Společnost sítí: Porovnání verzí

Přidáno 51 bajtů ,  před 6 lety
→‎Síťová společnost: propojování hesel
(→‎Reference: Úprava referencí.)
(→‎Síťová společnost: propojování hesel)
 
== Síťová společnost ==
S nástupem nových médií, sociálních sítí a progresivním rozvojem informačních a komunikačních technologií se objevují zmínky o tzv. restrukturalizaci společnosti, již si prominentní fundovaní sociologové jako [[Manuel Castells]] či [[Jan van Dijk]] dovolují klasifikovat jako společnost síťovou. Jaké jsou elementární aspekty této společnosti a co ji odlišuje od těch předchozích?
 
Odpověď na tuto otázku lze odvodit z rysů stávající společnosti, kdy jsou to právě [[informační technologie]], aplikace a nástroje, které umožňují uživatelům komunikovat nejrůznější obsahy, navazovat nové kontakty, konvenují s hesly jako kooperace, integrace, solidarita, vzájemná podpora a mobilizace zdrojů na globální úrovni.Castells hovoří o novém informačně-technologickém paradigmatu a podotýká, že naše generace se nachází v období tzv. NITu, v období nových informačních technologií.
 
''„…dnešní společnost se adaptovala na morfologii sítě, zvýšila se komplexita vzájemné interakce i časová flexibilita, inovovala se lidská aktivita, vznikají nové znalosti a informace. Nové paradigma směřuje k otevřenosti jako „multi-koncová síť“ a zároveň vytváří nepředvídatelný vzor dalšího rozvoje.“''<ref>DRÁBKOVÁ, Kateřina. Vybrané fenomény informačního věku formující nový vztah k vědění. ''Inflow.'' [online]. 2008. [cit. 2014-12-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inflow.cz/vybrane-fenomeny-informacniho-veku-formujici-novy-vztah-k-vedeni>. </ref>
Informační a komunikační technologie ztělesňují technologickou bázi pro síťovou společnost, vytváří optimální prostředí pro práci, vzdělávání a sociální styky, nejsou už pouhým prostředkem pro komunikaci. Proto nahlížíme na informační technologie jako na tvůrce nového společenského systému.
 
Oproti společnosti předcházející se síťová společnost pyšní konceptem [[virtuální realita|virtuální reality]], s nímž úzce souvisí pojmy [[interaktivita]], [[hypertext]], [[multimédia]] a virtuální identita. Sluší se zmínit - a Castells neopomíjí tuto skutečnost ani ve své nejznámější publikaci The Information Age: Economy, Society and Culture'' - ''že síť, jako specifická forma organizační struktury, tu byla mnohem dříve, než se zrodila myšlenka samotného internetu (Jan van Dijk jej doplňuje a potvrzuje, že sítě jsou staré jako lidstvo samo a můžeme je vidět už v dobách, kdy lidé žili v tlupách a kmenech.). Kupříkladu jak železnice, tak pošta reprezentovaly poměrně kvalitní a jednotnou síť, tak v čem spočívá převratnost síťové organizace, proč ji vnímat jako epochální? Castells ve své knize hovoří o třech elementárních hlediscích, které síťová společnost čerpá z nového technologického prostředí, jsou jimi:
* ·        Funkčnost
 
* ·        Snadná distribuce a propagace
 
Hladká a téměř bezproblémová distribuce umožňuje širokou expanzi, flexibilita zase schopnost konfigurace dle potřeb sítí,umožňuje pohotově reagovat na změny v daném prostředí. Výhodou je, že sítě nedisponují pouze jedním hlavním centrem, mohou tedy fungovat skvěle dál, i když bude jeden z jejich uzlů vyřazen. V tom tkví přínos síťového uspořádání oproti hierarchickému. Informační sítě jsou decentralizované, další znakem je již zmíněná interaktivita, která nabízí rozmanitost <nowiki> </nowiki>a mnohavrstevnatost komunikace. Obecně lze říci, že sítě svým uživatelům poskytují efektivní, stálou a snadnou komunikaci, jež úspěšně zdolává časové i prostorové bariéry. Čas měříme pouze ve spojení s dostupností [[informace]].
<nowiki> </nowiki>a mnohavrstevnatost komunikace. Obecně lze říci, že sítě svým uživatelům poskytují efektivní, stálou a snadnou komunikaci, jež úspěšně zdolává časové i prostorové bariéry. Čas měříme pouze ve spojení s dostupností informace.
 
== Definice sítě ==
Neregistrovaný uživatel