Wikipedie:Jak číst taxobox: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (linkfix)
# '''''Vědecká klasifikace''''' <br /> Střední část taxoboxu ukazuje v současnosti uznávanou [[Biologická klasifikace|biologickou klasifikaci]] organismu nebo skupiny organismů popsaných v článku. Jde o hierarchii skupin zvaných "[[taxon]]y", ke kterým organismus náleží. V případech, kde je klasifikace nejasná, vedou se o ní spory apod., měla by tato sekce ukazovat současné, ale spíše konzervativní zařazení a nepokoušet se zařazovat organismy podle nejnovějšího výzkumu. Případně rozpory, ne všeobecně přijímané zařazení aj. by měly být popsány ve vlastním článku.
# '''''Pořadí taxonů''''' <br /> Na levé straně klasifikace je pořadí taxonů, které jsou pak konkrétně vyjmenovány na pravé straně. Druh je populace příbuzných jedinců, kteří jsou schopni vzájemné reprodukce. Druhy se seskupují do rodů (což je skupina příbuzných druhů), ty se zase seskupují do čeledí atd. Standardně je k začlenění druhu třeba 7 „hlavních“ taxonů, jak je ukázáno zde. Pokud je třeba podrobnější zařazení, mohou zde být uvedeny i „vedlejší“ taxony – např. mezi čeleď a rod může být zařazena podčeleď, pokud existuje.
# '''''Binomické jméno''''' <br /> [[Binominální nomenklatura|Binomické jméno]] (někdy označované jako vědecké jméno) je v současnosti uznávané mezinárodní vědecké pojmenování popisovaného druhu. Skládá se z rodového jména a přívlastku označujícího konkrétní druh. Binomické jméno musí být určeno tak, aby dva různé organismy neměly stejné jméno.<ref>'''Jednoznačnost jména''' <br />Jednoznačnost binomického jména je vždy dodržena v rámci jedné [[Říše (biologie)|říše]]. Ojediněle se může stát, že organismy v různých říších mohou mít shodné [[Rod (biologie)|rodové]] jméno a výjimečně i celé binomické jméno.</ref> Znamená to, že z vědeckého jména ''Leptinotarsa decemlineata'' jednoznačně vyplývá, že jde o mandelinku bramborovou. <br /> Binomické jméno se vždy píše latinsky, případně je vždy přeloženo do latiny. U mandelinky bramborové ''Leptinotarsa'' je polatinštěné řecké slovo znamenající „lahodný tuk“; ''decemlineata'' je latinské slovo znamenající „desetipruhý“. První písmeno názvu rodu sepojmenove píše vždy velké a první písmeno druhového jména vždy malé, i kdyby bylo odvozeno z vlastního jména.<ref>'''Psaní velkých písmen ve jménech''' <br />V českých vědeckých jménech se velká písmena píší jinak, než u binomického (vědeckého) jména. V češtině se první písmeno rodového jména píše malé; první písmeno druhového jména se píše malé kromě případu, kdy je odvozeno od vlastního jména osob. Tedy ''Tachyglossus aculeatus'' – ježura australská, ale ''Equus przewalskii'' – kůň Převalského.</ref>
# '''''Autor popisu druhu''''' <br /> Pod binomickým jménem se uvádí objevitel – jméno toho, kdo poprvé uveřejnil binomické jméno spolu s popisem organismu (nebo odkázal na jeho popis). Konkrétně jméno ''Leptinotarsa decemlineata'' poprvé použil americký biolog [[Thomas Say]] v knize ''Americká entomologie neboli popis hmyzu v Severní Americe'' vydané v roce [[1824]]. <br /> • Pokud není jméno objevitele uvedeno v závorce, znamená to, že tento druh byl poprvé popsán pod svým současným rodovým jménem (v tomto případě ''Leptinotarsa''). <br /> • Pokud je uvedeno v závorce, znamená to, že druh byl původně popsán pod jiným rodovým jménem a do současného rodu byl přeřazen později (např. [[kočka Temminckova]] – ''Catopuma temminskii'' byla původně zařazena do rodu ''Felis'' a teprve později přeřazena do současného rodu ''Catopuma'').
# '''''Zkratka druhu''''' <br /> Zde se jméno druhu znovu uvádí ve zkratce. Nemusí se zde uvádět v případě, že jde o jednoduchý taxobox jako např. u [[Medvěd lední|medvěda ledního]]. Jestliže jsou však v taxoboxu uvedeny poddruhy (např. u [[Kočka divoká|kočky divoké]] nebo [[Gorila nížinná|gorily nížinné]]), je zde vhodné znovu uvést jméno druhu. <br /> Nad názvem druhu se uvádí vyšší taxony, do kterých druh náleží:
Neregistrovaný uživatel