Ultra krátké vlny: Porovnání verzí

Odebrány 3 bajty ,  před 6 lety
m
bez shrnutí editace
m
 
== Vlastnosti ==
Přenos z místa na místo a příjem televizních a rádiových signálů je ovlivněn mnoha vlivy. Které jsou atmosférická vlhkost, sluneční záření, fyzická překážka (hory a budovy), ale i denní doba která ovlivňuje přenos signálu a snižuje sílu signálu. Všechny rozhlasové vlny jsou částečně absorbovány atmosférickou vlhkosti. Atmosférická absorpce snižuje, nebo zeslabuje, sílu rádiových signálů na dlouhé vzdálenosti. Účinky útlumujícíhoutlumujícího zeslabení signálu rostou s frekvencí. UKV televizní signály jsou obecně více degradovány vlhkostí, nežli nižší skupinou frekvenčního signálu, jako jsou například televizní signály VKV.
 
Ionosféra, vrstva zemské atmosféry, je plná nabitých částic, které mohou odrážet některé rádiové vlny. Amatérští rádio nadšenci primárně používají tuto vrstvu ionosféry pomoci šíření nižší frekvence VKV signálů po celém světě: vlny jsou zachyceny, pohybují se v horních vrstvách ionosféry do doby dokud se neodrazí směrem k Zemi. To se nazývá přenos Skywave. UKV televizní signály nejsou přenášeny společně ionosférou, ale mohou být odraženy od jiných nabitých částic zpět na jiné místo na zemi, pro dosažení většího dosahu než je typická přenosová vzdálenost. Přenos a příjem UKV je zesíleno, nebo zeslabeno přízemním prouděním, kdy dochází ke změně teploty atmosféry během dne.
 
Hlavní výhodou přenosu UKV je krátká vlnová délka, která je produkována vysokou frekvencí. Velikost přenosových a přijímacích antén souvisí s velikostí rádiových vln. UKV anténa je silnější a krátšíkratší. Menší a méně nápadné antény můžou být použity pro vyšší vlnová pásma.
 
Hlavní nevýhodou UKV je jeho omezený rozsah vysílání a výše uvedenou dohledovou vzdáleností mezi televizní stanicí, přenosovou anténou a přijímací anténou zákazníků, na rozdíl od VKV má delší vysílaný rozsah.
 
UKV je široce používán u obousměrných radiových systémů a bezdrátových telefonů, jejichž přenosové a příjímacípřijímací antény jsou blízko sebe. Přenosy vytvářené u obousměrných vysílaček a bezdrátových telefonů se nešíří tak daleko, aby zasahoval do místních přenosů. Technologie jako GMRS, PMR446, UKV CB, 802.11b [[Wi-Fi|("Wi-Fi")]], a široce používané GSM a [[UMTS]] u mobilních sítí,
 
také používají UKV frekvence. Opakovač šíří UKV signály, když je požadována vzdálenost větší, než je přímá viditelnost.