Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
→‎Nové: +náklonnost; úpravy dalších výrazů
m (→‎Čísla a číslovky: +100.-900. výročí)
m (→‎Nové: +náklonnost; úpravy dalších výrazů)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="Náklonn(ost/ý)" find="\b([Nn])[aá]klon([áéíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|em|mi)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1áklonn$2"/>
<Typo word="Část" find="\bŠ[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="Část$1"/>
<Typo word="část" find="\bš[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="část$1"/>
<Typo word="(Ne)(Pře/Z)Kontrol(a/o(vá)vat)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ře|[Zz])?[Kk])otrol([aeuy]|á(ch|m)|ami|ou|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ontrol$2"/>
<Typo word="Především" find="\b([Pp])[rř]edev[sš][ií](?<!ředevší)m\b" replace="$1ředevším"/>
<Typo word="Poprvé" find="\b([Pp])o ?(?:pr|rp)v[eé](?<!prvéoprvé)\b" replace="$1oprvé"/>
<Typo word="Úložiště" find="\b[UÚŮ]lo[zž]i[sš](?<![ÚŮ]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\b" replace="Úložiš$1"/>
<Typo word="úložiště" find="\b[uúů]lo[zž]i[sš](?<![úů]ložiš)(t(ěm?|i|í(ch|m))|ť)\b" replace="úložiš$1"/>
<Typo word="úmrt(n)í" find="\b[uúů]mrt(n?)[ií](?<![úů]mrtn?í)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="úmrt$1í$2"/>
<Typo word="Druhý" find="\b([Dd])u(h([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|zí)\b" replace="$1ru$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Používa(nější/t)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Pp])ou(?:ou|uo)[zž]i|zí[ií](?<!ouží)v(áv)?(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěj(i|ší(m?|ho|ch|m[iu]))|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy])?)\b" replace="$1oužív$2$3"/>
<Typo word="Jízdní" find="\b([Jj])ízní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ízdní$2"/>
</source>