Umma: Porovnání verzí

Přidáno 3 578 bajtů ,  před 6 lety
Citace
m (nadpis)
(Citace)
'''Umma''' ({{Vjazyce|ar}}: أمة‎) je původem arabský výraz, který doslova znamená „komunita“ či „národ“. Tímto výrazem se běžně označují [[Arabský svět|arabské státy]] (tedy takové státy, kde převažuje [[arabové|arabské obyvatelstvo]], jehož převažujícím náboženstvím je [[islám]]). V kontextu islámu však termín umma bývá používán k označení obce věřících, tedy všech [[muslim]]ů ve světě, včetně těch, kteří žijí v [[diaspora|diasporách]].
 
== Historický vývoj ==
Muhammad jako prorok chtěl sjednotit rozdrobené arabské kmeny i novým náboženstvím, islámem. V Mekce se dostal do sporu s vládnoucími Kurajšovci, a tak dochází k hidžře. V Medíně byl uznán za hlavu tvořícího se nového společenství. Jeho stoupenci z Mekky, kteří jej následovali, byli nazýváni ''muhádžirové'', přesídlenci. Medínští muslimové byli nazýváni ''ansárové'', pomocníci. Vzniká tak ''umma'', politické společenství v čele s Muhammadem. V Prorokových životopisech se objevují články první ústavy tohoto společenství:
 
„''Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Toto je zápis Proroka Muhammada
o vztahu mezi věřícími z řad Kurajšovců a Jathribem ''(původní název Medíny)'' a těmi, kdo následují,
připojili se k nim a spolupracují s nimi
Všichni tvoří jedinou obec, odlišnou od ostatních lidí. Kurajšovští přesídlenci
se budou řídit svými obyčeji a zavazují se platit penězi za krev, kterou by
mezi sebou prolili. Budou podle zvyku a spravedlnosti příslušející věřícím vykupovat své zajatce... Věřící se nespolčí proti jinému věřícímu s jeho
propuštěncem. Zbožný muslim se postaví proti rozbojníkům a proti těm, kdo by
mezi věřícími šířili nepravosti, hříchy, nepřátelství nebo rozklad. Ať se na
takového oboří ruka každého, třebas by šlo o jeho syna. Věřící nesmí zabít
věřícího kvůli nevěřícímu, ani nesmí pomáhat nevěřícímu proti věřícímu. Ochrana
Boží patří všem. Věřící jsou navzájem bratry s vyloučením ostatních. ''
 
''Těm
židům, kteří nás následují, přísluší pomoc a rovnoprávnost. Nebude jim křivděno
a jejich nepřátelům nebude poskytnuta pomoc. Mír věřících je nedělitelný. Když
věřící bojuje za Boží věc, nebude uzavřen mír, leč za čestných a vůči všem
spravedlivých podmínek. Při každém bojovém přepadu se věřící navzájem
podporují. Věřící musí pomstít krev, kterou prolili jejich druzi v Božím
boji. Bůh vede bohabojné muslimy nejlépe a nejpříznivěji. Žádný modloslužebník nebude chránit majetek nebo osoby nevěřících Kurajšovců a nezasáhne proti věřícímu. Kdokoliv by zabil věřícího bez náležitého důvodu, bude sám na odplatu
zabit, pokud se příbuzní zabitého nespokojí s výkupným. Všichni věřící se
proti němu postaví jako jeden muž a vykonají pomstu.''
 
''Věřícímu, který se hlásí
k této smlouvě a věří v Boha a soudný den, není dovoleno pomáhat
pachateli zla a poskytnout mu ochranu … Jathrib ať je svatyní pro lid této
smlouvy. Cizinec pod ochranou jako domácí. Nebude jim ubližováno a sami zas
nebudou páchat zlo. Ženě lze poskytnout ochranu jen se souhlasem její rodiny. A kdyby se mezi lidem této smlouvy vyskytly spory a nedorozumění, z nichž by mohlo vzejít zlo, obraťte se s nimi na Boha, On je mocný a vznešený, a na Muhammada, ať mu Bůh žehná a dá mu mír. Bůh je ručutelem zbožného dodržování této smlouvy. ''
 
''Tato smlouva nechrání nespravedlivé a hříšníky. Kdokoli odchází do boje a
kdokoli zůstává doma v Jathribu, je bezpečen, dokud se nedopustí bezpráví
nebo hříchů. Bůh je ochránce zbožných a bohabojných a Muhammad je Posel Boží''.“<ref>Ibn Isháq: As-síra an-nabawíja (Život prorokův), cit. podle Kropáček, str. 17.</ref>
 
 
 
== Zdroje ==
KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu, vyd. Vyšehrad, Praha 2011, str. 15nn.
== Reference ==
{{překlad|en|Ummah|204430600}}