Berní rula: Porovnání verzí

Přidáno 1 197 bajtů ,  před 6 lety
Rozšíření
(Doplnění informací o vydání Generálního rejstříku k berní rule)
(Rozšíření)
'''Berní rula''' nebo také '''berní rola''' (staročeské ''berně'' znamená [[daň]]) je první úplný soupis daňových povinností v Českém království z roku [[1654]]. Je to významný historický pramen pro historickou [[demografie|demografii]], [[topografie|topografii]] i hospodářské dějiny Čech v době krátce po skončení [[třicetiletá válka|třicetileté války]].
 
Stavovský český sněm rozhodl roku 1652/3 o provedení podrobného soupisu všeho berni podrobeného majetku ''(tedy poddanského)'' v Čechách. Zatím účelem byly ustanoveny čtyři visitační komise složené ze 4 osob - jeden zástupce za každý stav, které měly navštívit všechna panství a statky, prohlédnout vsi, poddanská pole, pořídit soupis berni podléhajících poddaných tzv. "skutečně osedlých" a stanovit počet osedlých pro každou ves . "Osedlý" byl berní jednotkou rovnající se jednomu sedlákovi, nebo 4 chalupníkům, či 8 zahradníkům. Na osedlé byla přepočtena i řemesla a živnosti. Tento počet je dodatečně komisí připsán ke každé vsi a shrnut pro celé panství. Podle jejich počtu byly určovány berní podíly toho kterého panství a kraje.V době do jara [[1655]] sepsaly komise podle svých instrukcí všechny české kraje, Prahu a Kladsko, s výjimkou Chebska. Výsledkem "generální visitace země" je berní rula, obvykle datovaná do roku [[1654]].
Berní rula navazuje na [[Soupis poddaných podle víry z roku 1651]] a vznikla na základě usnesení Českého sněmu z roku [[1652]]. Seznam osob, povinných daň platit, je zpracován po jednotlivých krajích a je založen na zdaňování zemědělců. Zahrnuje jak „usedlé“ čili sedláky, kteří obdělávali pole „s potahem“, tak chalupníky a nakonec byli i řemeslníci oceněni, jako kdyby měli (fiktivní) statky.
 
U každého poddaného je uváděna celková rozloha jeho polí, výměra ozimů, jařin, počty dobytka. Nejsou uvedeni podruzi ani čeleď ''(to jest poddaní bez berního - zdanitelného majetku)''. Zachycovány jsou pusté osedlosti, vyhořelé usedlosti a nově se usazující poddaní v letech 1652-54. Uváděna jsou řemesla, pokud byla poddanými provozována. Nestejným způsobem komise zaznamenávaly mlýny, kostely, fary, lesy, počet ovčáckých mistrů a pacholků a také bonitu půdy.
 
Berní rula představuje důležitý krok v procesu budování absolutistického státu, který (zatím jen nesvobodné) zdaňuje sám a to na základě přesnějších údajů o každé usedlosti jednotlivě. Byla základem pro výběr daní až do reformy roku [[1712]], která zahrnula i svobodné, a do reformy [[Marie Terezie]] z roku [[1749]] až [[1756]], založené už na výměře a výnosu pozemků. Přesné vyměření jednotlivých pozemků [[katastr]]u na základě [[triangulace|triangulační]] sítě se uskutečnilo až v [[19. století]].
 
Knihyjsou děleny dle krajů, ztracena je kniha pro Slánský kraj. Knihy jsou veřejnosti nepřístupné, avšak dnes již je většina vydána tiskem.
Asi polovina zachovaných svazků ''Berní ruly'' vyšla tiskem v letech 1950-1954.
 
Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly vydalo nakladatelství Libri v roce 2003.
 
== Revizitace Berní ruly ==
Po zavedení berní ruly do praxe se projevily nedostatky - podhorské kraje byly, vzhledem k menším výnosům na osedlého tj. berní jednotku, znevýhodněny. U těchto panství, kde došlo ke stížnostem, se provedla revisitace, která nahradila berní rulu. Vzniká tak vlastně nový, leč neúplný katastr a to postupně v letech 1667 - 1682. Obsah je shodný s berní rulou , navíc je zde kolonka s uvedením hospodáře z doby předešlého katastru tj. berní ruly. Jako příklad mohu uvést kraj prácheňský : Berní rula pro tento kraj je ve dvou knihách, kdežto revisitace již jen v jedné Byla provedena opravdu zhruba na polovině ze všech panství v kraji.
 
Knihy jsou děleny dle krajů . Uloženo v SÚA Praha, Milady  Horákové. Berní rula doplněná revisitací platila jako podklad pro vyměřování berně  ''(i po Kinského katastrální reformě 1682 - 83)'' až do roku [[1748]]. Nedostatky berní ruly byly s odstupem času stále hmatatelnější, proto bylo rozhodnuto pořídit katastr nový, viz [[Tereziánský katastr]].
== Odkazy ==
=== Související články ===
22

editací