadu 1984, rodným jménem Kučinová) pracovala jako učitelka němčiny. Oba rodiče jsou pohřbeni na Bolšeochtinském hřbitově v [[Petrohrad|Petrohradě]]ě.
 
Jeho starší bratr, protojerej Nikolaj Gunďajev, byl profesorem Petrohradské duchovní akademie, představený chrámu Proměnění Páně v Petrohradu. Mladší sestra Jelena je ředitelkou pravoslavného gymnázia.
Roku 1965 nastoupil do Leningradského duchovního semináře a poté na Leningradskou duchovní akademii. Na žádost metropolity leningradského Nikodima (Rotova) absolvoval dva ročníky během jednoho roku.
 
== Kněžství, počátek církevní činnosti ==
3. dubna 1969 byl metropolitou leningradským a novgorodským Nikodimem (Rotovem) postřižen na mnicha a dostal mnišské jméno Kirill. 7. dubna téhož roku byl týmž metropolitou vysvěcen na hierodiakona a 1. června na hieromonacha.
Roku 1970 absolvoval s vyznamenáním Leningradskou duchovní akademii s titulem kandidáta bohosloví (disertace na téma „Formování a vývoj církevní hierarchie a učení pravoslavné církve o milosti“), zůstal zde jako profesorský stipendista, vyučoval dogmatickou teologii a pracoval jako pomocník inspektora.
Od prosince 1975 člen ústředního výboru a výkonného výboru Světové rady církví, od roku 1975 člen komise Víra a řád Světové rady církví, od 3. března 1976 člen Synodální komise pro otázky křesťanské jednoty a mezicírkevních vztahů.
 
== Biskupství ==
14. března 1976 vysvěcen na biskupa vyborského, vikáře leningradské eparchie. Chirotonii v chrámu sv. Trojice kláštera sv. Alexandra Něvského vykonali metropolité: leningradský Nikodim (Rotov), kyjevský Filaret (Děnisenko), tulský Juvenalij (Pojarkov), arcibiskup dmitrovský Vladimir (Sabodan), biskupové penzenský Melchisedek (Lebeděv), tichvinský Meliton (Solovjov), kurský Chrizostom (Martiškin).
Od listopadu 1976 do října 1978 působil jako zástupce patriaršího exarchy západní Evropy metropolity Nikodima (Rotova).
12. října 1978 zproštěn funkce zástupce patriaršího exarchy západní Evropy a jmenován správcem ruských pravoslavných farností ve Finsku.
Roku 1978 jmenován zástupcem předsedy Oddělení vnějších církevních vztahů.
Od roku 1983 přednášel v rámci aspirantury na Moskevské duchovní akademii.
 
Od 26. prosince 1984 arcibiskup smolenský a vjazemský, zbaven funkce rektora Leningradské duchovní akademie a semináře. Přeložení na provinční katedru sám podle některých zdrojů vysvětluje tím, že odmítl hlasovat roku 1980 proti rezoluci ústředního výboru Světové rady církví, jež odsoudila invazi sovětských vojsk do Afghánistánu, a také dalšími protináboženskými motivy sovětských úřadů.
V dubnu 1989 byl jeho titul změněn na „smolenský a kaliningradský“.
 
14. listopadu 1989 byl jmenován předsedou Oddělení vnějších církevních vztahů Moskevského patriarchátu, stálým členem Svatého synodu.
Od roku 1990 předseda komise Svatého synodu pro obnovu nábožensko-morální výchovy a filantropie, člen Synodální biblické komise.
25. února 1991 vysvěcen na metropolitu.
V letech 1995–2000 předseda Synodální pracovní komise pro vypracování koncepce Ruské pravoslavné církve k otázkám vztahu státu a církve a problémům současné společnosti. Pod jeho vedením byly vypracovány Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve, přijaté roku 2000 Jubilejním arcijerejským sněmem.
 
== Patriarší zástupce ==
6. prosince 2008, druhý den po smrti patriarchy Alexije II., byl na zasedání Svatého synodu pod předsednictvím metropolity petrohradského a ladožského Vladimira (Kotljarova) tajným hlasováním zvolen na patriarší stolec.
Téhož dne po ukončení celonoční vigilie v moskevském chrámu Krista Spasitele sloužil spolu s arcijereji – stálými členy Svatého synodu – panychidu za patriarchu Alexije II.
15. ledna 2009 se konala nominace delegátů na Místní církevní sněm, stanovený na konec ledna téhož roku, seznam kandidátů byl diskutován v médiích.
 
== Zvolení do funkce patriarchy ==
25. ledna 2009 Arcijerejský sněm Ruské pravoslavné církve v [[Moskva|Moskvě]], konaný pod jeho předsednictvím, zvolil Kirilla za jednoho ze tří kandidátů na post moskevského patriarchy: získal 97 ze 197 platných hlasů. 32 účastníků sněmu hlasovalo pro metropolitu kalužského a borovského Klimenta, 16 pak za metropolitu minského a sluckého Filareta (Vachromejeva).
 
27. ledna 2009 byl Místním sněmem Ruské pravoslavné církve zvolen za patriarchu moskevského a veškeré Rusi. Získal 508 hlasů ze 677, tj. 75 %.
1. února 2009 se konala intronizace metropolity Kirilla během liturgie v chrámu Krista Spasitele. Účastnil se jí patriarcha alexandrijský Theodoros II., jenž Kirilla pozdravil v ruštině, a také nejvyšší představitelé některých autokefálních církví: arcibiskup albánský Anastasius, metropolita všeho Polska Sawa, metropolita Českých zemí a Slovenska Kryštof.
 
== Patriarchát ==
2. února 2009 ve Velkém kremelském paláci prezident Ruska D. Medveděv přijal na oficiálním banketu arcijereje Ruské pravoslavné církve. Předtím patriarcha Kirill ve svém projevu hovořil o „symfonii“ jako své ideální představě o vztazích mezi církví a státem.
 
 
31. března 2009 byl jmenován prozatímně do čela Kaliningradské eparchie.
16. dubna 2009 na Zelený čtvrtek po skončení liturgie v chrámu zasvěceném Křtu Páně (Bogojavlenskij sobor) vykonal obřad mytí nohou – „poprvé v moderních dějinách“.
 
29. dubna 2009 během schůzky s předsedkyní vlády Ukrajiny Julií Tymošenkovou prohlásil: „Pro Ruskou pravoslavnou církev je Kyjev naší Konstantinopolí s její svatou Sofií, je to duchovní centrum a jižní hlavní město ruského pravoslaví.“
Veřejná činnost v 90. letech 20. století a po roce 2000
 
== Členství v konzultačních a jiných státních orgánech ==
Od 13. ledna 1995 člen Veřejné rady při úřadu předsedy vlády pro otázky regulace situace v Čečensku.
Od 24. května 1995 člen prezídia Komise při úřadu prezidenta Ruské federace pro udílení státních vyznamenání Ruské federace v oblasti literatury a umění.
Od 2. srpna 1995 do 28. května 2009 člen Rady pro spolupráci s náboženskými uskupeními při úřadu prezidenta Ruské federace (znovu jmenován členem rady 13. října 1996, 17. března 2001, 7. února 2004).
Od 19. února 1996 člen kolegia Ruského státního námořního historicko-kulturního centra (Námořního centra).
Od 4. prosince 1998 člen Ruského organizačního výboru pro přípravu oslav třetího tisíciletí a 2000 let křesťanství.
Od 10. října 2005 člen organizačního výboru pro realizaci Roku Ruské federace v Čínské lidové republice a Roku Čínské lidové republiky v Ruské federaci.
Od 1. září 2007 člen organizačního výboru pro realizaci Roku Ruské federace v Indické republice a Roku Indické republiky v Ruské federaci.
 
== Kritika ==
=== Spolupráce s KGB ===
Od počátku 90. let je Kirill obviňovaný ze spolupráce s [[KGB]] během [[Sovětský svaz|sovětské]] éry.<ref>Tony Halpin, "[http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article5594067.ece Russian Orthodox Church choses between 'ex-KGB candidates' as Patriarch]". ''The Times'' (of London) online, 26 January 2009.</ref><ref>[http://www.russianmiami.com/common/arc/story.php/172084 Митрополит Кирилл попал в поле зрения американской газеты] [[The Washington Times]] 26 January 2005.</ref><ref>[http://www.axisglobe-ru.com/article.asp?article=266 Разведка России использует Эстонскую Православную Церковь] Simon Araloff, AIA European section, 17 May 2006.</ref><ref>[http://jesuschrist.ru/news/2005/1/26/7770 Американская газета назвала митрополита Кирилла возможным преемником Алексия II]</ref><ref>[http://grani.ru/Society/Religion/m.33751.html Священник Георгий Эдельштейн опасается, что патриархом станет «офицер КГБ, атеист и порочный человек»] [http://www.grani.ru/ www.grani.ru] 27 May 2003.</ref><ref name="Mikh">[http://web.archive.org/web/20090130115704/http://newtimes.ru/magazine/2008/issue096/doc-60246.html Божественные голоса] [[The New Times (Russia)|The New Times]] № 50, 15 December 2008.</ref> Jeho údajné krycí jméno bylo "Mikhailov".<ref>{{cite news|url=http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article5594067.ece|title=Russian Orthodox Church chooses between 'ex-KGB candidates' as Patriarch|publisher=[[Times Online]]|date=26 January 2009|accessdate=2009-01-26 | location=London | first=Tony | last=Halpin}}</ref>
 
=== Zahraniční vztahy ===
Během své cesty po [[Latinská Amerika|Latinské Americe]] se 20. října 2008 sešel s 1. tajemníkem Komunistické strany Kuby [[Fidel Castro|Fidelem Castrem]]. Castro ho označil za spojence v boji proti „americkému [[imperialismus|imperialismu]]".<ref>[http://interfaxreli.customers.ru/?act=news&div=5288 Fidel Castro considers Metropolitan Kirill his ally in opposing American imperialism] [[Interfax]] 23 October 2008.</ref><ref>[http://www.patriarchia.ru/db/text/477670.html Митрополит Кирилл встретился с Фиделем Кастро] ROC official web site, 21 October 2008</ref><ref>[http://www.patriarchia.ru/db/text/477986.html Фидель Кастро считает митрополита Кирилла своим союзником в противостоянии американскому империализму] ROC official web site, 21 October 2008</ref> Kirill Fidelovi a [[Raúl Castro|Raúlovi Castrovi]] udělil Řád Svatého Daniela Moskevského na památku patriarchy Alexije II. za rozhodnutí postavit kostel Ruské pravoslavné církve v [[Havana|Havaně]] pro ruské exulanty.<ref>[http://interfaxreli.customers.ru/?act=news&div=5276 The Russian Orthodox Church awards the Castro brothers] [[Interfax]] 20 October 2008.</ref>
 
Kirill v roce 2010 „srdečně pogratuloval"<ref>[http://www.patriarchia.ru/db/text/1347158.html]</ref> [[Alexandr Lukašenko|Alexandru Lukašenkovi]] k vítězství v [[Bělorusko|běloruských]] prezidentských volbách<ref>[http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=8047 Interfax-Religion<!-- Bot generated title -->]</ref><ref>[http://www.patriarchia.ru/db/text/1347158.html Official Site of the Patriarch of Moscow] ''Патриаршее поздравление А.Г. Лукашенко с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь'' Patriarchal congratulations to AG Lukashenko on being re-elected as President of the Republic of Belarus), 22 December 2010.</ref><ref>[http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=8047 Interfax]. ''Patriarch Kirill wishes Lukashenko to invariably develop fraternal relations with Russia'', 22 December 2010.</ref>, které Lukašenko vyhrál s 80% hlasů. Volby provázelo násilí<ref>{{cite news| url=http://www.economist.com/node/17800131?story_id=17800131 | work=The Economist | title=A nasty surprise in Belarus | date=29 December 2010}}</ref> a byly označovány za zmanipulované.<ref>{{cite news| url=http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12029814 | work=BBC News | title=Protesters try to storm government HQ in Belarus | date=20 December 2010}}</ref>
 
=== Podpora Vladimíra Putina ===
Během setkání moskevských církevních představitelů 8. února v Moskvě Kirill popsal [[Putin]]ovu éru za "Boží zázrak" a zkritizoval jeho oponenty.<ref>{{cite news| url=http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE81722Y20120208 | work=Reuters | title=Russian patriarch calls Putin era "miracle of God" | date=8 February 2012}}</ref>
 
=== Pussy Riot ===
Na adresu dívčí [[punk]]ové skupiny [[Pussy Riot]], která byla odsouzena za hraní písně „Bohorodičko, vyžeň Putina“ v moskevské [[Katedrála Krista Spasitele (Moskva)|Katedrále Krista Spasitele]], prohlásil, že šlo o "dílo Satana" a že by dívky měly být potrestány.<ref name="Ind">{{cite web | url=http://www.independent.co.uk/news/world/europe/plight-of-punk-rockers-turns-russians-against-the-church-7619191.html | title=Plight of punk rockers turns Russians against the Church | publisher=The Independent | accessdate=6 April 2012}}</ref> Ve své závěrečné soudní řeči členky Pussy Riot uvedly, že Kirill zneužil svou církevní pozici k podpoře Putinovy vlády.<ref>[http://nplusonemag.com/pussy-riot-closing-statements Pussy Riot closing statements] (translated into English), ''n+1 magazine'', accessed 2012-08-19.</ref> [[Amnesty International]] Pussy Riot označuje za [[Svoboda svědomí#Vězen svědomí|vězně svědomí]].<ref name="Ind"/>
 
=== Vyretušování hodinek Breguet ===
Kirill odmítl nařčení, že nosí švýcarské hodinky značky [[Breguet_Breguet (firma)|Breguet]] za více než 20&nbsp;000 [[libra šterlinků|£]] s tím, že veškeré snímky s těmito hodinkami musí být podvrhy. Tyto hodinky byly ovšem na jeho zápěstí k vidění i na jeho oficiálních webových stránkách. Na jedné byl dokonce pokus o vyretušování hodinek - na ruce hodinky chyběly, ale stále byly viditelné v odlesku na stole.<ref name="Watch">{{cite web | url=http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17622820 | title=Russia's Patriarch Kirill in furore over luxury watch | publisher=BBC | accessdate=6 April 2012}}</ref> Kirill poté uvedl, že lidé odpovědní za vyretušování byli „tvrdě potrestáni".<ref name="Watch"/> Jeho mluvčí řekl, že je „neetické" diskutovat Kirillův osobní život a [[Ruská pravoslavná církev]] 4. dubna 2012 prohlásila, že jde o pomstu ze zahraničí za její podporu Putinovi: „Útoky přicházejí především v předvolebním a povolebním období. To ukazuje na jejich politické a zároveň protiruské motivy."<ref name="Ind"/>
 
== Reference ==
<references/>
 
== Literatura ==
* Становление и развитие церковной иерархии и учение Православной Церкви о её благодатном характере (Leningrad 1971)
* Вызовы современной цивилизации : Как отвечает на них Православная Церковь?: Чл. Свящ. Синода Православ. Церкви, Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл отвечает на вопр. читателей (Мoskva 2002)
* Слово пастыря. Бог и человек. История спасения : беседы о православ. вере (Moskva 2004, reed. Moskva 2005)
* L’Evangile et la liberte. Les valeurs de la Tradition dans la societe laique (Paříž 2006)
* Свобода и ответственность: в поисках гармонии : права человека и достоинство личности (Moskva 2008)
* Марфо-Мариинская обитель милосердия, 1909–2009 : к 100 летию создания Обители (Moskva 2009) [monografie, spoluredaktor]
* Золотой фонд души : Смоленщина от Бориса и Глеба : [ve 40 sv.] (spoluredaktor) (Smolensk 2009)
* Передовой отряд Церкви / Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; [red. В. В. Степанов] (Tver 2009)
* Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии (Moskva 2009)
* Святая Русь — вместе или врозь? : Патриарх Кирилл на Украине (Moskva 2009). 
* Украина встречает Патриарха : летопись первосвятительского визита, выступления и проповеди / под общ. ред. архиепископа Волоколамского Илариона (Moskva 2009)
* Предстоятель [Текст] / [ред.-сост.: К. М. Мацан, А. С. Соколов] (Moskva 2009)
* «Неизвестный» Патриарх Кирилл / [ред.-сост. Алла Добросоцких] (Moskva 2009)
* Проповеди. 2009–2010 [Текст] / святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Trojicko-sergijevská lávra 2010)
* Тайна покаяния. Великопостные проповеди. 2001–2011 (Moskva 2011)
 
{{Posloupnost|co=[[Patriarcha Moskevský a celé Rusi]]
 
{{Portály|Křesťanství|Rusko}}
 
[[Kategorie:Narození 1946]]
[[Kategorie:Patriarchové moskevští]]
[[Kategorie:Žijící lidé]]
[[Kategorie:Muži]]
 
{{Link GA|pl}}
1 084 921

editací