František Šmahel: Porovnání verzí

Přidáno 121 bajtů ,  před 6 lety
m
WPCleaner v1.34b - Opraveno pomocí WP:WCW (Opravy pravopisu a typografie)
m (WPCleaner v1.34b - Opraveno pomocí WP:WCW (Opravy pravopisu a typografie))
== Život ==
Po maturitě na Reálném gymnáziu v [[Chrudim]]i roku [[1953]] pracoval František Šmahel
jako horník na dole Jan Šverma v Ostravě. V letech 1954-19591954–1959 vystudoval [[Filozofická fakulta Univerzity Karlovy|Filozofickou fakultu UK]] a do roku 1963 byl ředitelem Městského muzea v [[Litvínov]]ě. Roku [[1963]] získal doktorát a roku [[1965]] titul CSc na FF UK a v letech 1964-19741964–1974 pracoval v Historickém ústavu ČSAV. V letech 1975-19791975–1979 pracoval jako řidič tramvaje v Praze, v letech 1980-19891980–1989 jako historik v Museu husitského revolučního hnutí v [[Tábor|Táboře]]. Roku [[1990]] získal titul DrSc a v letech 1990-19981990–1998 byl ředitelem Historického ústavu ČSAV (AV ČR). V roce 1991 se [[Habilitace|habilitoval]] pro obor starších českých dějin a v letech 1993-19981993–1998 byl vedoucím semináře českých středověkých dějin na FF UK a roku [[1995]] byl jmenován profesorem. V letech 1998-20041998–2004 působil jako ředitel Centra medievistických studií, od roku 2004 jako zástupce ředitele.
 
== Členství v domácích vědeckých orgánech (ve výběru) ==
* 1990-20001990–2000 vedoucí redaktor Českého časopisu historického;
* 1991-19921991–1992 člen Koordinační rady vlády ČR pro vědu a výzkum / místopředseda Grantové agentury AV ČR;
* 1993-19941993–1994 místopředseda vědecké rady AV ČR, dále její člen, od 2001 předseda;
* 1993-19991993–1999 člen Komise pro vědecké hodnosti;
* od 1995 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy;
* 1998-20061998–2006 člen [[Akreditační komise]] vlády ČR.
 
== Významná uznání a pocty ==
* 1994 badatelská cena nadace Historisches Kolleg München a členství v [[Collegium Carolinum]], Mnichov;
* 1995 výroční cena Akademie věd ČR za knihu Husitská revoluce I-IV;
* od 1995 člen Učené společnosti ČR, v letech 1998-20041998–2004 její místopředseda a předseda;
* 1996 Hans-Sigfrid-Preis Univerzity v Bernu; zvolen čestným členem American Historical Association;
* 1997 dopisující člen Royal Historical Society a British Academy;
=== A. Samostatné knižní publikace ===
* ''1. Humanismus v době poděbradské, Praha, Nakladatelství ČSAV 1963 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 73-6). ''
* ''2. Jiří z Poděbrad 1464-19641464–1964, Poděbrady, Výstavnictví 1964 (též ang., fr., něm. a ruská mutace). ''
* ''3. Světové kulturní výročí - Mistr Jan Hus (katalog výstavy), Praha 1965. ''
* ''4. Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála, Praha, Melantrich 1966. ''
* ''5. Pražské univerzitní studentstvo v předrevolučním období 1399-14191399–1419, Praha, Nakladatelství ČSAV 1967 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 77-3). ''
* ''6. Podjebrad Gyorgy, Budapest, Akadémiai Kiadó 1967. ''
* ''7. Jan Žižka z Trocnova, Praha, Melantrich 1969. ''
* ''8. Hranice pravdy, Praha, Naše vojsko 1969. ''
* ''9. Idea národa v husitských Čechách, České Budějovice, Růže 1972, 2. doplněné vyd. Praha, Argo 2000. ''
* ''10. Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348-15001348–1500, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk, Ossolineum 1980 (Mediaevalia Philosophica Polonorum 25). ''
* ''11. La révolution hussite, une anomalie historique, Paris, PUF 1985. ''
* ''12. Mistr Jan Hus, Praha, Svoboda 1985 (též něm. verze). ''
* ''14. (s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I-1, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1989. ''
* ''15. (s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I-2, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1990. ''
* ''16. Husitská revoluce I-IV, Praha, Historický ústav 1993, 2. vyd. Praha, Karolinum 1995-19961995–1996. ''
* ''17. Zur politischen Präsentation und Allegorie im 14. und 15. Jahrhundert, München, Oldenbourg 1994.''
* ''18. Historia magistra: poučení z historie. 4. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera, Olomouc 1998.''
* ''20. Die Hussitische Revolution I-III. Aus dem Tschechischen übersetzt von Thomas Krzenck. Redaktion: Alexander Patschovsky, Hannover, Hansche Buchhandlung 2002 (MGH Schriften 43,1-3). ''
* ''21. Mezi středověkem a renesancí, Praha, Argo 2002. ''
* ''22. Cesta Karla IV. do Francie 1377-13781377–1378, Praha, Argo 2006. ''
* ''23. Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies, (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 28), Leiden-Boston, Brill 2007. ''
 
=== B. Spoluúčast na kolektivních dílech ===
* ''1. Josef Polišenský a kol., Otázky studia obecných dějin I., Prameny k obecným dějinám v českých archivech a knihovnách, AUC-Historica 1957 (část o knihovnách). ''
* ''2. Příruční slovník naučný I-IV, Praha, Academia 1961-19671961–1967 (109 hesel). ''
* ''3. Renesance a humanismus (spoluautoři R. Chadraba, J. Otáhalová a J. Polišenský), Praha 1964, překlad do španělštiny: El Renacimiento, La Habana 1966 (Encyclopedia popular 33). ''
* ''4. Stručné dějiny University Karlovy, Praha 1964, s. 44-105; též ruská verze, Praha 1965. ''
* ''5. Atlas československých dějin, Praha, Academia 1965 (mapy 7f a 8j). ''
* ''6. Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance, I-XV, Genève 1965-19841965–1984 (spoluúčast za ČSSR). ''
* ''7. Tchécoslovaquie ancienne-moderne, Praha 1967 (katalog světové výstavy v Montrealu, též ang. verze). ''
* ''8. Wissenswertes über die Tschechoslowakei, Praha, Orbis 1967, s. 16-25. ''
* ''15. Přehled dějin Československa I-l, Praha, Academia 1980, s. 419-520, 531-560. ''
* ''16. Handbuch der europäischen Geschichte II. Hrsg. von F. Seibt, Stuttgart 1987, s. 507-532. ''
* ''17. Lexikon des Mittelalters VI-IX, München-Zürich, Artemis & Winkler Vertlag 1993-19981993–1998, (14 hesel) ''
* ''18. České a československé dějiny I, Praha, Fortuna 1991,s. 41-56; II, Praha, Fortuna 1991, s. 111-119. ''
* ''19. Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48 - 1622, Praha, Karolinum 1995, s. 101-133; angl. překlad History of Charles University I (1348-18021348–1802), Praha 2001, s. 93-122. ''
* ''20. Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge 1. A à K, Paris 1997, s. 757,. 2. L à Z, Paris 1997, s. 1480-14811480–1481. ''
* ''21. Enea Silvio, Historia bohemica - Historie česká. Příprava a překlad D. Martínková, A. Hadravová a J. Matl, Praha 1998 (Fontes rerum Regni Bohemiae I), Enea Silvio Piccolomini a jeho Historie česká, s. XIII-LII. Anglická verze: Enea Silvio Piccolomini and his Historia Bohemica, ib., s. LIII-XCVII. ''
* ''22. Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelater. Hrsg. von F. Š. unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner, München 1998 (Schriften des Historischen Kollegs, Koloquien 39) 304 s. Zde: Zur Einführung: Häresie und vorzeitige Reformation - causa ad disputandum, s. VII-XIV. ''
* ''24. Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.- 16. Jahrhundert. Hrsgb. von F. Š. Praha 1999 (Colloquia mediaevalia Pragenisa 1), s. 7-8. ''
* ''25. Historický atlas měst České republiky, svazek č. 7 – Tábor, Praha 1999, část Husitský Tábor v úvodu, dále podklady map. č. 23-26. ''
* ''26. Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-14571405–1457. Vydal František Hoffmann (Archiv český XXXVIII), Praha 2000, Úvod s. VII-VIII. ''
* ''27. Člověk českého středověku. Edd. Martin Nodl a F. Š. Praha, Argo 2002, s. 9-24. ''
* ''28. List císaře Zikmunda Lounským o králi Václavovi, zastánci husitů, aby nebyli shovívaví k Čechům, Louny 2002 (Markvartova rozdávací edice 2), text na obálce. ''
* ''29. Tschechische Mittelalterforschung 1990-20021990–2002. Hrsg. von F. Š., Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha, Filosofia 2003. ''
* ''30. Učenci očima kolegů a žáků. Uspořádal F. Š., Praha, Academia, 2004, s. 5-6. ''
* ''31. Učená společnost České Republiky 1994-20041994–2004. Uspořádal F. Š. ve spolupráci s J. Jedinákovou, I. Střálkovou a E. Žižkovou, Praha 2004, s. 5. ''
 
=== C. Pojednání, studie a úvahy ===
* ''6. Knihovní katalogy koleje Národa českého a koleje Rečkovy, AUC-HUCP 2-1, 1961, s. 59-85. ''
* ''7. Karlova universita a husitské revoluční hnutí, AUC-HUCP 4-1, 1963, s. 107-115. ''
* ''8. Studie k dějinám University Karlovy v letech 1433-16221433–1622, AUC-HUCP 4-2, 1963, s. 3-59 (spolu s M. Trucem). ''
* ''9. Ceny rukopisných knih v Čechách do roku 1500, SH 14, 1966, s. 5-48. ''
* ''10. Problèmes rattachés aux recherches sur le projet pacifique du roi Georges, in: Cultus Pacis, Praha 1966, s. 155-165. ''
* ''12. Bref aperçu sur les recherches tchécoslovaque sur l'Humanisme et la Renaissance, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 28, 1966, s. 711-731. ''
* ''13. Husitství-humanismus-renesance, in: Humanistická konference1966, Praha 1967, s. 43-66. ''
* ''14. Le mouvement des étudiants à Prague dans les années 1408-14121408–1412. Historica 14, 1967, s. 33-75. ''
* ''15. Universalia realia sunt heresis seminaria, ČSČH 16, 1968, s. 797-817. ''
* ''16. Vzdálená minulost husitství, in: Naše živá a mrtvá minulost, Praha 1968, s. 44-71. ''
* ''40. Idea internacionální spolupráce v husitství, HT 4, 1981, s. 31-40. ''
* ''41. Jan Hus a viklefské pojetí universálií, AUC-HUCP 21-2, 1981,s. 49-68. ''
* ''42. Táborské vesnice na Podblanicku v letech 1420-15471420–1547, SVPP 22,1981, s. 171-201. ''
* ''43. Táborští vladaři, FHB 4, 1982, s. 83-125. ''
* ''44. Základy města: Tábor 1432-14521432–1452, HT 5, 1982, s. 7-134. ''
* ''45. Univerzitní kvestie a polemiky mistra Jeronýma Pražského, AUC-HUCP 22-2, 1982, s. 7-41. ''
* ''46. Odezva husitských Čech v evropském malířství 15. století, Umění 30, 1982, s. 308-342. ''
* ''48. Husitští "doktoři" jehly a verpánku, in: Směřování, Praha 1983, s. 89-96. ''
* ''49. Pražský spor o "universalia realia": nové prameny - nové otázky, StudComHist 13, 1983, . 26, s. 139- 149. ''
* ''50. Contra Bohemos. Česká otázka v evropské politice 1420-14311420–1431, in: Soudce smluvený v Chebu, Cheb-Praha 1983, s. 187-201. ''
* ''51. Husitské město "Slunce", MZK 19, 1983, s. 137-152. ''
* ''52. Hussitische Allusion in der europaischen Malerei des 16. Jahrhunderts, in: Von der Macht der Bilder, Leipzig 1983, s. 343-349 (spolu s J. Vackovou). ''
* ''54. Antytezy czeskiej kultury poźnego średniowiecza, KH 90, 1983, s. 709-727. ''
* ''55. Výsledky a výhledy výzkumu národnostní skladby českých měst od konce 13. do počátku 15. století, in: Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918, Martin 1984, s. 239-254. ''
* ''56. Táborská obec a městská samospráva v letech 1420-14521420–1452, HT 6-7, 1983-19841983–1984, s. 145-180. ''
* ''57. Od středověku k novověku: Modi legendi et videndi, Umění 32, 1984, s. 318-330. ''
* ''58. Slavnostní chvíle pozdního středověku, Umění a řemesla, 1984-4, s. 11-17. ''
* ''59. Krise und Revolution: Die Sozialfrage im vorhussitschen Böhmen, in: Europa 1400, Stuttgart 1984, s. 65-81. ''
* ''60. Pražská města mezi dvěma převraty 1427-14831427–1483, DPr 4, 1984, s. 152-168. ''
* ''61. The Kuttenberg Decree and the Withdrawal of the German Students from Prague 1409: A Discussion. History of Universities 4, 1984, s. 153-166. ''
* ''62. Antitéze české kultury pozdního středověku, Ústecký sborník historický 1985, s. 9-29. ''
* ''65. Farní majetek v předhusitských Čechách. Případ Táborska, Roczniki Humanistyczne 34, 1986, s. 465-470. ''
* ''66. Pražské povstání 1483, PrSH 20, 1986, s. 35-102. ''
* ''67. Organizace a skladba táborské strany v letech 1420-14341420–1434, HT 9, 1986-19871986–1987, s. 7-90. ''
* ''68. Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. do konce 15. století, HT 9, 1986-19871986–1987, s. 277-322. ''
* ''69. "Spectaculum fidei". Českomoravské mise Jana Kapistrana, Z Kralické tvrze 14, 1987, s. 15-19. ''
* ''70. Bellum et pax im hussitischen Böhmen, in: Friedensgedanke und Friedensbewegung am Beginn der Neuzeit, Leipzig 1987, s. 49-59. ''
* ''71. Die böhmischen Länder im Hoch- und Spätmittelalter ca. 1050-14521050–1452, in: Handbuch der europäischen Geschichte 2, Stuttgart 1987, s. 507-532. ''
* ''72. Die hussitische Komune von Tábor 1420-14221420–1422, in: Jan Hus und die Hussiten in europäischen Aspekten, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Nr. 36, Trier 1987, s. 7-28. ''
* ''73. Dva formulářové kusy z husitského Tábora, TA 1, 1987, s. 57-60. ''
* ''74. Poggio und Hieronymus von Prag. Zur Frage des hussitischen Humanismus, in: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Köln-Wien 1988, s. 75-91. ''
* ''86. Die nationale Frage im hussitischen Böhmen, in: Deutsche in den böhmischen Ländern. Hg. von Hans Rothe, Köln-Weimar-Wien 1992, s. 67-82. ''
* ''87. Das böhmische Ständewesen im hussitischen Zeitalter, in: Die Anfänge der Stände in Preussen und seinen Nachbarländern. Hg. von Hartmut Boockmann (Schriften des Historischen Kollegs -Kolloquien 16), München 1992, s. 219-246. ''
* ''88. The Hussite Critique of the Clergy´'s Civil Dominion, in: Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe. Ed. by P. A. Dykema and H. A. Oberman, New York-Köln 1993, s. 83-90. ''
* ''89. Smuteční ceremonie a rituály při pohřbu císaře Karla IV., ČČH 91, 1993,s. 401-416. ''
* ''90. Ideál spravedlivého řádu a sociální harmonie v díle mistra Jana Husa, in: Traditio et Cultus, Praha 1993,s.63-72. ''
* ''92. Crisis y revolución: la cuestion social en la Bohemia prehussita, in: Europa 1400. La crisis de la baja Edad Media. Ed. by F. Seibt and W. Eberhard (Barcelona, 1993), s. 63-84. ''
* ''93. Scholae, collegia et bursae Universitatis Pragensis (Ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitäten), in: Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe - XVIe s.). Ed. par O. Weijers, Louvain 1994, s. 115-130. ''
* ''94. Vom apokalyptischen Drachen zum Stadtgründer:Sigismund und Tábor, in: Sigis-mund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-14371387–1437. Hg. von J. Macek, E. Marosi, F. Seibt, Warendorf 1994, s. 144-145. ''
* ''95. Blasfemia rytuału? Trzy pogrzeby króla Waclawa IV., in: Rytuały i ceremoniały władzy królewskiej w średniowieczu, Warszawa 1994, s. 93-104. ''
* ''96. Die zweideutige IdeeIdeje Tabors im hussitischen Böhmen, Husitský Tábor 11 (1994) 21-28. ''
* ''97. Literacy and Heresy in Hussite Bohemia, in: Heresy and Literacy, 1000-15301000–1530. Ed. by Peter Biller and Anne Hudson (Cambridge University Press, 1994) pp. 237-254. ''
* ''98. Les appareils de la dictature dans la révolution hussite, Historica N. S. 1/XXXI, 1994, s. 59-74. ''
* ''99. Počátky humanismu v Čechách (Črta k historické fresce), Historická Olomouc 9, 1994, s. 7-30. ''
* ''103. Středověké slavnosti, svátky a radostné chvíle, in: DPr 12, 1995, s. 33-44. ''
* ''104. Psané a mluvené slovo v službách rané české reformace, in: Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách, Bratislava 1995, s. 128-144. ''
* ''105. Pocta Františku Hoffmanovi - Laudatio Jiřího Kejře, StR 30, 1993-19941993–1994, s. 135-140. ''
* ''106.. Le clergé rural de Bohęme à l'époque du mouvement hussite, in: Le clergé rural dans l'Europe mediévale et moderne. Ed. par P. Bonnassie, Toulouse 1995, s. 101-114. ''
* ''107. Die Prager Universität und der Hussitismus, in: Die Universität in Alteuropa. Hg. von Alexander Patschovsky, Konstanz 1995, s. 111-128. ''
* ''115. Otázky naruby a meze "zdravého rozumu" (Pohled do historikovy dílny), in: K poctě Jaroslava Marka. Uspořádali Lubomír Slezák a Radomír Vlček, Praha 1996, s. 257-267. ''
* ''116. Dokument doby. Úvaha o stavu a prespektivních potřebách systematické dokumentace v rámci Historického ústavu ČSAV (přetisk cyklostilovaného textu z roku 1968), Bulletin Historického ústavu AV ČR VII-2/4, 1996, s. 15-23. ''
* ''117. Curriculum vitae Magistri Petri Payne, in: In memoriam Josefa Macka (1922-19911922–1991). Uspořádali Miloslav Polívka a František Šmahel, Praha 1996 (vyšlo 1997), s. 141-160. ''
* ''118. Násilí slovem a otázka moci, in: Occursus - setkání - Begegnung. Sborník k poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena, Praha 1996 (vyšlo 1997), s. 216-220. ''
* ''119. Chvála pomocných věd historických, AUC - Philosophica et historica 1. Z pomocných věd historických XIII, Praha 1996, s. 27-39 (vyšlo 1998). ''
* ''120. Tabor als Modell einer Gesellschaftsordnung. in: Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-14181414–1418) und Basel (1431-14491431–1449). Hg. von [[Ivan Hlaváček]] und [[Alexander Patschovsky]], Konstanz 1996, s. 191-201. ''
* ''121. Die königlichen Feste im Mittelalterlichen Böhmen, Bohemia 37, 1996, s. 271-290.
* ''122. Magisme et superstitions dans la Bohême hussite, in: Homo Religiosus autour de [[Jean Delumeau]], Paris 1997, s. 255-263. ''
* ''123. [Matthias Corvinus] Der böhmische König (1469-14901469–1490), in: Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne. Hg. von Heinz Duchhardt, Mainz 1997, s. 29-49. ''
* ''124. Peter von Cheltschitz und seine Kritik der geistlichen und weltlichen Gewalten, Historica. Series Nova 2/XXXII, Praha 1995, s. 61-73. ''
* ''125. Velké dějiny malých národů, in: České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka, Praha 1997, s. 47-62.
* ''128. [[Jacques Le Goff]] a svět středověkých imaginací, in: Jacques Le Goff, Středověká imaginace, Praha 1998, s. 319-327. ''
* ''129. Lingua et sanguis: pokrevní společenství" jazykového národa" ve středověkých Čechách, ČMM 117, 1998, s.407-416. ''
* ''130. Pax externa et interna: Vom Heiligen Krieg zur Erzwungenen Toleranz im hussitischen Böhmen (1419-14851419–1485), in: Toleranz im Mittelater. Hrsg. von [[Alexander Patschovsky]] und [[Harald Zimmermann]], Sigmaringen 1998 (Vorträge und Forschungen, Bd. 45), s. 221-273.
* ''131. The Hussite movement: an anomaly of European history?, in:: Bohemia in: History. Ed. by Mikuláš Teich, Cambridge University Press 1998, s. 79-97. ''
* ''132. (spolu s Jaroslavem Markem) , La scuolla delle „Annales“ nella storiografie ceca, Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. I/1998, s. 87-103. ''
* ''133. Miscelannea bohemica ve vatikánském kodexu Ottobonianus 2087, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1988, s. 465-478. ''
* ''134. Die Anfänge der Prager Universität. Kritische Reflexionen zum Jubiläum eines "nationalen Monuments", Historica 3-4 (1996-19971996–1997), Prague 1998, s. 7-50. ''
* ''135. Il movimento ussita, in: Vita religiosa e identitŕ politiche: universalitŕ e particolarismi nell´Europa del tardo medioevo. A cura di Sergio Gensini, Pisa 1998, s. 527-548. ''
* ''136. Zrození historika, in: Památník na oslavu dvoustých narozenin Františka Palackého, Hodslavice 1988, s. 33-41. ''
* ''142. Husyckie pojęcie wzajemności słowianskiej i czesko-polskiej, in: Polskie echa husytyzmu, Warszawa 1999, s. 9-19. ''
* ''143. Causa non grata: Premature Reformation in Hussite Bohemia, in: Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages, Lublin 1999, s. 224-231. ''
* ''144. Crypto- et semi-vaudois dans la Bohême hussite, Revue de l´'histoire des religions, Tome 217, 2000, s. 101-120. ''
* ''145. Husitský věk v pojetí Roberta Kalivody, in: Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, Olomouc 2000 (Aluze, příloha 1) s. 23-35. ''
* ''146. Enea Silvio Piccolomini a česká otázka, in: Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, Praha 2000, s. 9-19; Enea Silvio Piccolomini and the Bohemian Question, in: Siena in Prague. History, Art, Society, Praha 2000, s. 9-19; Enea Silvio Piccolomini e la questione boema, in: Siena in Praga. Storia, arte, società, s. 9-19. ''
* ''147. Luher, Hus et les hussites, in: Questions de civilisation. Luher et la réforme. Ouvrage collectif coordonnné par Jean-Paul Cahn et Gérard Schneilin, Paris 2000, s. 29-36. ''
* ''148. Příspěvek k soupisu literární pozůstalosti M. Jeronýma Pražského: trinitární diagramy, Studie o rukopisech 33, 1999-20001999–2000, s. 29-45. ''
* ''149. Neznámý dopis mistra Jeronýma Pražského, in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2). Ed. Jiří K. Kroupa, Praha 2000, s. 385-390. ''
* ''150. Zwei Vorlesungsverzeichnisse zum Magisterium an der Prager Artistenfakultät aus deren Blütezeit 1388-13901388–1390, Jahrbuch für Universitätsgeschichte 4, 2001, s. 195-207. ''
* ''151. Der böhmische Herr Krušina im schlesischen Goldberg? Eine rätselhafte Episode des hussitischen Zeitalters, in: Ludzie, kościół, wierzenia, Warszawa 2001, s. 391-398. ''
* ''152. Mistr Jeroným Pražský na soudu dějin, in: Jan Hus na přelomu tisíciletí, Tábor 2001 (HT, Supplementum 1), s. 313-324. ''
* ''153. Nástin proměn stavovské skladby Českého království od konce 14. do počátku 16. století, in: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-16191500–1619), Praha 2001, s. 71-80. ''
* ''154. (spolu s Josefem Žemličkou) Medieval Studies, in: Czech Historiography in the 1990s (Historica N. S. 7-8, 2000-20012000–2001), s. 13-55. ''
* ''155. Záhada nejstarší pečeti pražské univerzity, AUC-HUCP 41/1-2, 2001, pag. 11-31 (vyšlo 2003). ''
* ''156. Die Nationes im Mittelalter, in: Die Präsenz des Nationalen im (ost)mitteleuropäischen Geschichtsdiskurs. Hg. von Robert Maier, Hannover 2002 (Studien zur internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts, Band 109), s. 35-43. ''
* ''161. „Lidé na okraji“ pozdněstředověké společnosti, in: Člověk českého středověku, Praha 2002, s. 460-481. ''
* ''162. [[Jean-Claude Schmitt]] (* 1946), folklorní kultura a historická antropologie, in: Jean Claude Schmitt, Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha 2002, s. 257-264. ''
* ''163. Die Prager Judengemeinde im hussitischen Zeitalter (1389-14851389–1485), in: Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräumlich vergleichender Betrachtung (5.-18. Jahrhundert). Hg. von Christoph Cluse, Alfred Haverkamp, Israel J. Yuval, Hannover 2003, s. 341-363. ''
* ''164. Das „Scutum fidei christianae magistri Hieronymi Pragensis“ in der Entwicklung der mittelalterlichen trinitarischen Diagramme, in: Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter. Hg. von Alexander Patschovsky, Ostfildern 2003, s. 185-210 + 263-275 (obr FS 1-28). ''
* ''165. Letmé ohlédnutí za posledním stoletím české medievistiky, in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 286-291. ''
* ''166. Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377-13781377–1378 I. Prolegomena: nové poznatky a otázky, ČČH 101, 2003, s. 781-817. ''
* ''167. (spolu s Josefem Žemličkou) Die tschechische Mediävistik 1990-20021990–2002, in: Tschechische Mittelalterforschung 1990-20021990–2002, Praha 2003, s. 11-66. ''
* ''168. Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377/1378. V. Darované knihy a drobné záhady kolem nich, in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasemdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 473-479. ''
* ''169. Die Verschriftlichung der Quodlibet-Disputationen an der Prager Artistenfakultät bis 1420, in: Schriften im Umkreis mitteleuropäischer Universitäten um 1400. Hg. von F. P. Knapp, Jürgen Miethke, Manuela Niesner, Leiden 2004, s. 63-91. ''
* ''170. Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377-13781377–1378. IV. Slavnostní bankety v Palais de la Cité, AR 56, 2004, s. 92-138. ''
* ''171. Semper reformanda? Idea učené společnosti, in: Učená společnost České Republiky 1994-20041994–2004, Praha 2004, s. 32-40. ''
* ''172. Historik Josef Pekař (1870-19371870–1937), in: Učenci očima kolegů a žáků, Praha 2004, s. 188-197. ''
* ''173. The Acta of the Constance Trial of Master Jerome of Prague, in: Text and Controversy from Wyclif to Bale. Essays in Honour of Anne Hudson. Ed. by Helen Barr and Ann M. Hutchison, Turnhout 2005 (Medieval Church Studies 4), s. 323-334. ''
* ''174. Výdaje francouzské komory na zaopatření českého prince Karla v roce 1327, in: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana, Praha 2005, s. 65-76. ''
=== Poznámka ===
 
Úplnou Bibliografii prací Františka Šmahela z let 1956-19941956–1994 viz in : ''Husitství – reformace – renesance'' III, Praha 1994, s. 1059-11291059–1129. Dále srov. Bibliografii prací Františka Šmahela od roku 1995 a dodatky, in: , in ''Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi'', Praha 2004,s. 11-33 a Výběrovou bibliografii Františka Šmahela za léta 1956-20041956–2004, in ''Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám'', Praha 2004, s. 309-314.
 
{{DEFAULTSORT:Šmahel, František}}
2 767

editací