Kvantová mechanika: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 5 lety
* [[Kleinova-Gordonova rovnice]] (Klein, Gordon [[1926]]<ref>GORDON, Walter, Zeits. für Phys. '''40''', 1926, s. 117; KLEIN, Oskar Klein, Zeits. für Phys. '''37''', 1926, s. 895.</ref>) je rovnice popisující částici s nulovým spinem. Rovnici lze přímočaře odvodit z relativistické rovnice <math>E^2=p^2c^2+m^2c^4</math>, a to nahrazením <math>E</math> a <math>p</math> příslušnými operátory energie a hybnosti. Časové i prostorové souřadnice se v Kleinově-Gordonově rovnici vyskytují v druhých derivacích. Nevýhoda Kleinovy-Gordonovy rovnice je, že umožňuje existence záporných pravděpodobností a záporných energií.
* [[Diracova rovnice]] (Dirac [[1928]]<ref>DIRAC, Paul Adrien Maurice, Proc. Roy. Soc., London '''A117''', 1928, s. 610.</ref>) je rovnice popisující částici se spinem 1/2. Časové a prostorové souřadnice se v Diracově rovnici vyskytují v prvních derivacích. Výhodou Diracovy rovnice je, že tato rovnice předpovídá existenci [[spin]]u. Nevýhodou je, že připouští existenci záporných energií.
RelativistickéRelativistická kvantová mechanika je důležitým mezikrokem mezi nerelativistickou kvantovou mechanikou a [[Kvantová teorie pole|kvantovou teorií pole]]. Skutečnost, že relativistická kvantová mechanika je co do rozsahu významně menší ve srovnání s nerelativistickou kvantovou mechanikou, se odráží v terminologii: Není-li explicitně řečeno, že se jedná o relativistickou kvantovou mechaniku, pak se vždy míní nerelativistická kvantová mechanika.
 
== Omezení kvantové mechaniky ==
Neregistrovaný uživatel