Determinátory v angličtině: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m (Wikipedia python library v.2; kosmetické úpravy)
m
Jako v mnoha jiných jazycích i v angličtině rozlišujeme [[slovní druhy]], mezi něž můžeme zařadit jeden, který však například v češtině neexistuje a tím jsou právě Determinátory (Determiners).
Determinátory jsou slova či fráze, které stojí před podstatným jménem nebo jmennou frází. Jejich funkcí je pak blíže určit funkci těchto jmen či frází v celkovém kontextu, tedy zda se jedná o informaci již dříve zmíněnou, tedy blíže určenou, o které soudíme, že ji posluchač či čtenář zná, nebo zda se jedná o informaci zcela novou, a tudíž obecnou a nespecifikovanou, o které si nejsme jisti, že ji posluchač dobře zná, a že z přechozíhopředchozího kontextu ví, o čem hovořící mluví.
 
Determinátory se dělí na několik skupin. Můžeme říci, že hlavními dvěma, potažmo třemi, skupinami jsou determinátory '''určité''', '''neurčité''' či '''obecné''' a tzv. '''nulový''' člen. Existují i další skupiny determinátorů, o kterých je v tomto článku také zmínka, avšak zabývat se podrobně všemi determinátory by zabralo mnoho času a takovýto výzkum by byl vhodný spíše pro akademické účely. Smyslem tohoto článku, je seznámit čtenáře se základním dělením determinátorů, které jsou nejčastěji užívány.