Fyzická osoba: Porovnání verzí

Přidáno 1 883 bajtů ,  před 7 lety
m
(Verze 11721922 uživatele HypoBOT (diskuse) zrušena - zpět)
 
== Související články ==
* [[Právnická osoba]] : <strong>PO je organizovaný útvar, jehož účelové určení je ve službě společným zájmům určité skupiny a jehož juristická individualita se odlišuje od individuality lidí činných v této entitě.</strong>
* [[Právnická osoba]]
* <strong>Pojmové znaky právnických osob</strong>
** <strong>právní subjektivita - </strong>PO je způsobilá mít práva a povinnosti, přičemž tato způsobilost je omezena její právní povahou
 
** <strong>delitkní způsobilost - </strong>PO může být odpovědnostním subjektem z deliktů, kterých se dopustí její orgány nebo zástupci
 
** <strong>vnitřní organizace - </strong>existence PO předpokládá její vnitřní uspořádání, tzn. určení jejích orgánů a vymezení jejich působnosti
 
** <strong>majetková autonomie - </strong>způsobilost PO mít práva a povinnosti a její deliktní způsobilost předpokládají u každé PO její jmění oddělené od jmění jiných osob
 
<strong>Občanský zákoník : PO</strong>
 
1)   <strong><em>sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace)</em></strong> – jsou to <em>všechny PO s osobním substrátem bez ohledu na to, zda jde o korporace soukromoprávní či veřejnoprávní</em>. Zejm. občanská sdružení a politické strany, obchodní společnosti a družstva. Může to být i stát (§ 21).
 
2)   <strong><em>účelová sdružení majetku (nadace)</em></strong> – jsou to <em>veškeré PO, jejichž základem je věcná složka</em>. Patří k nim nadace a nadační fondy.
 
3)    <strong><em>jednotky územní samosprávy</em></strong>
 
4)    <strong><em>jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon</em></strong> – <em>PO může vzniknout na základě a v mezích zákona</em>. Jde např. státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, ČNB, ČT, ČRo, ČTK, VZP.
 
[[Kategorie:Občanské právo]]