Umma: Porovnání verzí

Přidáno 69 bajtů ,  před 6 lety
m
→‎Historický vývoj: typo - povede se?
m (→‎Historický vývoj: typo - povede se?)
 
''„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Toto je zápis Proroka Muhammada
o vztahu mezi věřícími z řad Kurajšovců a Jathribem (původní název Medíny) a těmi, kdo'' ''<nowiki>následují,
připojili se k nim a spolupracují s nimi
Všichni tvoří jedinou obec, odlišnou od ostatních lidí. Kurajšovští přesídlenci
takového oboří ruka každého, třebas by šlo o jeho syna. Věřící nesmí zabít
věřícího kvůli nevěřícímu, ani nesmí pomáhat nevěřícímu proti věřícímu. Ochrana
Boží patří všem. Věřící jsou navzájem bratry s vyloučením ostatních. '</nowiki>'''''
 
''<nowiki>Těm
židům, kteří nás následují, přísluší pomoc a rovnoprávnost. Nebude jim křivděno
a jejich nepřátelům nebude poskytnuta pomoc. Mír věřících je nedělitelný. Když
boji. Bůh vede bohabojné muslimy nejlépe a nejpříznivěji. Žádný modloslužebník nebude chránit majetek nebo osoby nevěřících Kurajšovců a nezasáhne proti věřícímu. Kdokoliv by zabil věřícího bez náležitého důvodu, bude sám na odplatu
zabit, pokud se příbuzní zabitého nespokojí s výkupným. Všichni věřící se
proti němu postaví jako jeden muž a vykonají pomstu.'</nowiki>'''''
 
''<nowiki>Věřícímu, který se hlásí
k této smlouvě a věří'</nowiki>'''<ref>Ibn Isháq: As-síra an-nabawíja (Život prorokův), cit. podle Kropáček, str. 17.</ref> v Boha a soudný den, není dovoleno pomáhat'''
<nowiki>pachateli zla a poskytnout mu ochranu … Jathrib ať je svatyní pro lid této
smlouvy. Cizinec pod ochranou jako domácí. Nebude jim ubližováno a sami zas
nebudou páchat zlo. Ženě lze poskytnout ochranu jen se souhlasem její rodiny. A kdyby se mezi lidem této smlouvy vyskytly spory a nedorozumění, z nichž by mohlo vzejít zlo, obraťte se s nimi na Boha, On je mocný a vznešený, a na Muhammada, ať mu Bůh žehná a dá mu mír. Bůh je ručutelem zbožného dodržování této smlouvy. '</nowiki>'''''
 
''Tato smlouva nechrání nespravedlivé a hříšníky. Kdokoli odchází do boje a
kdokoli zůstává doma v Jathribu, je bezpečen, dokud se nedopustí bezpráví
nebo hříchů. Bůh je ochránce zbožných a bohabojných a Muhammad je Posel Boží''''."''
 
''<br>
''