Agrese: Porovnání verzí

Přidáno 2 860 bajtů ,  před 6 lety
Úprava úvodu, doplnění druhů agrese, přidání projevů agrese
(rv)
(Úprava úvodu, doplnění druhů agrese, přidání projevů agrese)
{{různé významy}}
 
'''Agrese''' (z [[latina|lat.]] ''ad-gredioragressio'', přistoupit blízkovýpad, napadnoutútok) je v psychologicko-sociologickém pojetí [[chování]], které vědomě a se záměremprojevuje ubližuje,záměrným násilněpoškozováním omezujea svobodunásilným a poškozujeomezováním jiné osoby nebo věci. Agrese,V případě jižosoby fyzickánemusí čidojít verbální,ani můžek vzniknoutfyzickému vkontaktu, [[afekt]]u neboagrese se můžeprojevuje jednatfyzicky, overbálně agresiči instrumentální (úmyslný faul při sportu)myšlenkově.
 
Sklon k útočnému jednání, které se transformuje do různých podob, se nazývá '''agresivita'''.
 
== Druhy agrese ==
Rozeznáváme vícetyto typůzákladní druhy agrese:
* Instrumentální - Záměrem je dosažení určitého cíle. Způsob, jakým je cíle dosaženo, odpovídá situaci. Často se uvažuje o různých možných variantách průběhu.
* myšlenková, [[verbální komunikace|verbální]], fyzická
* Emocionální - Nastává při velmi silném emocionálním stavu. Nejčastěji se projevuje fyzickým nebo verbálním útokem na jinou osobu, případně i poškozováním majetku.
* [[afekt]]ivní, instrumentální
Podle dalších hledisek můžeme agresi rozdělit následovně:
* zaměřená proti osobám, věcem, na jiný objekt, než podnětový
* Myšlenková, verbální, fyzická
* přesunutá, zadržovaná
* zaměřenáZaměřená proti osobám, věcem, na jiný objekt, než podnětový
* přesunutáPřesunutá, zadržovaná
 
== Teorie vzniku agrese ==
Teorie vyvolala mnoho otázek a experimentů ohledně prezentace agrese a násilí v [[hromadný sdělovací prostředek|masmédiích]] (Bandura, Walters, Hicks, Parke, Leifer).
 
== Projevy agrese ==
Projevy agresivního chování
jsou závislé na účelu, kterého chceme dosáhnout, nebo na podnětu, který v nás agresivní chování vyvolal.
 
Na základě odlišnosti podnětových nebo fyziologických zdrojů vytvořil Moyer (1968) sedm oblastí projevů agresivního chování u zvířat. Pokusy byly prováděny na zvířatech, jimi získané projevy chování jsou však užitečné i pro pochopení lidské agresivity. Jde o agresi predátorskou, agresi mezi samci, agresi vyvolanou strachem, agresi dráždivou (vyvolanou různými objekty), mateřskou a sexuální agresi a agresi jako obranu teritoria.
 
V této souvislosti odlišujeme agresi vnitrodruhovou a mezidruhovou. Jedná se o zcela odlišné způsoby chování, které je možné pozorovat především u zvířat (odlišné chování při obraně teritoria nebo útoku na kořist), ale i u člověka.
 
Dle této teorie vytvořili A. H. Buss a A. Durkee (1957) následující inventář agresivního chování:
* napadnutí – fyzické násilí, útok
* nepřímá agrese – intriky, pomlouvání
* popudlivost – pohotovost k afektivní explozi
* negativismus – oponování
* nevole, resentiment – nenávist, nevraživost, závistivost
* podezřívání – projekce nepřátelství na druhé
* verbální agrese – nadávky
 
*
Dle jiných teorií může být agrese potlačena a projevit se krátkodobě podrážděností, nebo být přesunuta, ritualizována, symbolizována, nebo se projeví otevřeně.
 
Psychologický slovník (1996) uvádí následující podoby agrese:
* altruistická – k ochraně druhých
* anticipující – hájení vlastního teritoria
* brachiální – násilí vedené na tělo oběti
* dravčí – zaměřená na uvolnění kořisti
* indukovaná – vyvolaná (s úmyslem zkoumat agresivní chování)
* institucionální – násilné činy vykonané v rámci „lidské práce“
* mateřská – při ohrožení mláďat
* přesunutá – proti organismu nebo objektu, který není
zodpovědný za podnět
* samčí – mezi samci téhož druhu
* skupinová – vzájemná podpora zvyšuje sílu a
nebezpečnost agrese
* zástupná – uvolnění agrese na zástupný cíl (boxovací pytel)
== Faktory prostředí ovlivňující agresi ==
Různé studie zkoumaly, jak mohou faktory prostředí ovlivňovat agresivitu. Donnerstein a Wilson (1979) prokázali, že lidé se častěji stávají agresivnějšími v hlučném prostředí. Baron a Bell (1975) ukázali, že v horku se u lidí zvyšuje míra agrese. Usuzují z toho tedy, že k nepokojům a fyzickým útokům dochází častěji za horkých letních večerů v centrech měst.
* JANDOUREK, Jan. ''Sociologický slovník''. Praha : Portál, 2001. 286 s. ISBN 80-7178-535-0.
* HAYESOVÁ, Nicky. ''Základy sociální psychologie''. Přel. Irena Štěpaníková. 2. vyd. Praha : Portál, 2000. 165 s. ISBN 80-7178-415-X.
* SOVÁK, Miloš. ''Defektologický slovník. ''3. uprav. vydání, Nakladatelství H, 2000. 418 s. ISBN 80-860-2276-5
* ŘEZÁČ, Jaroslav. ''Sociální psychologie''. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6
* HARTL, Pavel. ''Psychologický slovník. ''Praha: Budka, 1996, ISBN 80-901549-0-5
 
[[Kategorie:Chování]]
Neregistrovaný uživatel