Významný krajinný prvek: Porovnání verzí

fix odkazu na rozcestník: mez
(+ zdroj)
(fix odkazu na rozcestník: mez)
| datum přístupu = 2014-11-16
| vydavatel = [[Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky]]
}}</ref> Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny [[les]]y, [[rašeliniště]], [[vodní tok]]y, [[rybník]]y, [[jezero|jezera]] a [[údolní niva|údolní nivy]].<ref name="zdroj"/> Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje [[pověřený obecní úřad]] (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména [[mokřad]]y, stepní trávníky, remízky, [[mez (zemědělství)|meze]]e, trvalé travní plochy, naleziště [[Minerál|nerostů]] a [[fosilie|zkamenělin]], umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy [[porost]]ů, sídelních útvarů včetně historických [[zahrada|zahrad]] a [[park]]ů.
 
Registrace VKP se provádí zápisem do seznamu,<ref name="zdroj"/> zápis obsahuje soupis [[katastrální území|katastrálních území]] a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků a nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení, popřípadě o výsledku zrušení a zákres v mapách přiměřeného měřítka. Podnět k registraci VKP může podat kdokoliv.<ref name="zdroj"/>