Umma: Porovnání verzí

Přidáno 19 bajtů ,  před 6 lety
m
(Citace)
Muhammad jako prorok chtěl sjednotit rozdrobené arabské kmeny i novým náboženstvím, islámem. V Mekce se dostal do sporu s vládnoucími Kurajšovci, a tak dochází k hidžře. V Medíně byl uznán za hlavu tvořícího se nového společenství. Jeho stoupenci z Mekky, kteří jej následovali, byli nazýváni ''muhádžirové'', přesídlenci. Medínští muslimové byli nazýváni ''ansárové'', pomocníci. Vzniká tak ''umma'', politické společenství v čele s Muhammadem. V Prorokových životopisech se objevují články první ústavy tohoto společenství:
 
''Ve„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Toto je zápis Proroka Muhammada
o vztahu mezi věřícími z řad Kurajšovců a Jathribem ''(původní název Medíny)'' a těmi, kdo následují,
připojili se k nim a spolupracují s nimi
Všichni tvoří jedinou obec, odlišnou od ostatních lidí. Kurajšovští přesídlenci
takového oboří ruka každého, třebas by šlo o jeho syna. Věřící nesmí zabít
věřícího kvůli nevěřícímu, ani nesmí pomáhat nevěřícímu proti věřícímu. Ochrana
Boží patří všem. Věřící jsou navzájem bratry s vyloučením ostatních. ''''
 
''Těm
boji. Bůh vede bohabojné muslimy nejlépe a nejpříznivěji. Žádný modloslužebník nebude chránit majetek nebo osoby nevěřících Kurajšovců a nezasáhne proti věřícímu. Kdokoliv by zabil věřícího bez náležitého důvodu, bude sám na odplatu
zabit, pokud se příbuzní zabitého nespokojí s výkupným. Všichni věřící se
proti němu postaví jako jeden muž a vykonají pomstu.''''
 
''Věřícímu, který se hlásí
k této smlouvě a věří''''<ref>Ibn Isháq: As-síra an-nabawíja (Život prorokův), cit. podle Kropáček, str. 17.</ref> v Boha a soudný den, není dovoleno pomáhat
pachateli zla a poskytnout mu ochranu … Jathrib ať je svatyní pro lid této
smlouvy. Cizinec pod ochranou jako domácí. Nebude jim ubližováno a sami zas
nebudou páchat zlo. Ženě lze poskytnout ochranu jen se souhlasem její rodiny. A kdyby se mezi lidem této smlouvy vyskytly spory a nedorozumění, z nichž by mohlo vzejít zlo, obraťte se s nimi na Boha, On je mocný a vznešený, a na Muhammada, ať mu Bůh žehná a dá mu mír. Bůh je ručutelem zbožného dodržování této smlouvy. ''''
 
''Tato smlouva nechrání nespravedlivé a hříšníky. Kdokoli odchází do boje a
kdokoli zůstává doma v Jathribu, je bezpečen, dokud se nedopustí bezpráví
nebo hříchů. Bůh je ochránce zbožných a bohabojných a Muhammad je Posel Boží''''.“<ref>Ibn Isháq: As-síra an-nabawíja (Život prorokův), cit. podle Kropáček, str. 17.</ref>''
 
 
''<br>
''
 
== Zdroje ==