Přepis ruské cyrilice do latinky: Porovnání verzí

→‎Transliterace: některé české systémy
(→‎Transliterace: některé české systémy)
 
== Transliterace ==
Transliterace cyrilice je upravena normou [[ISO 9]]:1995, která je totožná s normou [[GOST]] 7.79. V Česku byla tato norma přijata jako ČSN ISO 9. Dříve měla svoji důležitost dnes neplatná norma GOST 16876-71, jenž byla vytvořena v 70. letech 20. století pro potřeby sovětské [[kartografie]].
 
V českém prostředí se tradice transliterace ruské cyrilice budovala zejména pro potřeby katalogizační v knihovnách ([[Zdeněk Václav Tobolka|Z. V. Tobolka]], 1921,<ref>TOBOLKA, Zdeněk Václav. ''Pravidla, jimiž se řídí budování abecedního seznamu jmenného''. Praha : Kompas, 1921. Příloha II: Přepis azbuky, s. 50-52.</ref> a pro pravidla katalogu základního v roce 1925 [[Jaroslav Sutnar]]<ref>Borecký, Jaromír. Pravidla katalogu základního. Praha 1925. Písmo cyrilské, 116-120.</ref>). Šířeji platnou normu navrhla v roce 1939 transliterační komise [[Slovanský ústav|Slovanského ústavu]] (referent: [[Bohuslav Havránek]], předseda: [[Oldřich Hujer]]), která se odvolává na starší české systémy a v případě ruštiny též na systém schválený v roce 1925 AV SSSR.<ref>Návrh na transliteraci cyrilského písma do latinky. Slavia, 1939-1940, s. 317-320.</ref> Transliterační systém na úrovni národní normy byl přijat roku 1977 v podobě ČSN 01 0185 (platná do roku 2003). Poté byla přijata ISO 9 jako česká státní norma. Vedle toho se stále odlišují například zásady transliterace v českých knihovnách (vypracované 2004, protože přijetím nové normy „by byla narušena dosavadní kontinuita katalogů a rejstříků“).<ref>Edita Lichtenbergová (ed). Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. Praha 2004, 2. vydání 2006.</ref>
Dříve měla svoji důležitost dnes neplatná norma GOST 16876-71, jenž byla vytvořena v 70. letech 20. století pro potřeby sovětské [[kartografie]]. Z ní vycházela i starší česká norma ČSN 01 0185. Tyto normy upravují přepis ze všech jazyků užívajících cyrilici.
 
=== Tabulka transliterace ruské cyrilice podle ISO 9:1995 ===