Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 425: Porovnání verzí