Ideologie: Porovnání verzí

Přidáno 102 bajtů ,  před 5 lety
odkazy doplnění
(odkazy doplnění)
 
Moderní
podobu pojem ideologie nabyl až v marxismu. Podle [[Karl Marx|Karla
Marxe]] a [[Friedrich Engels|Friedricha Engelse]] se jedná o
falešné vědomí, které zakrývá skutečnost. Uchopení tohoto pojmu se však
v průběhu vývoje marxismu lišilo. Kupříkladu[[Vladimir Iljič Lenin| Lenin]]
se shoduje s ostatními radikálními marxisty na existenci dvou typů
ideologií: negativní sloužící buržoazii a pozitivní, která je revolučním
nástrojem pro dělnickou třídu. Marx naopak tvrdí, že existuje více druhů
ideologie, neboť každá třída si vytváří svou vlastní. Z Marxe vycházel i
sociolog [[Karl Mannheim]], který se výzkumem pojmu zabýval.
 
V nemarxistickém
se od obecného pojmu velmi liší, ale právě s jeho osobou získává pojem
větší význam, než měl doposud. Slovo ideologie použil ve svém raném díle Německá
ideologie (1846), které napsal spolu s [[Friedrich Engels|Friedrichem
Engelsem]]. v tomto díle je ideologie chápána coby „Myšlenky
vládnoucí třídy, jsou v každé epoše myšlenkami vládnoucími, tj. třída,
která je vládnoucí materiální mocí společnosti, je současně její vládnoucí
Ideologie už
nepředstavuje jen nepravdu (mystifikaci). Termín je zbaven hanlivých a
negativních konotací. Lenin například ve svém díle ''[[Co dělat?]]'' (1902) hovoří o
proletářských idejích jako o „socialistické ideologii“ či „marxistické
ideologii“.<ref>HEYWOOD, A. (2004). ''Politologie. ''Praha: Eurolex Bohemia. s. 25. ISBN 80-86861-71-6.</ref>
 
Italský politik a
marxistický filosof [[Antonio Gramsci]] došel při
rozvíjení marxistické teorie ideologie nejdále. Tvrdil, že třídní systém, který
se objevuje v kapitalismu, není udržován jen nerovnou ekonomikou a
 
Maďarský
sociolog [[Karl Mannheim]]
reprezentuje směr v sociologickém myšlení, který můžeme označit za „kritiku
ideologií“. Směr kritizuje hlavně ideologický a utopický způsob myšlení.
upozorňováno hlavně na úlohu ideologie na režimy v Itálii (fašismus) a Německu
(nacismus), Rusku (komunismus). Hlavními osobami tohoto období, které se
vývojem ideologie zabývali, byli [[Karl Popper]],
Hannah Arendtová, J. L. Talmon a Bernard Crick. O ideologiích typu komunismu
nebo fašismu tvrdili, že jsou to ideologie „uzavřené“, které si nárokují
19

editací