Nostrifikace: Porovnání verzí

Odebráno 315 bajtů ,  před 6 lety
upřesnění, úprava
m (Bot: Odstranění 5 odkazů interwiki, které jsou nyní dostupné na Wikidatech (d:q690164))
(upřesnění, úprava)
{{upravit}}
{{Globalizovat}}
[[Soubor:Certificates.jpg|thumb|right|128px|Doklady o dosaženém vzdělání: mongolský, slovensko-maďarský a ukrajinský]]
'''Nostrifikace''' (z [[latina|lat.]] ''nostrum'' = „naše“) je uznánírozhodnutí dosaženéhoo stupněplatnosti zahraničního [[vysvědčení]] domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního [[vzdělání]] (základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského) uznán domácímiza úřadyrovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání. Stanoví-li tak [[mezinárodní smlouva]], je namísto rozhodnutí o nostrifikaci vydáváno jen [[osvědčení]] o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.
 
== Česko ==
Původ slova je v [[latina|latinském]] ''nostrum'' = naše. Nostrifikace se provádí dle vyhlášky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb. a vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní).
Nostrifikace se v [[Česko|České republice]] provádí podle § 108 a 108a zákona č. 561/2004 [[Sbírka zákonů|Sb.]], o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ([[školský zákon]]), a jeho prováděcí vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. V případě uznávání platnosti zahraničního [[vysokoškolský diplom|vysokoškolského diplomu]] se postupuje podle § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nostrifikací se zabývají [[krajský úřad|krajské úřady]] (základní, střední nebo vyšší odborné vzdělání) podle místa trvalého pobytu žadatele nebo [[vysoká škola|veřejné vysoké školy]] podle studijního programu žadatele. Výjimkou jsou školy se vzdělávacími programy uskutečňovanými na základě dohody s Ministerstvem školství, kde nostrifikaci provádí právě [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|Ministerstvo školství]].
 
Podmínky pro nostrifikaci základního, středního, VOŠvyššího odborného nebo vysokoškolského stupně vzdělání se liší jak podle doby jeho získání, tak podle země, v níž bylo získáno. Například 108doklad ao 108avzdělání školskéhozískaném zákona).na Například[[Slovensko|Slovensku]] se podle mezinárodní ''Dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání získanévydávaných v SlovenskéČeské republice sea podleve mezinárodníSlovenské smlouvyrepublice'', publikované pod č. 33/2001 [[Sbírka mezinárodních smluv|Sb. m. s.]], nostrifikovat vůbec nemusí a je platnéautomaticky uznáván za rovnocenný na území ČRČeské republiky, a to i bez nutnosti překladu do českého jazyka (podle ''Dohody o právní pomoci'', č. 209/1993 Sb.). Pro nostrifikaci je jinak v zásadě zapotřebí:
Představy, že po sjednocení českých a evropských právních předpisů v oblasti vysokých škol potřeba nostrifikace vzdělání dosaženého v zemích Evropské unie odpadne, jsou vzhledem k obrovským rozdílům ve školských soustavách členských států EU nerealistické.
1) #předložit originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního [[vysvědčení]], přeložený do českého jazyka [[soudní znalec|soudním znalcem (s kulatým razítkem).]],
2) #doložit obsah a rozsah vzdělání absolvovaného v zahraničí (seznam předmětů a počet hodin),
3)#předložit doklad o skutečnosti, že škola je součástí vzdělávací soustavy státu, pokud to z předloženého dokladu samo nevyplývá (např. u soukromých škol).
Pro státy, které nemají s ČRČeskou republikou uzavřenu mezinárodní dohodu o právní pomoci, platí povinnost [[ověřování|ověření]] podpisů a razítek na zahraničních dokladech. U států, které jsou smluvními stranami Haagské úmluvy''Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin'' ze dne 5.10. října 1961 (www.hcch.net), musí být doklad opatřený apostillou[[apostila|apostilou]], u ostatních států je nutná [[superlegalizace]] listin.
 
Na základě předložených dokladů krajský úřad nebo vysoká škola posoudí, zda se obsah a rozsah zahraničního vzdělání podobá českému vzdělání. V kladném případě daný doklad o vzdělání uzná, liší-li se jen částečně, nařídí nostrifikační zkoušky, jinak žádost zamítne. ''Nostrifikační zkoušky'' ověřují, zda má vzdělání žadatele stejnou úroveň jako vzdělání absolventa příslušného oboru v České republice. Jejich konkrétní obsah a rozsah nicméně stanovuje příslušný krajský úřad. V případě kladného výsledku vystaví úřad nebo škola žadateli ''nostrifikační doložku''.
Nostrifikovat podle zákona jde pouze ucelená část vzdělání, tedy základní, středoškolský, vyšší odborný nebo vysokoškolský stupeň vzdělání. Neúplné, částečné nebo nedokončené vzdělání uznává ředitel školy, kam se takový žadatel hlásí, podle paragrafu 70 školského zákona.
 
Řada mezinárodních dohod nepostihuje celý rozsah školství v obou státech, takže např. [[Německo]] uznává na základě dohody s ČRČeskou republikou pouze gymnáziadoklady az vysokégymnázií školynebo vysokých škol, ČRČeská republika uznává pouze [[Polsko|polská]] maturitní vysvědčení a vysokoškolské tituly atd.
Nostrifikací se zabývají Krajské úřady (ZŠ, SŠ, VOŠ) podle místa trvalého pobytu žadatele nebo veřejné vysoké školy v ČR podle oboru studia žadatele. Výjimkou jsou evropské školy (Ministerstvo školství ČR), školy se vzdělávacími programy uskutečňovanými v ČR ministerstvem (Ministerstvo školství ČR), obory z oblasti činnosti policie a požární ochrany (Ministerstvo vnitra ČR) případně z oblasti vojenství (Ministerstvo obrany ČR).
 
Podmínky pro nostrifikaci ZŠ, SŠ, VOŠ stupně vzdělání se liší jak podle doby jeho získání, tak podle země, v níž bylo získáno (§ 108 a 108a školského zákona). Například vzdělání získané v Slovenské republice se podle mezinárodní smlouvy 33/2001 Sb. m.s. nostrifikovat vůbec nemusí a je platné na území ČR a to i bez nutnosti překladu do českého jazyka (podle Dohody o právní pomoci 209/1993).
 
Pro všechny žádosti jsou společné tyto podmínky:
 
1) předložit originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, přeložený do českého jazyka soudním znalcem (s kulatým razítkem).
 
2) doložit obsah a rozsah vzdělání absolvovaného v zahraničí (seznam předmětů a počet hodin)
 
3) doklad o skutečnosti, že škola je součástí vzdělávací soustavy státu, pokud to z předloženého dokladu samo nevyplývá (např. u soukromých škol).
 
Pro státy, které nemají s ČR uzavřenu mezinárodní dohodu o právní pomoci, platí povinnost ověření podpisů a razítek na zahraničních dokladech. U států, které jsou smluvními stranami Haagské úmluvy ze dne 5.10.1961 (www.hcch.net), musí být doklad opatřený apostillou, u ostatních států je nutná superlegalizace listin.
 
Na základě předložených dokladů Krajský úřad (vysoká škola, apod.)posoudí, zda se zahraniční vzdělání podobá (v tom případě ho uzná), liší částečně (nařizuje nostrifikační zkoušky) nebo se liší podstatně (žádost zamítne).
 
Nostrifikační zkoušky se nařizují v případě potřeby ověřit, zda vzdělání žadatele má stejnou úroveň jako vzdělání absolventa příslušného oboru v ČR. Jejich obsah a rozsah stanovuje Krajský úřad.
 
Občan české republiky, který získal vzdělání v zahraničí a potřebuje získat nostrifikaci v ČR, musí minimálně složit nostrifikační zkoušku z Českého jazyka, případně z českých reálií v předmětech Dějepis a Zeměpis. Ověřování z dalších předmětů pak závisí na porovnání studijních plánů příslušného absolventa.
 
V případě kladného výsledku vystaví úřad nebo škola žadateli Nostrifikační doložku (v případě, že neexistuje mezinárodní dohoda) nebo Osvědčení (v případě existence mezinárodní dohody).
 
Řada mezinárodních dohod nepostihuje celý rozsah školství v obou státech, takže např. Německo uznává na základě dohody s ČR pouze gymnázia a vysoké školy, ČR uznává pouze polská maturitní vysvědčení a vysokoškolské tituly atd.
 
== Externí odkazy ==
* [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-12 Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami]
 
* [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3531 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice]
* Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ na portálu veřejné správy ČR [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/704/_s.155/708?POSTUP_ID=81&PRVEK_ID=185]
* 12/2005 Sb. uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení zahraničních škol [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_mc/709-19005-707-694/_s.155/701?l=12/2005]
* 500/2004 Sb. správní řád [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_mc/709-19005-707-694/_s.155/701?l=500/2004]
* http://aktuality.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XI/Vol_16.pdf
 
{{Pahýl}}
 
[[Kategorie:Školství]]