Království Boží: Porovnání verzí

Přidáno 394 bajtů ,  před 7 lety
(Boží Království vnímané Svědky Jevovými)
== Biblické citáty ==
* «A když byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království. Říkal: "Čas se naplnil a Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"» (Mk 1:14-15)
* «Od té doby Ježíš začal kázat a říkat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království.“» (Matouš 4:17)
* «A za dnů těch králů zřídí nebeský BŮH království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy ...» (Daniel 2:44)
* «Neřeknou: 'Hle, je zde' anebo 'Hle, je tam.' Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi."» (Lk 17:21)
* «Tak i vy, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že Boží království je blízko.» (Lk 21:31)
63

editací