Evaluace: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 5 lety
gramatický překlep
m (Doplnění odkazu na Českou evaluační společnost.)
(gramatický překlep)
Evaluaci se zakládá na důkladném sběru [[informace|informací]] a na jejich odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná [[rozhodnutí]]. Tato užitečná zpětná vazba může mít v různé fázi politiky nebo programu různou podobu. V době, kdy vyvstane potřeba určitý problém řešit, poskytuje evaluace informace pro počáteční uvažování o možnostech řešení a přispívá tak k výběru a formulaci konkrétního programu. Tato plánovací (také preformativní) fáze je označovaná jako '''ex-ante evaluace''' a jejím účelem je popsat problém, analyzovat potřeby a jejich naplňování, posoudit logiku plánované intervence a podmínky implementace programu (jeho proveditelnost).
 
V průběhu implementace zvoleného programu poskytuje evaluace informace o jeho organizaci a fungování (monitoring) a posléze také o prvotních výsledcích a efektech. Tato procesní (formativní) fáze je obvykle označována jako '''mid-term evaualceevaluace''' a získané informace o vnitřních procesech, využití zdrojů, zapojení cílových skupin apod. umožňují reagovat na případné problémy programu ještě v jeho průběhu a provádět průběžné korekce.
 
A konečně může mít užitečná zpětná vazba podobu informace o střednědobých až dlouhodobých výsledcích a efektech programu, často již po skončení financování hodnoceného programu (udržitelnost). Tyto informace lze také kombinovat například s informacemi o nákladech vynaložených na daný program. V této fázi hovoříme o '''ex-post evaluaci''', jejímž účelem může být nejenom prosté srovnání dosažených výsledků s cíli programu. Žádoucí je také posouzení všech efektů (zamýšlených i nezamýšlených) v jejich úplnosti, tj. zda negativní efekty programu nepřevážily ty pozitivní.<ref>NEKOLA, M. (2013). Východiska evaluace veřejných politik a programů. In F. OCHRANA a kol., H''odnocení efektivnosti veřejných výdajových programů'' (pp. 13–22). Praha: Wolters Kluwer.</ref>
Neregistrovaný uživatel