Přemysl Raban: Porovnání verzí

Odebráno 17 bajtů ,  před 5 lety
úprava bibliografie, šablony
m (sjednocení infoboxu za použití AWB)
(úprava bibliografie, šablony)
{{upravit|bibliografie}}
{{Infobox - osoba
| jméno = [[Profesor|prof.]] [[Doktor práv|JUDr.]] Přemysl Raban, [[Kandidát věd|CSc.]]
| poznámky =
}}
'''Přemysl Raban''' (* [[29. červen|29. června]] [[1949]] [[Kryštofovo Údolí]]) je český [[advokát]] a univerzitní profesor. Podílel se na založení [[Fakulta právnická Západočeské univerzity|Fakulty právnické Západočeské univerzity]], kde vyučuje. Dříve přednášel také na [[Právnická fakulta Univerzity Karlovy|Právnické fakultě Univerzity Karlovy]].<ref>http://www.novinky.cz/domaci/258455-akreditacni-komise-je-zaujata-mini-zakladatel-plzenskych-prav.html</ref><ref>http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17319</ref>{{Citace elektronického periodika
| autor = val
| titul = Akreditační komise je zaujatá, míní zakladatel plzeňských práv
| periodikum = Novinky.cz
| datum vydání = 2012-02-07
| datum přístupu = 2015-02-07
| url = http://www.novinky.cz/domaci/258455-akreditacni-komise-je-zaujata-mini-zakladatel-plzenskych-prav.html
}}</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = prof. JUDr. Přemysl RABAN, CSc.
| url = http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17319
| datum přístupu = 2015-02-07
| vydavatel = Západočeská univerzita
| místo = Plzeň
}}</ref>
 
== Život ==
Narodil se v [[Kryštofovo Údolí|Údolí Sv. Kryštofa]] v Libereckém kraji do rodiny polesného jako druhé dítě. Posléze se rodina přestěhoval nejprve do Křížan a poté do Horního Lochova u Jičína. Zde žil až do odchodu na vysokou školu. V Jičíně také absolvoval matematicko-fyzikální gymnázium.<ref>http://www.businessinstitut.cz/lektori/prof.-judr.-premysl-raban-csc</ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
| url = http://www.businessinstitut.cz/lektori/prof.-judr.-premysl-raban-csc
| datum přístupu = 2015-02-07
| vydavatel = Business Institut
| místo = Praha
}}</ref>
 
Přemysl Raban je podruhé ženatý. Z předchozích vztahů má syna a dceru, ze současného manželství dvě dcery. Jeho bratrem byl doc. PhDr. Ing. [[Miloš Raban]], Th.D. (20. června 1948, Kryštofovo Údolí – 7. ledna 2011, Liberec). Mladší sestra je také právnička.{{Fakt/dne|20140722222350}}
 
== Bibliografie ==
* {{NK ČR|ola2002111458}}
=== Monografie domácí ===
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Postavení státního podniku v současné etapě přestavby hospodářského mechanismu''. In: ''TES-IHTS'', Praha, 1988, 87 str.
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Podnikání a smluvní vztahy''. In: ''PRÁCE Praha'', 1989, 108 str.
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Státní podnik (poslání, práva, povinnosti)''. In: ''PRÁCE Praha'', 1989, 83 str.
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Problémy právní úpravy hospodářských vztahů v přípravě komplexní bytové výstavby''. In: ''Universita Karlova VN MON'', Praha 1987, 180
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Housing Policy in Czechoslovakia''. In: ''ORBIS PRESS AGENCY'', Prague, 1986, 89 str.
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Vzájemné vztahy hospodářských organizací při jejich podnikatelské činnosti (k novele hospodářského zákoníku a některých dalších předpisů)''. In : ''TES IHTS'', Praha 1989, 106 str.
* RABANRaban, Přemysl;P., SKALICKÝSkalický, IvoI.: ''Akciové a jiné společnosti u nás''. In: ''PRÁCE Praha'', 1991, 85 str.
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí''. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2004, 745 str.
* MORAVCOVÁMoravcová, RABANRaban a kol.: ''eu domain name''. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2006, 448 str.
=== Kapitoly ve společných monografiích ===
* [[Karel Eliáš|ELIÁŠEliáš, KarelK.]];, RABANRaban, PřemyslP.: ''Obchodní smlouvy''. In: ''PRÁCE Praha'', 1993, 143 str.
 
=== Monografie zahraniční ===
* RABANRaban, PřemyslP.: ''La politica degli alloggi in Cecoslovacchia''. In: ''Agenzia Stampa'', Milano 1986, 93 str.
* RABANRaban, PřemyslP.: ''Jednotlivé typy obchodních smluv''. In: ''VO PF UK'', Bratislava, 1999, 352 str.
 
=== Vysokoškolské učebnice ===
* ELIÁŠEliáš, Karel EliášK. a kol. (Bejček, Eliáš, Marek, Pokorná, Raban): ''Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry'', 520 strC. In: ''C.H. Beck'', Praha 1996, 520 str., Raban autor hlavy VIII až XIII, str. 199-336199–336
* ELIÁŠEliáš, Karel EliášK. a kol. (Bejček, Eliáš, Marek, Pokorná, Raban): ''Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Cenné papíry'', 2. doplněné a rozšířené vydání. In: ''C. H. Beck'', Praha. 1999, 542 str., autor hlavy VIII - XIIIVIII–XIII, str. 205–346
* ELIÁŠ,[[Josef BEJČEKBejček (právník)|Bejček]], HAJN[[Petr Hajn|Hajn]], JEŽEKJežek a kol.: ''Kurs obchodního práva, Obecná část, soutěžní právo'', 587 str. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2002, Raban autor kapitoly 18.–20.
* KOTÁŠEK[[Josef Kotásek|Kotásek]], POKORNÁ[[Jarmila Pokorná|Pokorná]], RABANRaban: ''Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů''. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2003, 566 str.
* ELIÁŠBejček, BEJČEK, RABANRaban a kol.: ''Kurs obchodního práva. Obchodní závazky''. In: ''C. H. Beck'', Praha 2003, 549 str.
* ELIÁŠBejček, BEJČEKHajn, HAJN, JEŽEKJežek a kol.: ''Kurs obchodního práva, Obecná část, soutěžní právo'', 609 str. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2004, Raban autor kapitoly 18.–20.
* KOTÁSEKKotásek, POKORNÁPokorná, RABANRaban a kol.: ''Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů,'' 4. vydání. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2005, 728 str.
* ELIÁŠBejček, BEJČEK, RABANRaban a kol.: ''Kurs obchodního práva. Obchodní závazky'', 4. vydání. In: ''C. H. Beck'', Praha 2007, 549 str.
* KOTÁSEKKotásek, PIHERAPihera, POKORNÁPokorná, RABANRaban, VÍTEKVítek: ''Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů'', 5. vydání. In: ''C. H. Beck'', Praha, 2009, 420 str.
* SUCHOŽASuchoža, J.;, HUSÁRHusár, J.: ''Obchodné právo a jeho širšie kontexty.'' In: ''UPJŠ Košice'', 2010, 312 str., 1. vydání (str. 72, kap. ''Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích'')
 
=== Skripta ===
* '''Stanislav Plíva, S. a kol. (Plíva, S.Plíva, Přibyl, Z.Přibyl, F.Klimeš, MF., Zahradníčková, PM., Raban, P.): ''Hospodářské právo v příkladech'''. in : SPN, Praha 1983 skripta (spoluautorství), 130 str. ( autor kapitoly: Hospodářské závazky při přípravě a realizaci investiční výstavby, str. 85 až 96 )
* '''Doc. JUDr. Slavoj Vaněk, CScS. a kol. (Vaněk, S., VaněkPlíva, S.Plíva, Přibyl, Z., Přibyl Klimeš, F., KlimešPelikánová, I., PelikánováRaban, P. Raban) : ''Hospodářské právo I. a II.''' in : SPN, Praha skripta (spoluautorství),1986, 204 str. ( autor samostatné kapitoly : Hospodářské závazky při přípravě a realizaci investiční výstavby, str. 221 až 235)
* '''Suchoža a kol. : ''Slovenské obchodné právo, Obchodné záväzky''', UMB PF, Banska Bystrica, 2004, 208 str. (autor kapitoly 4.4.)
* '''Raban, P.,: Současné problémy alternativního rozhodování sporů v našich zemích'''. inIn: Skripta ''Obchodné právo a jeho širšie kontexty'', str.72-78 72–78, Suchoža, Husár, Universita PJŠ, Košice 2010
 
=== Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících – CD ===
* Dušánková, Raban, P.: Komplexní bytová výstavba a její zajišťování odbornými inženýrskými organizacemi. In: ''Investiční výstavba Praha'', č. 11/1980, str. 370 až 374.
 
* '''DušánkováFišer, L., Raban, P.: KomplexníCo bytovápřináší výstavbavyhláška a105/1981 jejíSb. zajišťovánína odbornýmiúseku inženýrskýmikomplexní organizacemi'''.bytové invýstavby. In:Investiční výstavba''Bulletin ČSBD'', Praha,č. 115/19801982, str. 370342374 348.
* Raban, P.: Postavení a úloha krajských investorsko-inženýrských organizací. In: ''Seminář k zákonu o územním plánování a stavebnímu řádu. Sborník'', MS ČSR - VÚVA Praha 1981, str. 86 až 94
* '''Fišer L., Raban P.: Co přináší vyhláška 105/1981 Sb. na úseku komplexní bytové výstavby'''. in :Bulletin ČSBD, Praha, 5/1982. str. 342 až 348.
* Raban, P.: Principy právní úpravy přípravy a realizace investic v NDR. In: ''Právo a investičná výstavba v Československom národnom hospodárstve. Zborník prednášok, 2. časť'', Košice, 1986, str. 48 až 52.
* '''Přemysl Raban : Postavení a úloha krajských investorsko-inženýrských organizací''', in : Seminář k zákonu o územním plánování a stavebnímu řádu, Sborník, MS ČSR - VÚVA Praha 1981, str. 86 až 94
* Raban, P.: Družstevní bytová výstavba a vztahy při její přípravě a realizaci. In: ''Investiční výstavba'', Praha, 5/1983. str. 172 až 177.
* '''JUDr. Přemysl Raban, CSc.: Principy právní úpravy přípravy a realizace investic v NDR''', in Právo a investičná výstavba v Československom národnom hospodárstve, Zborník prednášok, 2. časť, Košice,1986, str. 48 až 52.
* Raban, P.: Současné tendence v řízení vědecko-výzkumné základny. In: ''Arbitrážní praxe'', 12/1987, Praha, str. 340–349.
* '''Přemysl Raban: Družstevní bytová výstavba a vztahy při její přípravě a realizaci''', in : Investiční výstavba,Praha, 5/1983. str. 172 až 177.
* Raban, P.: K charakteru smlouvy o dodávce inženýrské činnosti. In: ''Aktuálne otázky práva v investičnej výstavbe''. Pobočka Československej vedeckotechnickej spoločnosti na PF UK v Bratislave, 1989, str. 78–95
* '''Přemysl Raban: Současné tendence v řízení vědecko-výzkumné základny''', in : Arbitrážní praxe, Praha, 12/1987 str. 340-349.
* Raban, P.: Klasifikace hospodářských závazků jako faktor regulačního působení práva v investiční výstavbě. In: ''Regulačné posobenie práva v národnom hospodárstve'', Dom techniky ČSVTS Košice 1989, str. 101–107.
* '''Přemysl Raban: K charakteru smlouvy o dodávce inženýrské činnosti''', in: Aktuálne otázky práva v investičnej výstavbe. Pobočka Československej vedeckotechnickej spoločnosti na PF UK v Bratislave, 1989, str. 78 – 95
* Raban, P.: Sovremennye tendencii v upravlenii naučnoissledovatelnoj bazej. In: ''Rol´prava vo vnědrenii naučno-techničeskich dostiženij v socialističeskuju ekonomiku 2'', Institut gosudarstva i prava ČSAN, Praha, 1988, str. 303–317.
* '''JUDr. Přemysl Raban, CSc.: Klasifikace hospodářských závazků jako faktor regulačního působení práva v investiční výstavbě''', in: Regulačné posobenie práva v národnom hospodárstve, Dom techniky ČSVTS Košice 1989, str. 101-107.
* '''PřemyslRaban, RabanP.: SovremennyeNekotorye tendenciiproblemi pravovogo uregulirovanija žiliščnoj problemi v upravleniiČechoslovaki. naučnoissledovatelnojIn: bazej''',Planirovanie in:i Rol´pravafinansirovanie vov vnědreniioblasti naučno-techničeskichžiliščnogo dostiženijchozjajstva i ochrany okružajuščej sredy v socialističeskujugorodach ekonomikusrednej 2veličiny'', Institut gosudarstva i prava ČSAN , Praha, 1988, str. 303-317171 až 187.
* Raban, P.: Bytová politika a právní úprava bydlení v ČSSR. In: ''Racionalizace přestavby a dostavby měst v ČSSR podle potřeby socialistické ekonomiky. Sborník'', VÚVA Praha 1988, str. 167 až 173
* '''Přemysl Raban: Nekotorye problemi pravovogo uregulirovanija žiliščnoj problemi v Čechoslovakii''', in: Planirovanie i finansirovanie v oblasti žiliščnogo chozjajstva i ochrany okružajuščej sredy v gorodach srednej veličiny, Institut gosudarstva i prava ČSAN, Praha, 1988, str. 171 až 187.
* Raban, P.: K vývoji kodifikace obchodního práva v zahraničí. In: ''Právo a ekonomika'', Dom techniky ZSVTS Košice, 1990, str. 47–59.
* '''Přemysl Raban: Bytová politika a právní úprava bydlení v ČSSR''', in- Racionalizace přestavby a dostavby měst v ČSSR podle potřeby socialistické ekonomiky, Sborník ,VÚVA Praha 1988, str. 167 až 173
* '''JUDr. Přemysl Raban, CScP.: KO vzniku, vývoji kodifikacea současném stavu obchodního právazákonodárství vve světe. In: zahraničí''Arbitrážní praxe'', in: Právo a ekonomikaPraha, Dom techniky ZSVTS Košice,1990, str. 47-59261 až 270.
* '''JUDr. Přemysl Raban, CScP.: OK vzniku,poslední vývojivelké a současném stavunovele obchodního zákonodárstvízákoníku. veIn: světe''Právník'', in: Arbitrážní praxe6/2001, Praha,1990, str. 261až 270517–556.
* Raban, P.: Postavení a úloha investora v komplexní bytové výstavbě. In: ''Iuridica'', 3/1985, Acta Universitatis Carolinae, Praha, str. 183–219
* '''Přemysl Raban: K poslední velké novele obchodního zákoníku''', in:Právník 6/2001,Praha, str. 517 - 556.
* Raban, P.: Warranty v našem právu. In: ''Právní rozhledy'', č. 6, roč. 11, 2003, str. 270–281
* '''Přemysl Raban: Postavení a úloha investora v komplexní bytové výstavbě''' in :Acta Universitatis Carolinae, Praha, Iuridica, 3/1985, str. 183-219
* Raban, P.: K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu. In: ''Bulletin advokacie'', 2003, č. 1, str. 25–34
* '''Přemysl Raban : Warranty v našem právu''', in : Právní rozhledy, č. 6, roč. 11, 2003, str.270 - 281
* '''Přemysl Raban, P.: KOn-line odpovědnosti rozhodceArbitráž a rozhodčíhojejí soudu''',podmínky. In : Bulletin''Obchodní advokacieprávo'', 20032004, čroč.1 13, strč. 251. str. 342–14
* Raban, P.: Moderní pojetí konkursu a jeho obraz v některých světových insolvenčních systémech. In: ''Právní rozhledy'', č. 9, roč. 10, 2002, str. 429–441
* '''Přemysl Raban : On-line Arbitráž a její podmínky''', In : Obchodní právo, 2004, roč. 13, č.1. str. 2 – 14
* '''Přemysl Raban, P.: ModerníObchodní pojetízastoupení. konkursu a jeho obraz v některých světových insolvenčníchIn: systémech''', in : Právní rozhledy'', č. 91, roč. 1011, 20022003, str.429 – 44115–22
* Raban, P.: Nová úprava přeshraničního úpadku po vstupu do EU. In: ''Karlovarská právní revue'', č. 1, 2005, str. 56–62
* '''Přemysl Raban : Obchodní zastoupení''', in : Právní rozhledy, č. 1, roč. 11, 2003, str.15 – 22
* Hromadka, W., Raban, P.: Novela závazkového práva v Německu. In: ''Právní rozhledy'', č. 12/2002, str. 597–602.
* '''Přemysl Raban :Nová úprava přeshraničního úpadku po vstupu do EU''' in :Karlovarská právní revue, č. 1, 2005, str. 56 – 62
* '''Hromadka, W., Raban, P.,: NovelaSoukromé závazkovéhorozhodčí právasoudy va stanné rozhodčí řízení. In: Německu''', in.Právní rozhledy'', č25. 12/2002,11. str.597-602.2005
* Raban, P.: Alternativní řešení sporů. In: ''Pocta Antonínu Kandovi'', nakl. Aleš Čeněk, Dobrá voda, 2005
* '''Raban,P.:Soukromé rozhodčí soudy a stanné rozhodčí řízení''', In: Právní rozhledy 25.11.2005
* Raban, P., Ďurice, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (recenze). In: ''Právní rozhledy'', č. 19/2006, str. 716.
* '''Raban,P.: Alternativní řešení sporů''' In: Pocta Antonínu Kandovi, Nakl. Aleš Čeněk, Dobrá voda, 2005
* '''Raban, P.: M.ĎuriceEvropská :doména Konkurznénejvyšší právoúrovně na Slovensku.eu a vrozhodování Európskejsporů o ní. In: únii''', Recenze, Právní rozhledy'', č. 199/2006, str. 716
* '''Raban, P.: EvropskáK doménaotázce nejvyššívzájemného úrovněpůsobení .euzahájení soudního a rozhodovánírozhodčího sporůřízení. oin ní''',: PrávníSoudní rozhledy 91/20062007, str. 4 an.
* '''Raban, P.: KPodnikání otázcepři vzájemnéhorozhodování působenío zahájení soudníhoprávech a rozhodčíhomajetku osob? In: řízení''Právní rádce'', in : Soudní rozhledy 12/2007, str.4 an.55–61
* '''Raban, P.: PodnikáníOrganizace přijustičního rozhodovánísystému o(recenze). právech a majetkuIn: osob'''? in :Právní rádce'', 211/2007, str.55-61 76.
* Raban, P.: Unifikace soukromého práva v EU a u nás. In: ''Právní rozhledy'', 11/2008, str. 397 an.
* '''Raban.P. Organizace justičního systému''', recenze, Právní rádce 11/2007 str.76
* '''Raban, P.: RabanNávrh :Evropského Unifikacezákoníku soukroméhosmluvního práva. vIn: EU''Pocta aStanislavu uPlívovi nás'k 75. narozeninám'', PrávníSPI, rozhledyPraha 11/2008,. str. 397 an286.
* '''Raban, P:.: Návrh Evropského zákoníkuKodifikace smluvního práva''', in.na Poctaevropské Stanislavuúrovni Plívovizavršena. kIn: 75.''Bulletin narozeninámadvokacie'', SPI2008, Praha 2008č. str5. 286
* Raban, P., Marek, K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty (rec.). In: ''Právní rádce'', 4/2009 str. 87.
* '''Raban, P. Kodifikace smluvního práva na evropské úrovni završena''', Bulletin advokacie, 2008, č. 5
* '''Raban, P.: Drobní Marek,K.:dlužníci Smluvnía obchodnízakázaná právoujednaná smluvní ujednání. KontraktyIn: (rec.)''' in. Právní rádce'', 411/2009, str.87 20–25.
* Raban, P.: Autorizovaní rozhodci nebo adjudikátoři? Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích? In: ''Bulletin advokacie'', č. 6/2010, str. 15–22, ISNN: 1210-6348.
* '''Raban, P.: Drobní dlužníci a zakázaná ujednaná smluvní ujedn'''ání, Právní rádce, 11/2009, str. 20 - 25
* '''Raban, P.:Autorizovaní rozhodci nebo adjudikátoři? Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích?, In: ''Právní rádce'', Bulletin advokacie č. 602/2010, str. 15 - 22, ISNN: 1210-63484817.
* Raban, P.: QUO VADIS, komercialisto ve třetím tisíciletí. In: ''Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference'', Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-87382-01-1.
* '''Raban, P.: Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích?,''' Právní rádce, 02/2010, ISNN: 1210-4817
* Raban, P.: Metamorfózy kondifikace soukromého práva u nás. In: ''Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz'' (sborník příspěvků), 2010, str. 296.
* '''Raban, P.: QUO VADIS, komercialisto ve třetím tisíciletí,''' sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-87382-01-1
* '''H. Jermanová, Z. Masopust, Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz''', sborník příspěvků, 2010, str.296-Metamorfózy kondifikace soukromého práva u nás
=== Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbírkách – CZ ===
* Raban, P.: Die Umgestaltung des Wirtschaftsmechanismus in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und ihre Auswirkung auf die rechtliche Regelung der Investitionen, insbesondere des Stadtebaus. In: ''Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig'', Leipzig č. 13/1989 str. 69–85.
* Raban, P.: The economic reform and deregulation of the economic relations in Czechoslowakia. In: ''Market and plan in the regulation of economy'', Publications of the Department of Private law, University of Helsinki, 1991, str. 13-35.
* Raban, P.: Schidsgerichtsverfahren in Tschechien und in der Slowakei. In: ''Wirtschaft und Recht in Osteuropa'', 3/2000, Munchen und Frankfurth a.M., str. 92 až 95.
* Raban, P., Bohata, P.: Das tschechische HGB zu Beginn des neuen Millenniums. ''JOR Jahrbuch für Ostrecht'', Munchen Band 42. 2001, 1. Halbband, str. 53 až 81.
* Raban, P., Bohata, P.: Das tschechische Insolvenzrecht. In: ''Zeitschrift für Insolvenzrecht'', č. 11/2001, Recklinghausen, str. 995 až 998.
* Raban, P.: Aktuální otázky vymáhání práva prostřednictvím rozhodčího řízení. In: ''Vymožiťelnostť práva v podmienkach Slovenskej republiky'', Nadácia profesora Karola Planka, Bratislava 2003, str. 48–60.
* Raban, P., Bohata, P.: Praktische Probleme des Tschechischen Konkursverfahrens. In: ''Eistchift für das gesamte Insolvenzrecht'', 4. Jahrgang, No. 21, 2001, str. 995–1001.
* Raban, P.: Tretějskoe razbiratělstvo v Češskoj respublike i Slovackoj Respublikke. In: ''Meždunarodnyj kommerčeskij arbitraž, Sbornik statěj i dokumentov'', Juridičeskij centr „iUS“, Almaty, 2002, str. 118.
* Raban, P.: Podstata povahy arbitráže a slovensko-český přínos k jejímu posouzení. In: ''Aktuálne otázky práva'', UPJŠ Košice, 2006, str. 230–238.
* Raban, P.: Tretějskoje razbiratělstvo. Opyt češskoj Respubliki. In: ''IV-j Meždunarodnyj Juridičeskij Forum stran SNG i Baltii'', OOO, Privat konsalting, Dněpropetrovsk, 2005, str. 79 an.
* Raban, P.: Úprava rozhodování sporů v doméně nejvyšší úrovně, eu. In: ''Smerovanie českého a slovenského práva po vstupu do Európskej únie'', Košice, 2006, str. 120–135re.
 
=== Odborné práce – OP ===
*'''P. Raban :Die Umgestaltung des Wirtschaftsmechanismus in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und ihre Auswirkung auf die rechtliche Regelung der Investitionen, insbesondere des Stadtebaus''', in : Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig, Leipzig č. 13/1989 str. 69 - 85
* Raban, P.: ''Obchodní zákoník (Zákon o podnikání a obchodech)''. HL press, PRÁCE Praha, 1992, 301 str.
* '''Přemysl Raban: THE ECONOMIC REFORM AND DEREGULATION of THE ECONOMIC RELATIONS IN CZECHOSLOWAKIA''', in: MARKET AND PLAN IN THE REGULATION OF ECONOMY, Publications of the Department of Private law, University of Helsinki, 1991, str. 13-35.
* Raban, P.: ''Obchodní zákoník, komentář''. Eurounion, Praha 1997, 591 str.
* '''P. Raban: Schidsgerichtsverfahren in Tschechien und in der Slowakei''' in : Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 3/2000, Munchen und Frankfurth a.M., str. 92 až 95.
* Raban, P.: ''Stavební zákon (poznámkové vydání)''. Eurounion, Praha 1996, 369 str.
* '''Přemysl Raban, Petr Bohata: Das tschechische HGB zu Beginn des neuen Millenniums''', in :, JOR Jahrbuch für Ostrecht, Munchen Band 42. 2001, 1. Halbband, str. 53 až 81.
* Kotoučová, J., Raban, P.: ''Konkurs a vyrovnání''. ORAC, Praha, 1999, 307 str.
* '''Přemysl Raban, Petr Bohata: Das tschechische Insolvenzrecht''', in : Zeitschrift für Insolvenzrecht, č. 11/2001, Recklinghausen, str. 995 až 998
* Raban, P.: ''Stavební zákon, druhé přepracované vydání (poznámkové vydání)''. Eurounion, Praha, 1998, 393 str.
* '''Přemysl Raban : Aktuální otázky vymáhání práva prostřednictvím rozhodčího řízení''', in : Vymožiťelnostť práva v podmienkach Slovenskej republiky, Nadácia profesora Karola Planka, Bratislava 2003, str. 48 - 60
* Kotoučová, J., Raban, P.: ''Konkurs a vyrovnání''. 2. doplněné a rozšířené vydání.
* '''Přemysl Raban, Petr Bohata : Praktische Probleme des Tschechischen Konkursverfahrens''' In : Zeistchift für das gesamte Insolvenzrecht, 4. Jahrgang, No. 21, 2001, str. 995 – 1001
* '''Raban.P.:Tretějskoe razbiratělstvo v Češskoj respublike i Slovackoj Respublikke''', in :Meždunarodnyj kommerčeskij arbitraž, Sbornik statěj i dokumentov,Juridičeskij centr „iUS“, Almaty, 2002, str 118
* '''Raban,P.:Podstata povahy arbitráže a slovensko-český přínos k jejímu posouzení''', in : Aktuálne otázky práva, UPJŠ Košice, 2006, str. 230 – 238
* '''Raban,P.:Tretějskoje razbiratělstvo. Opyt češskoj Respubliki''', in : IV-j Meždunarodnyj Juridičeskij Forum stran SNG i Baltii, OOO, Privat konsalting, Dněpropetrovsk, 2005, str. 79 an.
* '''Raban,P.:Úprava rozhodování sporů v doméně nejvyšší úrovně, eu.''' in: Smerovanie českého a slovenského práva po vstupu do Európskej únie, Košice, 2006, str. 120 - 135re
 
=== Odborné práce - OP ===
 
* '''Přemysl Raban: Obchodní zákoník (Zákon o podnikání a obchodech)''' in :HL press, PRÁCE Praha, 1992 , 301 str.
* '''Přemysl Raban: Obchodní zákoník, komentář''', in : Eurounion, Praha 1997, 591 str.
* '''Přemysl Raban: Stavební zákon (poznámkové vydání)''', in :Eurounion, Praha 1996, 369 str.
* '''Jiřina Kotoučová, Přemysl Raban: Konkurs a vyrovnání''', in :ORAC, Praha, 1999, 307 str. recenze práce : Red.: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, , Munchen und Frankfurth a.M., č.10/ 2001, str. 301
* '''Přemysl Raban: Stavební zákon, druhé přepracované vydání (poznámkové vydání).''' in : Eurounion, Praha, 1998, 393 str..
* '''Jiřina Kotoučová, Přemysl Raban: Konkurs a vyrovnání''', 2. doplněné a rozšířené vydání
 
== Reference ==