Azyl: Porovnání verzí

Odebráno 53 bajtů ,  před 6 lety
Několik drobných oprav
(refy, typo, -Upravit)
(Několik drobných oprav)
Vzhledem k povaze motivů pronásledování se institut azylu rozdělil na dva zásadní typy.
 
''První typ'' azylu je typický pro středověké právo ''územního azylu''. Azyl tedy přesahuje vnitrostátní hranice a rozšiřuje se i k hranicím středověkých států, když nabízí tehdejší šlechtě právo požádat útěkem z vlastní země o ochranu panovníka cizí země. Panovník poté rozhoduje o tom, zda ochranu poskytne, či nikoli. V dalším stadiu se pak zpět v rámci území jediného státu, ovšem již ve formách předurčených rodícím se mezinárodním právem. S tímto pojetím se setkáváme v případě ''diplomatického azylu ''- tedy práva uchýlit se pod ochranu zastupitelského úřadu cizího státu chráněného diplomatickou imunitou. Tento diplomatický azyl byl respektován až do 19. století. Doposud přetrvává v Latinské Americe, jinde však mizí ve prospěch druhého typu, který je vyznačuje otevřen pouze osobám pronásledovaným z důvodů politických.<ref name=":0">E. WalterováWagnerová, ''Listina základních práv a svobod: komentář''.</ref>
 
''Druhý typ ''azylu se poprvé objevuje v severní Itálii v době válek mezi městskými státy a značí ochranu před pronásledováním politických soupeřů. Pronásledovaní se mohou uchýlit pod ochranu sousedních měst, musí však být připraveni na změnu poměrů ve městě původu. Právě tato podoba azylu jako ochrany osob před stíháním veřejnou mocí země původu z nekriminálních příčin byla posléze přijata rovněž vznikající teoriiteorií [[Mezinárodní právo|mezinárodního práva]]. Na druhé straně začíná vznikat uprchlictví jako kategorie, o které rozhoduje stát poskytující azyl, tím zda uprchlíkovi po právní stránce přizná status uprchlíka. Na rozdíl tedy od azylanta, který je vůlí státu azylantem učiněn, uprchlíkem se člověk stává objektivně.<ref>E. Walterová, ''Listina základních práv a svobodname=":0" komentář''.</ref>
 
== Azyl v Česku ==
Podle článku 43 [[Listina základních práv a svobod|Listiny základních práv a svobod]] poskytuje [[Česko|Česká republika]] azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Avšak azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Této problematice se dále věnuje [[zákon o azylu]], podle kterého rozhoduje [[Ministerstvo vnitra České republiky]] o zahájení právníhosprávního řízení a udělení azylu. Azylový zákon navíc obsahuje možnost udělit azyl i z důvodů humanitárních (zdravotní stav žadatele, vysoký věk, zachování celistvosti rodiny). Dalším zákonem který obecně upravuje podmínky pro vstup a pobyt všech cizinců na našem území je [[zákon o pobytu cizinců na území České republiky]]. Další paragrafy tohoto zákona však řeší i možnost poskytnutí azylu osobám, které potřebují dočasnou ochranu. Přesněji řečeno se jedná o ochranu v případě živelné katastrofy na území některého ze sousedních států, kdy jeho občané potřebují dočasné útočiště dokud nejsou následky katastrofy napraveny.<ref>http://www.epravo.cz/top/clanky/azyl-a-uprchlictvi-16414.html</ref>
 
=== Azylový dům ===
=== Uprchlík ===
{{Podrobně |Uprchlík}}
Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jež byla v České republice vyhlášena pod číslem 208/1993 Sb., je uprchlík definován jako: Osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je schopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti, nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem k výše uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.<ref>http://www.epravo.cz/top/clanky/azyl-a-uprchlictvi-16414.html</ref>
 
== Odkazy ==