Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
→‎Nové: +katastrální, část; rozšíření
m (→‎Gramatika: oprava)
m (→‎Nové: +katastrální, část; rozšíření)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="Část" find="\bŠ[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="Část$1"/>
<Typo word="část" find="\bš[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="část$1"/>
<Typo word="Katastrální" find="\b([Kk])atas[tr][aá]ln[ií](m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1atastrální$2"/>
<Typo word="(Ne)(Za)Blýsk(at/nout)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Zz]a)?[Bb])l[iíy]sk(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n((ut)?([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?)))|(ou)?t|u[lt][aioy]?)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1lýsk$2"/>
<Typo word="Latinská Amerika" find="\b[Ll]atinsk([áé]|ou) ??[Aa](?<!Latinsk\w\w? A)meri(ce|k[ay]|kou)\b" replace="Latinsk$1 Ameri$2"/>
<Typo word="oxid" find="\boxyd([uy]?|e(ch|m)|ům?)\b" replace="oxid$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Vy)Tipova(nější/t)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Vv]y)?[Tt])yp(ov(áv)??((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ip$2"/>
<Typo word="kteří (se) s(ch...)ázejíejí" find="(,| a)(?:&nbsp;| )+?kteří( se)? s(chne)?ází((?:od|na|po|při|s|vy)?cház|sáz)í\b" replace="$1 kteří$2 s$3ázejí3$4í"/>
<Typo word="Psychi(atr/(atri)cký/ka)" find="\b([Pp])s(?:ich[iy]|ychy)(atr([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|atři|ce|(atri)?(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)|k([auy]|á(ch|m)|ami|ou))\b" replace="$1sychi$2"/>
<Typo word="Sbírat" find="\b(?:Zb[íý]|Sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="Sbír$1"/>
<Typo word="(Ne)(Do)Implemento(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o)?[Ii])mplemet(ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1mplement$2"/>
<Typo word="Struktur(a/ní)" find="\b([Ss])truk(?:t[úů]|[uúů])(r([auy]|ách|ám|ami)|rn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))|ře)\b" replace="$1truktu$2"/>
<Typo word="Nejčastěji" find="\b([Nn])[eě]j?[cč]ast[aá]st[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b" replace="$1ejčastěji"/>
<Typo word="Pouze" find="\b([Pp])oze\b" replace="$1ouze"/>
<Typo word="Trenér(ský)" find="\b([Tt])r(?:én[eé]|ene)(r([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští|ů[mv]?)|ři)\b" replace="$1rené$2"/>