Nápověda:Mezijazykové odkazy: Porovnání verzí

speciální JP nikdy iw nepoužíval, typos, hlášení přes kouzelná slůvka, update vzhledem ke změně tamějšího rozhraní, různé další úpravy
m (→‎Vytvoření či doplnění mezijazykových odkazů: typos, taky se nepíše WikiPedie, WikiCitáty, WikiZdroje...)
(speciální JP nikdy iw nepoužíval, typos, hlášení přes kouzelná slůvka, update vzhledem ke změně tamějšího rozhraní, různé další úpravy)
| alt2 = Starý systém: Mezijazykové odkazy mezi všemi jazyky
}}
Původně na sebe odpovídající stránky v různých jazykových verzích odkazovaly vzájemně přímo, každá na každou. V březnu 2013 byl částečně zaveden nový, centralizovaný systém provázání článků pomocí projektu [[Wikipedie:Wikidata|Wikidata]]. Každý článek na Wikipedii by měl mít svůj ekvivalent na Wikidatech. Například článku [[Aristotelés]] odpovídá na Wikidatech položka [[d:Q868|Q868]], která obsahuje odkazy na verze článku o témž tématu v různých jazycích. Odkazy na články uvedené u jedné položky se pak automaticky zobrazují jako mezijazykové odkazy ve všech odkazovaných článcích. Není již tedy potřeba soupis odkazů na jiné jazykové verze stránky vkládat a aktualizovat v každé jazykové verzi zvlášť. Nyní již by již měly být na nový způsob mezijazykového propojení převedeny všechny nediskusní [[Nápověda:Jmenný prostor|jmenné prostory]] krom uživatelského (Wikipedista) a speciálního (Speciální).
 
Kromě toho je technicky možné na stránky v jinojazyčných verzích Wikipedie či v některých dalších projektech nadace Wikimedia odkazovat i pomocí zobrazitelného odkazu v textu; a to buď zjednodušeným odkazem, nebo pomocí plné URL adresy. Používání takových mezijazykových odkazů v článcích Wikipedie obecně není preferováno ani doporučováno, často se však používají například v projektových diskusích.
 
=== Editace položky na Wikidatech, přidání odkazů ===
Názvy článků, které jsou propojeny mezijazykovými odkazy, se na stránce tématu v projektu WikiDataWikidata nacházejí pod nadpisem „Seznam stránek svázaných s touto položkou“„{{int:Wikibase-sitelinks-wikipedia}}“. Zde nazvolíte konci[upravit] seznamua zvolítepoté dole [přidat], zadáte jazyk a přesné jméno článku na dané jazykové verzi Wikipedie a nakonec své změny uložíte. Můžete také nevhodně přiřazené názvy článků v seznamu upravit nebo odstranit pomocí [editovatupravit], vedleresp. příslušného[odstranit] názvuu článkupříslušného odkazu.
 
Na Wikidatech je také dobré doplnit český ''štítek položky'' – název článku (bez rozlišovače v závorce) s malým počátečním písmenem (pokud nejde o vlastní jméno). Upřesňující ''popis'' se hodí především tam, kde je po odstranění rozlišovače termín nejasný. Např. pro článek [[Kodifikace_Kodifikace (právo)]] je správný název položky <code>kodifikace</code> a popis třeba <code>proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu</code> (s malým počátečním písmenem a bez tečky). Mezi aliasy uveďte alternativní jména, pod kterými by uživatel mohl položku hledat, např. pro <code>filozofie</code> by jeden z aliasů měl být <code>filosofie</code>.
 
Štítek i popis se normálně zobrazuje a dá se editovat jen v nastaveném jazyce. Řešením je zaškrtnout v Nastavení/Udělátka/ (Preferences/Gadgets/) ''kolabelListerlabelLister:''
 
''Změny na Wikidatech se v článcích projevují se zpožděním, většinou v řádu minut ([http://www.wikidata.org/wiki/Special:DispatchStats aktuální situace]).''
 
=== Konflikty mezi odkazy ===
[[Soubor:Wikidata-exising-item-error-czech.png|náhled|upright=2|Příklad. Článek [[Zámek]] je rozcestník propojený s jinou položkou. Sem patří článek [[Zámek (stavba)]].]]
S konkrétním článkem může být na Wikidatech propojena vždy jen jedna položka na WikiDatech a do jedné položky na WikiDatechWikidatech nemůže být vložen odkaz na více článků na jedné jazykové verziverze. Pokud se pokusíte vložit článek, který je propojen s jinou položkou, systém odmítne změnu uložit. Proto pokud je např. český článek přiřazený k nevhodné položce, nejdříve ho tam smažeme nebo změníme (pomocí [editovat] vedle názvu článku) a pak teprve vložíme k lépe odpovídající položce.
 
Zejména u teoretických, abstraktnějších pojmů nebo u obsahově blízkých témat se stává, že jejich významy nejsou zcela totožné, ale mohou se více či méně lišit (například český pojem "drážní„drážní doprava"doprava“ zahrnuje též dopravu trolejbusy a visutými dráhami, zatímco v jiných jazycích se obvykle používá ekvivalent jen ve významu "kolejová„kolejová doprava"doprava“). Složitější vztah může být např. mezi pojmy [[Leváctví]] (nezahrnujícím praváctví) a [[:en:Handedness]] (které oproti českým termínům nezahrnuje lateralitu nohou či očí), ač fakticky oba články pojednávají převážně o témž tématu. V mnoha případech jednomu pojmu v jednom jazyce odpovídají dva různé pojmy v jiném jazyce, popřípadě článek v některé jazykové verzi společně pojednává více blízkých témat, která v jiné jazykové verzi mají samostatné články. V některých případech, je-li možné různá pojetí či významy pojmu odlišit, postačí rozdělit odkazy z jedné položky (stránky) WikiDatWikidat do dvou či více položek tak, by v každé položce zůstaly jen články, které si vymezením tématu přesně odpovídají (k tomu mohou přihlášení uživatelé použít [[d:Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets|udělátko]] ''Move''). Ve složitějších případech (nebo netroufáte-li si sami na řešení) lze problém nahlásit na stránce [[d:Wikidata:Interwiki conflicts|Wikidata:Interwiki conflicts]]. V hlášení uvedeme kódy položek (ve tvaru Q''číslo''), kterých se problém týká.
 
V případě, že existují dvě položky, které pojednávají o stejném tématu a nemají žádný společný odkaz na některý z jazyků, mohou je přihlášení uživatelé sloučit pomocí udělátka ''Merge''.
 
Starý formát mezijazykových odkazů umožňoval též jednosměrné propojení do šířeji vymezeného článku v jiném jazyce na oddíl (kapitolu, nadpis) věnovaný danému užšímu tématu pomocí kotvy (#). Pokud by například v jedné jazykové verzi byl článek [[Svatý Cyril]] a v jiné jazykové verzi jen širší článek, např. [[:en:Saints Cyril and Methodius]], bylo možno použít odkazu ve formátu <nowiki>[[:en:Saints Cyril and Methodius#Saint Cyril]]</nowiki>, aby uživatel nenabyl dojmu, že na anglické Wikipedii téma zpracováno není. Nový formát odkazů tuto formu odkazů nepodporuje. Podobně problematické je odkazovat prostřednictvím přesměrování (např. z českého článku [[Androfilie]] na anglické přesměrování [[:en:Androphilia]]) nebo propojovat [[Wikipedie:Článek|článek]] v jednom jazyce s [[Wikipedie:Rozcestník|rozcestníkem]] v jiném jazyce.
 
== Mezijazykové odkazy kategorií ==
Kategorie k určitému tématu se, podobně jako články, navzájem propojují pomocí položky na Wikidatech. Pro kategorie se však na Wikidatech zřizuje samostatná položka (stránka), odkazy na kategorie se tedy nepřidružují přímo k stránce daného tématu, z níž jsou odkazovány pouze články.
 
Dosud nebyly uzavřeny diskuse o principech začlenění kategorií do WikiDatWikidat – zda odkazy na kategorie určitého tématu nějak sdružit s odkazy na články k témuž tématu, jak zacházet s různými typy metakategorií a kategoriemi křížícími více témat atd., rovněž nebyl dořešen budoucí způsob zapojení projektu Wikimedia Commons (úložiště obrázků a dalších mediálních souborů) do WikiDatWikidat.
 
== Sledování změn ==
Při původním způsobu byly změny mezijazykových odkazů přímo formou změny zdrojového kódu daného článku ve všech jazycích zvlášť. Zobrazovaly se tedy jak v historii daného článku (stránky), tak v soupisech Posledních změn, Sledovaných stránek atd. jako změna příslušného článku. Mezijazykové odkazy v novém formátu se fakticky mění pouze ve WikiDatechWikidatech, zatímco zdrojový kód článků v jednotlivých jazykových verzích Wikipedie zůstává beze změny.
 
Na stránce historie článku se změny mezijazykových verzí již nezobrazují a nelze z ní zjistit, k jakým mezijazykovým odkazům či k jaké položce WikiDatWikidat byl článek přiřazen v minulosti.
 
Na stránkách Sledovaných stránek a Posledních změn se změny mezijazykových odkazů zobrazují, pouze pokud si na nich odkliknete volbu „ukázat Wikidata“, která je defaultně vypnutá, nebo pokud si v osobním nastavení zaškrtnete volbu „zobrazit změny Wikidat“ jak pod záložkou Poslední změny, tak pod záložkou Sledované stránky. Zobrazuje se sledování, zda někdo přidal či ubral odkaz v některém cizím jazyce, případně informace, že byla přidána nebo jinak změněna položka Wikidat odkazující na danou stránku; v případě odstranění odkazu na český článek z položky Wikidat se ve sledovaných stránkách i posledních změnách objeví záznam s textem: „Odkaz na tuto stránku byl odstraněn z Wikidat. Mezijazykové odkazy odstraněny“„{{int:Wikibase-comment-unlink}}“.
 
== Starý formát ==
[[eo:Esperanto]]
</pre>
S těmito odkazy zachází software zvláštně, neboť se ve vlastním výsledném textu nezobrazují. Mohou být kdekoliv ve zdrojovém textu článku, ale z historických a technických důvodů se umísťují na úplný konec stránky, obvykle po odkazech do [[Wikipedie:kategorieKategorie|kategorií]]. Toto umístění žádným způsobem nezmění vzhled odkazů zobrazované strany.
 
(Neměli byste vkládat odkaz na jazyk, v němž píšete, ten by se v článku zobrazil.)
 
=== Údržba odkazů ===
O rozšiřování a aktualizaci mezijazykových odkazů starého formátu či jejich převod do nového formátu se starají především roboti. Jejich činnost není ale zcela bezproblémová, občas je nutné jejich činnost kontrolovat či ručně opravovat.
 
=== Kombinování starých a nových odkazů ===
Ve výjimečných případech je nutné v článku mít jiné odkazy, než nabízejí Wikidata.
* Uvedete-li přímo v článku mezijazykový odkaz do jazyku, na který položka Wikidat neodkazuje, zobrazí se tento odkaz u článku společně s odkazy z Wikidat
* Příkaz <ttcode><nowiki>{{noexternallanglinks}}</nowiki></ttcode> potlačí všechny odkazy z Wikidat a zobrazí pouze ty, které jsou přímo v článku.
* Příkaz <ttcode><nowiki>{{noexternallanglinks:es|fr|it}}</nowiki></ttcode> potlačí pouze vybrané jazyky, v tomto případě španělštinu, francouzštinu a italštinu.
 
== Běžné odkazy do jiné Wikipedie ==
<code><nowiki>[[:pl:Sport]]</nowiki></code> je odkaz, který interpretuje jako [[:pl:Sport]]. Jedná se o odkaz na encyklopedické heslo ''sport'' v polské mutaci Wikipedie. Podobně následující odkaz <code><nowiki>[[:fr:Sport]]</nowiki></code>, interpretovaný jako [[:fr:Sport]] uživatele přivede na encyklopedii francouzskou.
 
Odkazy na cizojazyčné verze Wikipedie jsou v textu článků v hlavním prostoru nežádoucí. Zcela nepřípustné je používat takové odkazy jako náhradu chybějících článků na české Wikipedii. Pokud je v jiném případě odkaz na článek na cizojazyčné Wikipedii příhodný, je nejlepší umístit ho do [[Wikipedie:Externí odkazy|Externích odkazů]].
 
Mezijazykové odkazy bývají používány v diskusích mezi wikipedisty na předávání informací o stavu článků na jiných wikipediích.
=== Jinojazyčné verze ostatních projektů Wikimedia ===
 
Obdobně lze linkovat i do jiných projektů nadace Wikimedia (projekty jako [[Wikislovník]] nebo [[Commons]]), a to i do jinojazyčných verzí těchto projektů. Složený syntax pro takovéto odkazování lze nalézt na straně [[Nápověda:Odkazy]].
 
{{Viz též|Nápověda:Odkazy#Odkazy na další projekty Wiki}}
Takové interwiki ale někteří wikipedisté považují za nežádoucí. Fungují pouze jednosměrně (neexistuje k nim párový odkaz z odkazovaného článku zpět do odkazujícího článku), kotva může snadno ztratit přesný cíl sebemenší změnou nadpisu oddílu v cílovém článku, někteří údržboví boti je zcela ignorují. Jako textový odkaz například v aktuálních diskusích však mohou být mezijazykové odkazy s kotvou stejně užitečné jako interní odkazy s kotvou.
 
Nový systém (WikiDataWikidata) interwiki s kotvou nepodporuje.
 
== Související ==
* [[Nápověda:Odkazy]]
* [[Wikipedie:Wikidata]]
* [[Wikipedie:Údržba/Nepropojené články vzniklé překladem|Seznam článků vzniklých překladem, ale postrádajících příslušný mezijazykový odkaz]]
* [[Wikipedie:Interwiki bot]] – [[Wikipedie:Bot|bot]], který se zabýval údržbou a doplňováním interwiki (ve starém formátu)
 
{{Nobots}}
 
[[Kategorie:Nápověda|Mezijazykové odkazy]]