Nationaal-Socialistische Beweging: Porovnání verzí

 
== Historie ==
K jejímu založení došlo v roce [[1931]]. Strana se zprvu profilovala jako fašistická, její členové obdivovali [[Benito Mussolini|Benita Mussoliniho]]. Později došlo k příklonu k německé [[Národně socialistická německá dělnická strana|NSDAP]] a nacismu, podporovaném radikálním křídlem strany v čele s [[Meinoud Rost van Tonningen|Meinoudem Rostem van Tonningen]]. V roce [[1936]] dosahoval počet členů 52 tisíc. Tohoto roku také došlo k prvnímu setkání vůdce strany Musserta s [[Adolf Hitler|Adolfem Hitlerem]]. Přesto strana nikdy nepřekročila požadovanou hranici 4 % ve volbách. Po německém útoku proti Nizozemsku z 10. května [[1940]] byli členové NSB nizozemskou vládou internováni, aby nemohli provádět sabotáže.
 
Po německém obsazení země NSB očekávala, že bude německými okupanty pozvána k řízení země. K tomu však původně nedošlo, byl zřízen [[Říšský komisariát Nizozemsko|komisariát]] v čele s [[Arthur Seyss-Inquart|Arthurem Seyss-Inquartem]]. Dne 11. září [[1940]] zřídila NSB [[Nederlandsche SS]], které bylo zařazeno do [[Waffen-SS]]. K roku [[1941]] měla strana na 100 tisíc členů. K vládě byla nakonec pozvána v roce [[1942]], kdy se [[Anton Adriaan Mussert|Mussert]] stal "vůdcem nizozemského lidu". NSB se podílela na zavádění protižidovských opatření, na území Nizozemska byly zřízeny koncentrační tábory ([[Amersfoort]], [[Westerbrok]] či [[Vught]]), kde strážní službu vykonávali členové NSB. Vláda Národně socialistického hnutí byla zlomena až s obsazením Nizozemska spojeneckými armádami. Strana byla rozpuštěna, členové pozatýkáni a souzeni za kolaboraci, [[Anton Adriaan Mussert|Mussert]] a ostatní prominentní členové strany byli odsouzeni k trestu smrti.
Neregistrovaný uživatel