Vladislav I. Lokýtek: Porovnání verzí

(+kat)
== Návrat do Polska ==
V exilu získal Vladislav spojence a v roce [[1304]] za podpory uherských pánů pak vtrhnul do Malopolska, kde začal svádět boje s Václavovými příznivci a jeho vojenskými posádkami. Podařilo se mu postupně obsadit část Krakovska a Sandoměřska a v roce [[1306]] dobýt samotné město Krakov. Úlohu mu značně usnadnil fakt, že syn Václava II., mladičký Václav III. musel čelit nepřátelství římského krále a rakouského a štýrského vévody [[Albrecht I. Habsburský|Albrechta I. Habsburského.]]. Nezkušený český král, který ztratil v roce 1304 uherskou korunu v souboji s uherským králem [[Karel I. Robert|Karlem I. Robertem z Anjou]], se z Čech v čele svého vojska vydal do Polska proti Vladislavu Lokýtkovi. Na cestě byl však zabit neznámým vrahem [[4. březen|4. března]] [[1306]] při zastávce v [[Olomouc]]i. Je možné, že za vraždou mladého krále stál právě Václavův sok Vladislav Lokýtek. Čechy po smrti posledního z Přemyslovců upadly do vnitřních zmatků a bojů o moc, čehož Vladislav dokonale využil ve svůj prospěch a pro rozšíření svého vlivu.
Vladislavovi jeho snahu o sjednocení Polska komplikovalo množství odpůrců. Jeho pokusy dlouhou dobu mařili především nepřátelští velkopolští velmoži, slezská knížata, [[Mazovsko]] a krakovský biskup Jan Muskata, který na něj opětovně uvalil církevní klatbu. Nespokojení páni z Malopolska se navíc brzy začali přiklánět na stranu nového českého krále Jana Lucemburského, který roku [[1311]] přijal titul polského krále a dovolával se dědictví po zavražděném Václavovi III.. Krakovsko a Sandoměřsko ke všemu na jaře roku 1311 zachvátilo povstání patricijů proti Vladislavovi, které inicioval krakovský biskup, avšak bez české intervence, která by povstalcům pomohla, byla revolta Lokýtkem brzy potlačena. Po znovu upevnění své moci a obsazení Krakova přistoupil Vladislav ke krokům, které měli omezit vliv a odbojnost malopolské metropole. Místo dědičného fojta dosadil Vladislav na králi závislého úředníka, odňal Krakovu právo soudit šlechtu pro činy spáchané ve městě a nechal nahradit němčinu v městských knihách latinou.
 
== Zisk polské koruny ==
Neregistrovaný uživatel