Městský soud v Brně: Porovnání verzí

Přidáno 664 bajtů ,  před 7 lety
oprava v období 1855–1868
(úprava a oprava referencí)
(oprava v období 1855–1868)
 
== Historie ==
Roku 1850 vznikly v&nbsp;rozšířeném zemském hlavním městě Brně tři okresní soudy, „Okresní soud pro Brno-vnitřní město“, který se dělil do dvou sekcí a&nbsp;který zahrnoval jen bývalé [[Město Brno|královské město]] vymezené hradbami, a&nbsp;„Okresní soud pro Brno-horní předměstí“ a&nbsp;„Okresní soud pro Brno-dolní předměstí“,<ref>Císařské nařízení č.&nbsp;291/1849&nbsp;ř.&nbsp;z., kterým se schvaluje organizace soudů v&nbsp;korunních zemích Morava a&nbsp;Slezsko. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1849&page=560 Dostupné online.] {{de}}</ref> jejichž působnost se vztahovala jak na předměstí tehdy připojená k&nbsp;Brnu, tak na i&nbsp;na několik v&nbsp;té době venkovských obcí.<ref name="Zatloukalová">{{Citace monografie
| příjmení = Zatloukalová
| jméno = Vlasta
| místo = Brno
| rok = 2006
| strany = 1010–11
| poznámka = Diplomová práce
}}</ref> O&nbsp;pět let později byly ale zrušeny a&nbsp;soudní moc na okresní úrovni obvykle vykonával smíšený okresní úřad, pro město Brno a jeho okolí však vznikly dva „delegované okresní soudy“, jeden pro věci civilní a druhý pro věci trestní.<ref>Nařízení ministeria záležitostíministra vnitřníchvnitra, ministeriaministra práv a&nbsp;ministeriaministra financí č.&nbsp;103/1854&nbsp;ř.&nbsp;z., o&nbsp;politické a&nbsp;soudní organisaci markrabství Moravského. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1854&page=503 Dostupné online.] {{de}}</ref><ref name="Zatloukalová" /> K&nbsp;znovuosamostatnění soudní moci došlo až po roce 1868, od té doby působil jak v&nbsp;[[vnitřní Brno|zemském hlavním městě Brně]], došlotak v pojeho rocetehdejším 1868, kdy zde působilokolí „Okresní soud trestní v&nbsp;Brně“, a&nbsp; pouze ve městě „Okresní soud civilní pro Brno-město“.<ref>Zákon č.&nbsp;55/1868&nbsp;ř.&nbsp;z., ježto se týče organisace soudů okresních. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1868&page=216 Dostupné online.] {{de}}</ref> PoI&nbsp;po vzniku [[Velké Brno|Velkého Brna]] roku 1919 se ale územní působnost městského civilního soudu nerozšířila a&nbsp;pro nově získané brněnské městské části tak i&nbsp;nadálestále fungoval „Okresní soud civilní pro Brno-okolí“. Vládou bylo sice navrženo oba okresní civilní soudy sloučit,<ref>{{Citace elektronické monografie | titul = Vládní návrh zákona, kterým se upravuje soudnictví ve&nbsp;věcech občanských v&nbsp;zemském hlavním městě Brně | vydavatel = Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky | datum vydání = 1926-04-30 | datum přístupu = 2011-06-09 | url = http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0254_00.htm}}</ref> k&nbsp;tomu ale tehdy nedošlo.
 
Sjednocení nastalo až roku 1949, kdy byl pro celý obvod brněnského [[okresní národní výbor|okresního národního výboru]] zřízen nový „Okresní soud civilní v&nbsp;Brně“ a&nbsp;dosavadní civilní soudy pro Brno-město a&nbsp;Brno-okolí zanikly.<ref>§&nbsp;2 odst.&nbsp;2 bod&nbsp;2 písm.&nbsp;f) a&nbsp;část II. přílohy nařízení ministra spravedlnosti č.&nbsp;11/1949&nbsp;Sb., kterým se stanoví sídla krajských soudů a&nbsp;sídla a&nbsp;obvody okresních soudů. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=396 Dostupné online.]</ref> Trestní okresní soud existoval i&nbsp;nadále, nicméně roku 1960 došlo k&nbsp;dalším změnám. Všechny soudy byly rozděleny podle jednotlivých okresů a&nbsp;v&nbsp;Brně byly navíc sloučeny specializované trestní a&nbsp;civilní soudy, takže existoval už jen jeden soud s&nbsp;působností pouze pro území [[okres Brno-město|okresu Brno-město]] s&nbsp;názvem „Okresní soud Brno-město“.<ref>§&nbsp;33 odst.&nbsp;1 zákona č.&nbsp;62/1961&nbsp;Sb., o&nbsp;organizaci soudů. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1062 Dostupné online.]</ref><ref>§&nbsp;33 odst.&nbsp;1 zákona č.&nbsp;36/1964&nbsp;Sb., o&nbsp;organizaci soudů a&nbsp;o&nbsp;volbách soudců. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1255 Dostupné online.]</ref> K&nbsp;přejmenování na „Městský soud v&nbsp;Brně“ došlo v&nbsp;souvislosti s&nbsp;přijetím zákona o&nbsp;městě Brně počátkem roku 1969<ref>§&nbsp;23 odst.&nbsp;3 bod&nbsp;1 zákona č.&nbsp;175/1968&nbsp;Sb., o&nbsp;městě Brně. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1534 Dostupné online.]</ref> a&nbsp;tento název mu už zůstal.
 
K&nbsp;přejmenování na „Městský soud v&nbsp;Brně“ došlo v&nbsp;souvislosti s&nbsp;přijetím zákona o&nbsp;městě Brně počátkem roku 1969<ref>§&nbsp;23 odst.&nbsp;3 bod&nbsp;1 zákona č.&nbsp;175/1968&nbsp;Sb., o&nbsp;městě Brně. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1534 Dostupné online]</ref> a&nbsp;tento název mu už zůstal.
 
== Reference ==