Významný krajinný prvek: Porovnání verzí

Přidáno 803 bajtů ,  před 6 lety
doplnění ochrany
m (přidána Kategorie:Významné krajinné prvky za použití HotCat)
(doplnění ochrany)
{{Chráněná území}}
'''Významný krajinný prvek''' ('''VKP''') je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny [[les]]y, [[rašeliniště]], [[vodní tok]]y, [[rybník]]y, [[jezero|jezera]] a [[údolní niva|údolní nivy]]. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje [[pověřený obecní úřad]] (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména [[mokřad]]y, stepní trávníky, remízky, [[mez]]e, trvalé travní plochy, naleziště [[Minerál|nerostů]] a [[fosilie|zkamenělin]], umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy [[porost]]ů, sídelních útvarů včetně historických [[zahrada|zahrad]] a [[park]]ů.
 
Registrace VKP se provádí zápisem do seznamu, zápis obsahuje soupis [[katastrální území|katastrálních území]] a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků a nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení, popřípadě o výsledku zrušení a zákres v mapách přiměřeného měřítka.
 
Ochranu VKP stanoví v [[Česko|ČRČeské republice]] primárně zákon č. 114/1992 Sb., [[Zákon o ochraně přírody a krajiny|o ochraně přírody a krajiny]], paragraf(zejména ustanovení § 4 odst. 2 a § 6). Jde o nástroj tzv. obecné [[ochrana přírody|ochrany přírody]]. Škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody (např. umisťování staveb, změna kultur či odvodňování pozemků, příp. jiné pozemkové úpravy, úpravy vodních toků a nádrží nebo těžba nerostů) je [[přestupek|přestupkem]], za který lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Jeho závažné poškození či dokonce zničení je [[trestný čin|trestným činem]] ''Poškození chráněných částí přírody'' (§ 301 [[trestní zákoník (Česko, 2009)|trestního zákoníku]]), za který hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 
[[Kategorie:Chráněná území]]