Pavel Olšovský

Připojil(a) se dne 17. 12. 2014
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
=== Období skautingu ===
Rudolf Olšovský ml. (junácká přezdívka "Admirál", zastával funkci kronikáře) se v prosinci 1936 účastní zakládající chůze v hotelu Santarius v Suchdolu nad Odrou, v rámci které vzniká 46. kmen Junáků Volnosti. Na vzniku suchdolský skautů se zasloužili také skauti ze Studénky. Mezi další zakládající členy patřil Alois Adámek (první vedoucí oddílu), Jindřich Adámek (zástupce vedoucího oddílu), Arnold Knispel (hospodář), Miroslav Kubáč (kulturní vedoucí), Tomáš Hruška (rádce), Alois Pernický (rádce), Bohumil Strnadl (organizační pracovník). První oficiální klubovnou nově vzniklého skautského oddílu se stal dům rodiny Olšovských č. p. 321 za vlakovým nádražím v Suchdolu nad Odrou. Rudlof Olšovský ml. se naplno zapojil do činnosti oddílu a do přípravy prvního letního tábora, který proběhl v červenci 1937 v Bernarticích nad Odrou u řeky Odry. V září 1937 se Rudolf Olšovský ml. účastní ve skautském stejnokroji pohřbu prvního československého prezidenta T. G. [[Tomáš Garrigue Masaryk|T. G. Masaryka]]. V roce 1938 probíhala činnost suchdolských skautů už ve znamení zhoršujících se vnitropolitických i světových událostí. Mimo jiné to znamenalo zrušení příprav druhého letního tábora. Další nepříjemností byla žádost Adolfa Hitlera na vydání pohraničí a Sudet s německým obyvatelstvem, a tedy i Suchdolu nad Odrou. Pro české děti (Junáky nebo Sokoly) bylo od té doby nebezpečné vyjít na ulici ve svém stejnokroji, neboť byly okamžitě napadány německou mládeží. Předválečná činnost skautingu v Suchdolu nad Odrou byla přerušena v polovině září 1938. Česká menšina v Suchdolu na Odrou musela do poledne 10. října 1938 opustit své domovy, nebo se přidat k německé straně (kooptace). Rudolf Olšovský ml. společně se svou rodinou byl odsunut do Moravské Ostravy, do domu na ulici Mánesova 25.
 
=== Období odboje ===
33

editací