Pavel Olšovský

Připojil(a) se dne 17. 12. 2014
Bez shrnutí editace
 
=== Období odboje ===
Po odsunu do Moravské Ostravy se Rudolf Olšovský ml. stává členem ilegálního výboru KSČ (ilegální buňky Vítkovice - vedoucí Ladislav Ševčík). Ve své odbojové činnosti využívá mimo jiné své zkušenosti z Junáka, kdy zajišťuje výrobu a distribuci nelegálních tiskovin, protistátních plakátů apod. Ke konci roku 1941 dochází v Ostravě k prvnímu hromadnému zatýkaní členů ilegálního výboru KSČ. Mezi zatčenými byl osmnáctiletý student Jan Cvirz (česky Cvíř) ze Zárubku, který se ze strachu nabídl jako konfident [[Gestapo|Gestapa]] (veden Gestapem pod krycím jménem „Hans“, ev. č. MO-106, Cvirz svou zradou poslal na smrt přes 127 obětí z Ostravska). V polovině roku 1942 byl zatčen kamarád Rudolfa Olšovského ml. Bohumil Strnadl, který poslal z vězení zbývajícím členům ilegálního výboru moták s informací o konfidentovi Cvizrovi. Informace však nedorazila včas. Dne 13. 1. 1943 byl zatčen zbytek ilegálního výboru KSČ, včetně Rudolfa Olšovského ml. Vzápětí, v únoru 1943, proběhla prohlídka domu na ulici Mánesova 25 v Moravské Ostravě. Prohlídku vedl Willy Kampf, nechvalně známý "gestapák" Černý Willy. Před touto prohlídkou se naštěstí podařilo bratrům Rudolfa Olšovského ml. (Slavomírovi a Vlastimilovi) zlikvidovat části tajné tiskárny, kterou měl Rudolf ve sklepě domu. Bohužel se jim nepodařilo schovat první kroniku 46. kmenkmenu Junáků Volnosti. Po zabavení Gestapem tato kronika nebyla již nikdy nalezena. Po provedení neúspěšné domovní prohlídky s sebou odvezlo Gestapo Slavomíra (v té době mu bylo sedmnáct let), mladšího bratra Rudolfa Olšovského ml.. Slavomír byl později souzen za velezrádnou činnost - podporování protistátní činnosti. Po výsleších obou, které trvaly několik měsíců, byl dne 12. 11. 1943 ve věznici v Breslau (dnešní Vratislav v Polsku) Rudolf Olšovský ml. popraven stětím v 17:30 hod. ve věku 24 let. Po celou dobu trval na tom, že jeho rodina ani bratři nevěděli o jeho odbojové činnosti proti nacistickému Německu. Nikdy neprozradil nic, co by Gestapo mohlo přivést na stopu někoho dalšího z odboje. Svým příkladným hrdinstvím a mlčením zachránil spoustu životů, a jeden ze všech nejcennější – život svého milovaného bratra Slavomíra, kterého museli nacisté propustit pro nedostatek důkazů.
 
'''Náčelnictvo Junáka udělilo bratru Rudolfu Olšovskému ze Suchdola nad Odrou za odboj pro Republiku Československou v době nesvobody v letech 1939 -1945, za kterou položil život na oltář vlasti, Junácký kříž „Za vlast 1939-45“, Zlatý stupeň in memoriam, číslo matriky 170. Držitel pamětního odznaku SOPVP "in memoriam" na paměť účasti v národním boji za osvobození Československa v letech 1939 - 1945 (číslo matriky 13631).'''
33

editací