Pravidla silničního provozu: Porovnání verzí

Vyhozeni neplatnych odkazu na externi stranky, pridani par aktualnich externich odkazu. + Oprava par preklepu a typo chyb.
m (fixing dead links)
(Vyhozeni neplatnych odkazu na externi stranky, pridani par aktualnich externich odkazu. + Oprava par preklepu a typo chyb.)
 
* 1773 '''General Highway Act''' (13 Geo3 c.78) (obdobné silniční zákony byly vydávány již nejméně od roku 1555, avšak týkaly se zejména povinností ve výstavbě, údržbě a financování cest, nikoliv pravidel provozu v dnešním smyslu)
* 1831 londýnský parlament přijal memorandum, v němž stanovil maximální rychlost [[parní vůz|parovozů]] na obyčejných cestách (10 &nbsp;mil/h, t. jtj. 16&nbsp;km/h) a jejich maximální hmotnost (pohotovostní hmotnost do 3 tun a náklad maximálně 16 centů při plné rychlosti).<ref name="svatek">J. Ryba: ''K historii silniční dopravy na území České republiky'', Praha, [[Institut Jana Pernera]], 2004, ISBN 80-86530-14-0 <br />Z. Svátek: ''Z historie pravidel silničního provozu'', příloha Metodického zpravodaje autoškol, [[BESIP]], 2003</ref>(Raperonzolo poi è morta, mi dispiace)
* 1835 '''Highway Act''' (5 & 6 Will 4 c.50) - zrušena povinná robota na obecních silnicích, údržba nadále financovaná radnicemi
* 1861 '''The Locomotive Act''' (24 & 25 Vic., c. 70) (Zákon o samohybech) - vztahoval se na vozidla poháněná parou nebo jakoukoliv jinou silou než zvířecí. Stanovil '''nejvyšší povolenou rychlost motorových vozidel v obci (ve městě?) 5 mil (8&nbsp;km) za hodinu''', mimo obec (na venkově?) asi 26&nbsp;km za hodinu (původní údaj neověřen).
=== Některé předpisy předcházející pravidlům silničního provozu ===
* 1875 vyhláška o jízdě silničními parostroji
** 29.&nbsp;1.&nbsp;1900 navazující místodržitelské nařízení - požadavky na vozidla a jejich označení, jednoduchá pravidla bezpečného řízení a jízdy. Rychlost jízdy v uzavřené obci nesmí být větší než rychlost koně v čerstvém klusu.
* zákon č. 5/1875 mor. z. z., kterým se vydává řád policie silniční pro veřejné (neerární) silnice na Moravě s vyloučením obou hlavních měst Brna a Olomouce
* zákon č. 47/1866 čes. z. z., jímž se vydává řád policie silniční, platný pro Čechy kromě hlavního města Prahy
* nařízení č. 42.159/1897 B. M. (uh. m. vnitra), o jízdě na kolech
* nařízení č. 156/1905 ř. z., o jízdních silostrojích. Stanovilo minimální věk řidiče, povinné poznávací značky, základní požadavky na vozidla atd.
* nařízení č. 81/1910 ř. z. Předpisy o jízdě samohybných vozidel. Nařízení ministerstva vnitra v dorozumění s ministrstvemministerstvem veřejných prací a ministerstvem financí ze dne 28. dubna 1910<ref>[http://www.feudal.cz/spz/files/no81_1910.gif Předpisy o jízdě samohybných vozidel], Nařízení ministerstva vnitra v dorozumění s ministrstvemministerstvem veřejných prací a ministerstvem financí ze dne 28. dubna 1910, [http://www.feudal.cz/spz/html/narizeni.htm novelizované znění]. (stránka Filipa Zeleného a Dalibora Feuereisla)</ref>. Zavádí povinnost poznávacích značek na základě Vídeňské konvence. Novelizováno výnosy československého ministerstva vnitra č. 40 704 ze dne 27. 5. 1921 a číslo 84 386 ze dne 11. 11. 1921.
* zákon č. 124/1931 Sb., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
* vyhláška č. 9/1934 čes. věst., o jízdě na státních, zemských a okresních silnicích ve správním obvodu země České
* rychlost za mlhy omezena do 25&nbsp;km/h
* rychlost na železničním přejezdu omezena do 15&nbsp;km/h, pro řidiče autobusů a vozidel s nebezpečným nákladem povinnost zastavit
* výcvik řidičů svěřen „jednotné celostánícelostátní organisaci československých motoristů“
* na základě prováděcí vyhlášky od roku 1951 do června 1953 byly zavedeny k řidičskému průkazu kartičky s deseti kupóny odtrhávanými za přestupky
 
* zákaz pobíhání domácích zvířat po pozemní komunikaci (§ 60 odst. 11)
* označení vozidel praktického lékaře ve službě (§ 67)
* oprávnění hasičů řiditřídit dopravu při mimořádné události (§ 75)
* oprávnění strážníků obecní policie zastavovat vozidla při podezření ze spáchání přestupku v silničním provozu (§ 79 odst. 1) a měřit rychlost v součinnosti s policií (§ 79 odst. 8)
* obnovena možnost udělování výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu, která byla zrušená v roce 2001 (§ 77 odst. 5).
 
* Zavádí se [[dopravní zařízení]] č. Z 5d "Vodicí deska středová"
* Mezi dopravní zařízení se nově řadí i dopravně bezpečnostní zařízení (tlumiče nárazů, zařízení pro dopravně-bezpečnostní a výchovné informace) (§ 26).
* Stanoveny rozměry a způsob umístění označení autobusu přepravujícího děti (č. O 4). Musí být umístěno za zadním oknem a za pravou částí předního okna autobusu.
* Stanoveno označení vozidla praktického lékaře ve službě (č. O 5).
 
== Externí odkazy a literatura==
* [http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=361~2F2000&rpp=15#seznam Zákon o silničním provozu 361/2000 Sb. (Portál veřejné zprávy)]
* [http://www.integrace.biz/C1256D890033656E/citace/275_1938%20Sb. Opatření stálého výboru č. 275/1938 o zavedení jízdy vpravo]
* [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361 Zákon o silničním provozu 361/2000 Sb. (web zakonyprolidi.cz)]
* [http://www.integrace.biz Faksimile sbírek od roku 1918]
* [http://web.archive.org/web/20041027155307/http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place Aktuálně účinné znění právních předpisů (portálPortál veřejné správy)]
* [http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/ Sbírka zákonů od roku 1945 (pdf) (Ministerstvo vnitra)]
* [http://web.archive.org/web/20041027155307/http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place Aktuálně účinné znění právních předpisů (portál veřejné správy)]
* [http://www.unece.org/trans/conventn/crt1968e.pdf Vídeňská konvence 1968 - text]
* [http://www.glass-uk.org/pub-library/index_acts.html Britské zákony vztahující se k silnicím]
* [http://www.irishstatutebook.ie/ZZA11Y1933.html The Road Trafic Act, 1933]
* [http://www.thepotteries.org/dates/land_roads.htm Klíčová data z Velké Británie 1200 - 1899]
* [http://www.dot.state.mn.us/speed/ Speed limit resources - Omezené rychlosti (USA)]
* [http://novapravidla.cz/ Novapravidla.cz]
* [http://www.autoskoly.cz/psp/ Pravidla provozu na pozemních komunikacích (aktuální znění zákona a prováděcích předpisů)]
* [http://web.archive.org/web/20081209152914/http://www.cspsd.cz/download/e_dokumenty/Z_historie_SD.pdf Z historie silniční dopravy], Centrum služeb pro silniční dopravu
* J. Ryba: ''K historii silniční dopravy na území České republiky'', Praha, [[Institut Jana Pernera]], 2004, ISBN 80-86530-14-0
* Z. Svátek: ''Z historie pravidel silničního provozu'', příloha Metodického zpravodaje autoškol, [[BESIP]], 2003
* Ing. Jaroslav Šafránek: [http://www.cihelna.cz/CDs/grant/Legislativa%20a%20jeji%20trendy%20II.pdf ''Legislativa a její trendy II''], Praha, prosinec 2004
 
[[Kategorie:Pravidla silničního provozu| ]]
280

editací