Certifikace projektového manažera: Porovnání verzí

m
Verze 12116160 uživatele Štefan Ondek (diskuse) zrušena, reklamny spam na firmu redaktora Stefana Ondeka
m (Verze 12115409 uživatele Jana Lánová (diskuse) zrušena - důvod viz diskuse)
m (Verze 12116160 uživatele Štefan Ondek (diskuse) zrušena, reklamny spam na firmu redaktora Stefana Ondeka)
Značka: možný vandalismus
{{Neověřeno}}
'''Certifikace projektového manažera''' je otestováním znalostí a způsobilosti projektového manažera k výkonu jeho profese. Toto otestování je provedeno prostřednictvím pověřené autority a podle dané [[Metodika|metodiky]], respektive [[Norma|normy]]. Nejméně dvě nezávislé studie prokazují, že certifikace v projektovém managementu je vede ke zlepšení výkonnosti projektu.<ref>[http://www.cio.com/article/519213/Why_Project_Management_Certifications_Matter?page=2&taxonomyId=3198 Why Project Management Certifications Matter]</ref>
 
'''International Project Management Association'''
 
[[International Project Management Association|IPMA]] o sobě uvádí, že je [http://ipma.ch/about/ první světovou asociací pro projekt management, založenou v roce 1965]. Jedná se de facto o federaci národních členských asoiciacíasociací v jednotlivých zemích, kterých je víc než 55 včetně České republiky. Jednotlivé národní asociace mají exkluzivní právo na výkon certifikace IPMA na území toho-kterého členského státu. Monopol na výkon certifikace IPMA v ČR tedy má Společnost pro projektové řízení - SPŘ. SPŘ je personálně propojena s několika subjekty, které nabízejí a vykonávají přípravné kurzy na certifikaci.
 
Certifikace IPMA má 4 úrovně A-D. A je nejvyšší, v praxi reálně nejvyšší vykonávaná a požadovaná je úroveň B - "certifikovaný projektový senior manažer".
 
Certifikace IPMA vychází ze standardu [http://ipma.ch/certification/competence/ipma-competence-baseline/ IPMA Competence Baseline - ICB 3.0], který určuje 4 úrovně certifikace. Nicméně každá národní asociace má právo tento standard do určité míry modifikovat a na ní je také způsob výkonu zkoušek. Kupř. v některých zemích kandidáti v skupinách řeší případové studie, jinde absolvují pouze písemné testy a pohovory se zkoušejícími.
 
Rozdílné jsou také národní názvy jednotlivých úrovní certifikace a vzhled certifikátů.
Proto se v praxi můžou vyskytnout problémy s uznáním certifikátu IPMA vydaného jednou národní asociací v jiné zemi.
 
Kupříkladu [http://www.apm.org.uk/APMQualifications APM - britská národní členská asociace IPMA k 31.12.2011 ukončila certifikaci IPMA B] a nahradila ji národní certifikací "[http://www.apm.org.uk/content/apm-registered-project-professional-rpp APM Registered Project Professional" (RPP)].
 
Držitelé certifikátu IPMA B, kteří chtějí získat tento "nástupnický" titul, musí [http://www.apm.org.uk/news/fast-track-route-rpp-cpm-holders-has-been-created#.Uv9-cvl5MrV splnit dodatečné požadavky] týkající se průběžného vzdělávaní v projektovém řízení a aktivního řízení projektů. Musí také [http://www.apm.org.uk/news/fast-track-route-rpp-cpm-holders-has-been-created#.Uv9-cvl5MrV uhradit (dodatečný) certifikační poplatek, požádat o plné členství v APM a uhradit roční členský poplatek] (příp. členství v jiné národní asociaci IPMA - třeba SPŘ - se pro tento účel neuznává). Úroveň IPMA A dokonce APM necertifikuje vůbec, ani ji nikdy necertifikovala.
 
Držitelé certifikátu IPMA B, kteří chtějí získat tento "nástupnický" titul, musí [http://www.apm.org.uk/news/fast-track-route-rpp-cpm-holders-has-been-created#.Uv9-cvl5MrV splnit dodatečné požadavky] týkající se průběžného vzdělávaní v projektovém řízení a aktivního řízení projektů. Musí také [http://www.apm.org.uk/news/fast-track-route-rpp-cpm-holders-has-been-created#.Uv9-cvl5MrV uhradit (dodatečný) certifikační poplatek, požádat o plné členství v APM a uhradit roční členský poplatek] (příp. členství v jiné národní asociaci IPMA - třeba SPŘ - se pro tento účel neuznává). Úroveň IPMA A dokonce APM necertifikuje vůbec, ani ji nikdy necertifikovala.
=== Normy ISO 10006 - Doporučení pro aplikaci řízení kvality v projektech a ISO 21500 - Doporučení pro řízení projektů ===
ISO 10006:2003 Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects je norma poskytující doporučení pro řízení kvality v projektech. Byla vydána v roce 2003, její česká verze je vedena jako ISO 10006:2004.
 
Dnes je tento standard již překonán, proto byl de facto nahrazen normou [http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50003 ISO 21500:2012 Guidance on project management].
 
ISO 10006 ani ISO 21500 nejsou standardy certifikační - jedná se pouze o soubory doporučení. Tato skutečnost je uvedena přímo v jejich textu i v abstraktech těchto norem, které je možné dohledat na [http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36643 oficiálních webových stránkách ISO].
 
Potvrzuje to také [http://www.cspr.cz/images/stories/sdeleni_CIA.pdf oficiální sdělení Českého institutu pro akreditaci - ČIA] ([http://www.cia.cz/o-nas.aspx Národní akreditační orgán založený vládou České republiky]) a [http://www.cspr.cz/stalo-se/podle-normy-iso-10-006-nelze-certifikovat-projektove-manazery upozornění Společnosti pro projektové řízení (SPŘ)].
 
Navzdory této skutečnosti na českém trhu existují subjekty nabízející certifikaci podle standardu ISO 10006.
Certifikační zkoušky PMI PMP a CAPM probíhají formou multiple choice testů na počítači.
 
Na certifikaci se je možné připravit samostudiem nebo absolvovat přípravný kurz. Na certifikační zkoušku se je potřeba přihlásit přímo u PMI. Základní informace o způsobu přihlašování, certifikačních centrech v ČR atd. v češtině jsou dostupné kupř. [http://www.potifob.cz/prihlaska_na_zkousku_CAPM_PMP zde].
 
Od července 2013 certifikace PMI celosvětově přešla na novou verzi PMBOK Guide - 5th Edition, která byla vydána 1.1.2013.<ref name="rfr1" /><ref>{{Cite book| title=Project Management Professional (PMP) Examination Specification |publisher=[[Project Management Institute]] |isbn=978-1-930699-88-5 |year=2005 |month=September}}</ref>
Tato metodika s kolébkou v Anglii v roce 1989 má kořeny ve starší metodice z roku 1975. Název PRINCE2 nese od roku 1996. Je použitelná pro řízení jakéhokoliv projektu. Jejím vlastníkem je AXELOS, společný podnik britské vlády (Cabinet Office) a soukromého investora - společnosti Capita, který vzešel z veřejné soutěže.
 
Certifikaci podle PRINCE2 lze získat i v České republice. Reálně se celosvětově vykonávají a používají 2 úrovně certifikace: základní Foundation (platí doživotně) a pokročilá Practitioner (platí 5 let), určená prepro projektové manažery. Obě tyto úrovně je možné absolvovat v češtině, angličtině nebo případně v jednom z dalších víc než 20 jazyků.
 
Certifikaci podle PRINCE2 je možné získat jedním ze dvou způsobů:
 
1.) Absolvovat přípravný kurz na certifikaci u některé z akreditovaných tréninkových organizací - ATO a zkoušku složit přímo na závěr kurzu. Existují 2 české akreditované tréninkové organizace - ATO PRINCE2 [https://www.axelos.com/Corporate/media/Files/ATOs%20List/AXELOS-ATOs-List.pdf]: společnosti [http://www.potifob.cz POTIFOB, s.r.o.] a Solit Project, s.r.o.
 
2.) Připravit se samostudiem a pak se na certifikační zkoušku objednat buďto u některé ze schválených zkušebních organizací (Approved Examination Organization - AEO) a absolvovat ji v ní vypsaných termínochtermínech a nebo přímo u některého z těch [http://www.prince-officialsite.com/ExaminationInstitutes/ExamInstitutes.aspx 9 zkušebních institutů (examination institutes - EI)] oprávněných AXELOSem na její výkon, které nabízejí absolvování zkoušek na dálku (online s dohledem přes webkameru).
 
Oba způsoby certifikace jsou rovnocenné. Plně rovnocenné jsou také:
* v anglicky psané části textu padělků jsou gramatické a stylistické chyby (kupř. "certification bodie" namísto certification body) a při pozorném čtení je zjevné, že část jeho obsahu je nesmyslná (kupř. "PRINCE2 by Project Management")
* obvykle podezřele nízká cena padělků v porovnání s pravými zkouškami, kterých ceny jsou od 3 900 Kč na osobu a pokus.
Při podezření, že Vám je nabízen padělek, je rozumné hlásit tuto skutečnost přímo AXELOSu přes na to určený formulář na [http://www.axelos.com/Intellectual-Property-Rights/Infringements/ oficiálním webu AXELOS].
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
=== Související články ===
* [[PMBOK Guide]]
* [[PRINCE2]]
* [http://sk.wikipedia.org/wiki/PRINCE2 PRINCE2 (slovenská verze Wikipedie)]
*[http://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2 PRINCE2 (anglická verze Wikipedie)]
* [[Řízení projektů]]
 
10

editací