Poslanec: Porovnání verzí

Odebráno 11 bajtů ,  před 5 lety
opravená platová základna
(zobecnění podle vzoru soudce)
(opravená platová základna)
 
=== Plat a další nároky ===
[[Plat]]ové poměry poslance a jeho další nároky stanoví zákon č.&nbsp;236/1995&nbsp;Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.<ref>Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce. [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-236 Dostupné online.]</ref> Jím stanovená pravidla platí též pro [[senátor]]y. Plat se určuje jako [[součin]] ''platové základny'' a ''platového koeficientu''. Platová základna se v průběhu času měnila, původně činila 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře za předminulý kalendářní rok, plat se proto automaticky přizpůsoboval vývoji ostatních platů v nepodnikatelské sféře, pro roky 2011 až 2014 však byla platová základna „zmražena“ na přesně 51&nbsp;731&nbsp;Kč. Od roku 2015 se opětovně odvíjí od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, přičemž se postupně zvyšuje, od 2,25násobku v roce 2015 až zpět na konečný 2,75násobek od roku 2019. Její konkrétní výše je každoročně vyhlašována [[Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky|Ministerstvem práce a sociálních věcí]] na základě zveřejněných údajů [[Český statistický úřad|Českého statistického úřadu]]. Platový koeficient pak činí u obyčejného poslance 1,08, proto tento základní plat v roce 2015 činí necelých 5861&nbsp;tisíc Kč.<ref>Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 36631/20142015 Sb. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=67756798 Dostupné online.]</ref> Takový však pobírá jen menšina poslanců, protože platový koeficient se významně zvyšuje všem předsedům i místopředsedům sněmovních výborů, podvýborů, poslaneckých klubů, komisí a delegací, stejně jako místopředsedům a předsedovi Poslanecké sněmovny. Například koeficient předsedy podvýboru činí 1,3, předsedy výboru 1,52 a předsedy Poslanecké sněmovny 2,9.
 
Navíc do platu nejsou započítány ''náhrady výdajů'' a ''naturální plnění'', které jsou např. ve srovnání se [[soudce|soudci]] poměrně hojné. Každému poslanci jsou totiž vypláceny měsíční paušály na reprezentaci ve výši 16 % platové základny, paušály na dopravu ve výši 40–60 % platové základny (podle vzdálenosti místa bydliště od [[Praha|Prahy]]) a prokázané výdaje na asistenta až do výše 25 % platové základny. Kromě toho jsou jim např. hrazeny výdaje na ubytování a stravování při zahraničních i tuzemských cestách. Co se týče naturálních plnění, pak každému poslanci náleží zdarma ubytování v Praze, pokud zde nemá trvalé bydliště, a přiměřeně vybavená kancelář v jeho volebním kraji. Předsedům výborů, poslaneckých klubů a delegací navíc náleží služební auto bez řidiče, předsedkyni i místopředsedům Poslanecké sněmovny služební auto s řidičem a také služební byt. Vzhledem k tomu nejnižší možný příjem poslance v roce 2011 sice činil 84&nbsp;tisíc Kč, ovšem průměrné celkové měsíční výdaje na jednoho poslance i bez pojištění byly ve výši už 220&nbsp;tisíc Kč.{{Doplňte zdroj}}